đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp trọng điểm

Câu hỏi:

10/09/2019 64,645

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không phải của ngành công nghiệp trọng điểm

A. cướp tỉ trọng thấp vô cơ cấu tổ chức.

Đáp án chủ yếu xác

B. đem thế mạnh phân phát triến lâu nhiều năm.

C. mang đến hiệu suất cao kinh tế tài chính cao.

D. tác dụng mạnh cho tới ngành không giống.

Đặc điểm của ngành công nghiệp trọng tâm là: Có thế mạnh phân phát triến lâu dài; Đem lại hiệu suất cao kinh tế tài chính cao; Có tác dụng mạnh tới việc cách tân và phát triển những ngành kinh tế tài chính không giống.

Đáp án: A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngành công nghiệp này tại đây đem thế mạnh quan trọng và cần thiết cút trước một bước đối với những ngành khác?

A. Công nghiệp năng lượng điện tử.

B. Công nghiệp hoá hóa học.

C. Công nghiệp thức ăn.

D. Công nghiệp tích điện.

Câu 2:

Ngành công nghiệp này tại đây cách tân và phát triển mạnh mẽ nhất ở Tây Nguyên?

A. Khai thác than vãn.

B. Hoá dầu.

C. Nhiệt năng lượng điện.

D. Thuỷ năng lượng điện.

Câu 3:

:Dựa vô Atlat Địa lý nước ta, cho biết thêm những trung tâm đan may lớn số 1 của VN là

A. Thành phố Xì Gòn, TP. hà Nội, Thành Phố Đà Nẵng, Tỉnh Nam Định.

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay

B. Thành phố Xì Gòn, TP. hà Nội, Biên Hòa, Thủ Dầu Một.

C. Thành phố Xì Gòn, TP. hà Nội, Biên Hòa, Thành Phố Đà Nẵng.

D. Thành phố Xì Gòn, TP. hà Nội, TP. Hải Phòng, Thủ Dầu Một.

Câu 4:

Ngành công nghiệp tích điện này tại đây cách tân và phát triển mạnh mẽ nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu?

A. Than.

B. Hoá dầu.

C. Nhiệt năng lượng điện.

D. Thuỷ năng lượng điện.

Câu 5:

Dựa vô Atlat Địa lý nước ta, cho biết thêm những xí nghiệp nhiệt độ năng lượng điện đem năng suất bên trên 1000MW của VN là:

A. Phả Lại, Cà Mau, Sơn La.

B. Hòa Bình, Phả Lại, Phú Mĩ.

C. Hòa Bình, Phú Mĩ, Phả Lại.

D. Phả Lại, Phú Mĩ, Cà Mau.

Câu 6:

Hệ thống công nghiệp của VN lúc bấy giờ bao gồm có

A. những trung tâm công nghiệp đem quy tế bào rất rộng lớn, rộng lớn, khoảng và nhỏ.

B. những hạ tầng tổ quốc, ngoài tổ quốc và đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

C. những hạ tầng chế biến hóa, những xí nghiệp, quần thể công nghiệp, khu công nghiệp.

D. nhiều ngành công nghiệp trọng tâm, những ngành xuất khẩu nòng cốt.