đặc điểm nào sau đây không đúng với khu vực kinh tế nhà nước ở việt nam

  1. Lớp 12

  2. Đặc điểm nào tại đây ko đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

hint-header

Cập nhật ngày: 19-08-2022


Chia sẻ bởi: 10G_Nguyễn Quốc Ngọc


Đặc điểm nào tại đây không đúng với quần thể vực kinh tế Nhà nước ở Việt Nam?

A

Quản lí các ngành và lĩnh vực kinh tế then chốt.

B

Giữ vai trò chủ đạo vô nền kinh tế.

C

Tỉ trọng có xu hướng giảm vô cơ cấu GDP.

D

Tỉ trọng giữ ổn định vô cơ cấu GDP.

Chủ đề liên quan

Thành phần tài chính nào là tại đây lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền tài chính nước ta?

A

Kinh tế Nhà nước.

B

Kinh tế cá nhân.

C

Kinh tế luyện thể.

D

Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế.

Điểm quan trọng đặc biệt nào là tại đây không chính với việc chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính bám theo cương vực ở nước ta?

A

Xuất hiện nay những quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

B

Miền núi phát triển thành vùng tài chính biến hóa năng động.

C

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

D

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh nông nghiệp.

Hạn chế vô chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN thời hạn qua loa là

A

tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp rời liên tiếp.

B

tốc phỏng chuyển dời còn lờ đờ.

C

tỉ trọng công ty rời và không yên tâm.

D

tỉ trọng công nghiệp - xây cất thấp.

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời ra mắt còn lờ đờ.

B

Nhà nước cai quản lí những ngành then chốt.

C

Đáp ứng khá đầy đủ sự cách tân và phát triển quốc gia.

D

Còn ko theo phía công nghiệp hóa.

Phát biểu nào là tại đây không chính với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

B

Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất vô tổ chức cơ cấu.

C

Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu ớt vô nền tài chính.

D

Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất.

Vùng cách tân và phát triển phát triển công nghiệp nhất ở VN là

A

Đông Nam Sở.

B

Đồng vị sông Hồng.

C

Đồng vị sông Cửu Long.

D

Duyên hải Nam Trung Sở.

Vùng trọng tâm phát triển hoa màu, đồ ăn lớn số 1 VN là

A

Đông Nam Sở.

B

Bắc Trung Sở.

C

Đồng vị sông Cửu Long.

D

Đồng vị sông Hồng.

Cơ cấu ngành tài chính VN đang được chuyển dời bám theo hướng

A

hội nhập tài chính toàn thế giới.

B

công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

C

phát triển nền tài chính thị ngôi trường.

D

phát triển nền tài chính tư phiên bản công ty nghĩa.

Một nền tài chính phát triển kiên cố thể hiện nay ở

A

nhịp phỏng phát triển cao và ổn định quyết định.

B

cơ cấu tài chính đem sự chuyển dời phải chăng.

C

nhịp phỏng phát triển cao và đem tổ chức cơ cấu tài chính phải chăng.

D

tốc phỏng phát triển cao và đảm bảo được môi trường xung quanh.

Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính bám theo cương vực ở VN đem biểu lộ nào là sau đây?

Xem thêm: ôn thi đánh giá năng lực

A

Ngành công nghiệp và xây cất tăng tỉ trọng.

B

Ngành nông - lâm - ngư nghiệp rời tỉ trọng.

C

Nhà nước cai quản lí những ngành tài chính then chốt.

D

Xuất hiện nay nhiều quần thể công nghiệp quy tế bào rộng lớn.

Trong cơ cấu giá trị sản xuất quần thể vực I của nước tao hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

A

giảm xuống.

B

ổn định.

C

tăng nhanh chóng.

D

biến động.

Cơ cấu ngành tài chính VN đang được chuyển dời theo phía nào là sau đây?

A

Giảm tỉ trọng tâm II.

B

Tăng tỉ trọng tâm III.

C

Giảm tỉ trọng tâm I.

D

Khu vực II lắc tỉ trọng tối đa.

Nguyên nhân đa phần nào là tại đây thực hiện cho tới bộ phận tài chính Nhà nước thân thuộc tầm quan trọng chủ yếu vô nền tài chính VN hiện nay nay?

A

Chiếm tỉ trọng tối đa vô tổ chức cơ cấu GDP.

B

Nắm lưu giữ những ngành và nghành nghề dịch vụ tài chính then chốt.

C

Chi phối toàn bộ những bộ phận tài chính không giống.

D

Số lượng công ty xây dựng mới mẻ tối đa.

Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính vô nội cỗ điểm công nghiệp - xây cất ở VN không ra mắt bám theo Xu thế nào là sau đây?

A

Tăng tỉ trọng những thành phầm đem rất tốt.

B

Giảm tỉ trọng những ngành công nghiệp chế biến hóa.

C

Giảm thành phầm ko đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị ngôi trường.

D

Đa dạng hóa thành phầm nhằm phù phù hợp với thị ngôi trường.

Phát biểu nào là tại đây chính về chuyển dời tổ chức cơ cấu cương vực tài chính của nước ta?

A

Hình trở nên những vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

B

Nhiều mô hình công ty mới mẻ thành lập và hoạt động và cách tân và phát triển.

C

Lĩnh vực tài chính then chốt bởi Nhà nước cai quản lí.

D

Tỉ trọng tâm công nghiệp và xây cất tăng.

Phát biểu nào là tại đây không chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời đang được ra mắt rất rất nhanh chóng.

B

Hình trở nên vùng động lực cách tân và phát triển tài chính.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

Phát biểu nào là tại đây không chính với Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính VN hiện nay nay?

A

Tốc phỏng chuyển dời ra mắt còn lờ đờ.

B

Đáp ứng khá đầy đủ sự cách tân và phát triển quốc gia.

C

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa.

D

Kinh tế Nhà nước vẫn lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu.

Phát biểu nào là tại đây không chính với tổ chức cơ cấu tài chính nước ta?

A

Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

B

Ngành nông nghiệp đang sẵn có tỉ trọng thấp nhất vô tổ chức cơ cấu.

C

Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu ớt vô nền tài chính.

D

Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế lắc tỉ trọng nhỏ nhất.

Khu vực công nghiệp - xây cất đem vận tốc phát triển sớm nhất có thể bởi vẹn toàn nhân đa phần nào là sau đây?

A

Nước tao có tài năng vẹn toàn vạn vật thiên nhiên, làm việc đầy đủ.

B

Áp dụng tiến bộ cỗ khoa học tập kỹ năng tiến bộ vô phát triển.

C

Xu vị trí hướng của trái đất và tác dụng cách mệnh khoa học tập kỹ năng.

D

Đường lối quyết sách, cách tân và phát triển tài chính của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu nào là tại đây không thể hiện nay Xu thế chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính bám theo cương vực nước ta?

A

Hình trở nên những vùng thường xuyên canh.

B

Hình trở nên những vùng tài chính trọng tâm.

C

Xem thêm: vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể

Phát triển những ngành tận dụng tối đa ưu thế mối cung cấp làm việc đầy đủ.

D

Phát triển mẫu mã quần thể công nghiệp triệu tập, khu công nghiệp.