đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,190

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn giống như nhau và giống như khung người u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ vô cùng đa dạng và phong phú về những điểm sáng mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loài cây ăn trái khoáy nhiều năm người tớ thông thường phân tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

B. Phương pháp này hùn nhân giống như thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: lịch sử 12 bài 16

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo nên ra?

A. Từ 1 phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ 1 phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất thân thuộc phó tử đực và phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc phó tử đực và phó tử cái

Xem thêm: tuyên bố thế giới về sự sống còn

D. Chỉ cần thiết phó tử cái