đặc điểm nào sau đây không hoàn toàn đúng với nguồn lao động nước ta

Câu hỏi:

31/05/2020 34,823

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không hoàn toàn đúng với nguồn lao động nước ta

A. Có kĩ năng tiếp nhận, áp dụng khoa học tập kỹ năng thời gian nhanh.

B. Cần cù, tạo ra, với tay nghề phát hành gắn kèm với truyền thống cuội nguồn dân tộc bản địa.

C. Có ý thức tự động giác và niềm tin trách móc nhiệm đặc biệt cao.

Đáp án chủ yếu xác

D. Có tay nghề phát hành nông, lâm, ngư phong phú và đa dạng.

Đáp án: C

Giải thích: Có ý thức tự động giác và niềm tin trách móc nhiệm đặc biệt cao ko đích thị với những người làm việc ở việt nam hiện nay này -> Đáp án C sai.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xu phía thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức dân sinh trở nên thị và vùng quê phù phù hợp với quy trình công nghiệp hoá, tiến bộ hoá ở việt nam được thể hiện nay ở

A. tách tỉ trọng dân sinh vùng quê, tỉ trọng dân sinh trở nên thị ko thay đổi.

B. tăng tỉ trọng dân sinh trở nên thị, tỉ trọng dân sinh vùng quê ko thay đổi.

C. tăng tỉ trọng dân sinh trở nên thị, tỉ trọng dân sinh vùng quê tách.

D. tỉ trọng dân sinh trở nên thị tách, tỉ trọng dân sinh vùng quê tăng.

Câu 2:

Nhận xét này tại đây không đích thị với điểm lưu ý làm việc việt nam hiện nay nay?

A. Chất lượng làm việc càng ngày càng được thổi lên.

B. Lực lượng làm việc với trình độ chuyên môn cao vẫn còn đó không nhiều.

C. Đội Ngũ Nhân Viên Cán Bộ cai quản lí không đủ nhiều.

D. Đội ngũ người công nhân kỹ năng tay nghề cao phần đông.

Câu 3:

Nhận xét này tại đây đích thị với việc thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức làm việc với việc thực hiện phân theo gót trình độ chuyên môn trình độ của việt nam nhập thời hạn ngay sát đây?

A. Tỉ trọng làm việc đang được qua loa đào tạo và giảng dạy tăng, ko qua loa đào tạo và giảng dạy tăng.

Xem thêm: vùng nào sau đây có trữ lượng than nâu lớn nhất cả nước

B. Tỉ trọng làm việc ko qua loa đào tạo và giảng dạy tách, qua loa đào tạo và giảng dạy tăng.

C. Tỉ trọng làm việc đang được qua loa đào tạo và giảng dạy tách, ko qua loa đào tạo và giảng dạy tăng.

D. Tỉ trọng làm việc ko qua loa đào tạo và giảng dạy tách, qua loa đào tạo và giảng dạy tách.

Câu 4:

Theo đo đếm năm 2005, làm việc đang được qua loa đào tạo và giảng dạy đối với làm việc ko qua loa đào tạo và giảng dạy, chiếm

A. 1/5.

B. 1/4.

C. 1/3.

D. 50%.

Câu 5:

Nhận xét này tại đây không đích thị với việc thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức làm việc theo gót bộ phận kinh tế tài chính của việt nam kể từ khi thay đổi cho tới nay?

A. Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước tăng.

B. Thành phần kinh tế tài chính ngoài Nhà nước tách.

C. Thành phần kinh tế tài chính với vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế tăng thời gian nhanh.

D. Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước và ngoài Nhà nước đều tăng.

Câu 6:

Nhận xét này tại đây đích thị với việc thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức làm việc phân theo gót trở nên thị, vùng quê việt nam trong vô số năm quay về đây?

A. Tỉ trọng làm việc ở vùng quê tăng, ở trở nên thị tách.

B. Tỉ trọng làm việc ở trở nên thị tách, ở vùng quê tách.

C. Tỉ trọng làm việc ở vùng quê tách, ở trở nên thị tăng.

D. Tỉ trọng ở trở nên thị tăng, ở vùng quê tăng.