đặc điểm của đô thị hóa không phải là

Câu hỏi:

07/12/2022 3,076

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị hóa không phải là

A. dân ở trở nên thị theo phía tăng nhanh chóng.

B. dân ở triệu tập vô những thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn.

C. thông dụng rộng thoải mái lối sinh sống của trở nên thị.

D. thông dụng nhiều loại giao thông vận tải trở nên thị.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở những nước cải cách và phát triển, tỉ suất tử thô thông thường cao là vì hiệu quả hầu hết của nguyên tố này sau đây?

A. Dân số già nua.

B. Dịch bệnh

C. Động khu đất.

D. Bão lụt.

Câu 2:

Cây bông cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm cực kỳ cao và theo đòi mùa.

B. phần lớn khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, sở hữu mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko gió máy bão.

Câu 3:

Các tiêu chuẩn này tại đây thể hiện nay được vô tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh theo đòi lao động?

A. Nguồn làm việc, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đòi điểm tài chính.

Xem thêm: thuật ngữ miền dùng trong cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

B. Tỉ suất sinh, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đòi điểm tài chính.

C. Tỉ số giới, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đòi điểm tài chính.

D. Dân số già nua, số lượng dân sinh hoạt động và sinh hoạt theo đòi điểm tài chính.

Câu 4:

Cây mía cần thiết ĐK nhiệt độ này sau đây?

A. Nhiệt, độ ẩm cực kỳ cao và theo đòi mùa.

B. phần lớn khả năng chiếu sáng, rét, ổn định lăm le.

C. Nhiệt phỏng ôn hoà, sở hữu mưa nhiều.

D. Nhiệt độ ẩm cao, ko gió máy bão.

Câu 5:

Loại này tại đây nằm trong gia súc lớn?

A. Trâu.

B. Lợn.

C. Cừu.

D. Dê.

Câu 6:

Trang trại không sở hữu điểm sáng này sau đây?

A. Mục đích phát triển sản phẩm nông nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

B. Có quy tế bào phát triển kha khá rộng lớn.

C. Sản xuất triệu tập, vận dụng cơ giới hóa.

D. Có dùng người làm việc thực hiện mướn.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK