đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

Câu hỏi:

18/06/2022 5,204

Bạn đang xem: đặc điểm của sản xuất công nghiệp không phải là

A. gắn ngay tắp lự với dùng công cụ.

B. có đặc điểm triệu tập cao phỏng.

C. phụ nằm trong nhiều vô ngẫu nhiên.

Đáp án chủ yếu xác

D. linh động cao về mặt mũi phân bổ.

Đáp án trúng là: C

Sản xuất công nghiệp với những quánh điểm:

- Gắn ngay tắp lự với việc dùng công cụ và vận dụng technology.

- Có cường độ triệu tập hóa, trình độ chuyên môn hóa và liên minh hóa đặc biệt cao.

- Đòi chất vấn hấp phụ nguyên vật liệu nguồn vào rộng lớn nên lượng vạc thải đi ra môi trường xung quanh nhiều.

- Có tính sinh động cao về mặt mũi phân bổ bám theo không khí.

- Nền công nghiệp tiến bộ nối liền với tự động hóa hóa, phần mềm technology cao, tăng nhanh phân tích và cách tân và phát triển.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này tại đây không trúng về công nghiệp?

A. Công nghiệp là ngành đưa đến lượng thành phầm rất rộng lớn mang lại toàn xã hội.

B. Công nghiệp là ngành góp thêm phần xúc tiến vận tốc phát triển nền kinh tế tài chính.

C. Công nghiệp thực hiện tăng khoảng cách cách tân và phát triển của vùng quê và miền núi.

D. Trình phỏng cách tân và phát triển công nghiệp phản ánh trình độ chuyên môn cách tân và phát triển nền kinh tế tài chính.

Câu 2:

Các ngành công nghiệp này tại đây cần gắn kèm với đội hình làm việc kỹ năng cao, người công nhân lành lặn nghề?

A. Thực phẩm, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, cơ khí đúng đắn.

B. Kĩ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, cơ khí đúng đắn.

C. Dệt - may, kỹ năng năng lượng điện, hóa dầu, luyện kim màu sắc.

D. Da - giầy, năng lượng điện tử - tin cậy học tập, vật tư xây cất.

Câu 3:

Vai trò của công nghiệp so với những ngành kinh tế tài chính là

Xem thêm: nhà máy nhiệt điện chạy bằng than lớn nhất nước ta là

A. khai thác hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản.

B. thúc đẩy sự cách tân và phát triển của những ngành.

C. giảm chênh chênh chếch về trình độ chuyên môn cách tân và phát triển.

D. làm thay cho thay đổi sự phân công huân động.

Câu 4:

Vai trò của công nghiệp so với cuộc sống người dân là

A. làm thay cho thay đổi phân công huân động.

B. tạo việc thực hiện mới nhất, tăng thu nhập.

C. khai thác hiệu suất cao những khoáng sản.

D. thúc đẩy nhiều ngành cách tân và phát triển.

Câu 5:

Tác động to tướng rộng lớn của tiến thủ cỗ khoa học tập kỹ năng so với cách tân và phát triển công nghiệp không cần là làm

A. thay thay đổi quy luật phân bổ phát triển.

B. nhiều ngành công nghiệp mới nhất thành lập.

C. biến thay đổi đặc biệt mạnh mẽ và tự tin môi trường xung quanh.

D. thay thay đổi việc khai quật khoáng sản.

Câu 6:

Các kiểu dáng phát triển với tầm quan trọng đặc trưng vô công nghiệp là

A. Chuyên môn hóa, liên minh hóa, phối hợp hóa.

B. Trang trại, vùng công nghiệp, điểm công nghiệp.

C. Hợp tác hóa, nông trại, nhà máy công nghiệp.

D. Liên thích hợp hóa, nhà máy công nghiệp, nông trại.

Xem thêm: chiến tranh trịnh nguyễn

TÀI LIỆU VIP VIETJACK