đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa

Câu hỏi:

10/03/2022 27,876

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của quá trình đô thị hóa

B. người ở trở thành thị sở hữu Xu thế tăng.

C. người ở triệu tập vô TP.HCM rộng lớn. 

D. thông dụng rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án: A

Đặc điểm của đô thị mới là:

- Dân cư khu đô thị sở hữu Xu thế tăng thời gian nhanh.

- Dân cư triệu tập vô những TP.HCM rộng lớn và đặc biệt rộng lớn.

- Phổ trở nên rộng thoải mái lối sinh sống trở thành thị.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhận xét nào là tại đây đích với Điểm lưu ý đô thị mới nước ta?

Xem thêm: vùng có tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm lớn nhất là

Câu 2:

Đô thị nào tại đây được hình thành sớm nhất ở nước ta?

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây đích với Điểm lưu ý đô thị mới ở nước ta?

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đây không đúng về đô thị mới ở nước ta?

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với số lượng dân sinh vùng quê và số lượng dân sinh trở thành thị nước ta?

Câu 6:

Quá trình khu đô thị hoá ra mắt uy lực nhất ở VN vô thời kỳ nào là sau đây?

Câu 7:

Quá trình đô thị mới ở VN tiến trình 1954 - 1975 sở hữu Điểm lưu ý nào là sau đây?

Câu 8:

Tỉ lệ dân trở thành thị VN rung rinh khoảng chừng 1/3 số lượng dân sinh cho tới thấy

Câu 9:

Phát biểu nào là tại đây đích với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

Câu 10:

Nước tớ sở hữu từng nào TP.HCM trực nằm trong Trung ương?

Câu 11:

Vùng nào tại đây có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta?

Xem thêm: sự hình thành cơ cấu nông lâm thủy sản ở bắc trung bộ không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây