đặc điểm của bào tử là

 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của bào tử là:

  • A. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội
  • B. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội
  • C. Mang cỗ NST đơn bội và tạo hình cây đơn bội
  • D. Mang cỗ NST lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

  Lời giải tham lam khảo:

  Bạn đang xem: đặc điểm của bào tử là

  Đáp án đúng: D

Mã câu hỏi: 81434

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Môn học: Sinh học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: biện pháp bảo vệ đất trồng ở miền núi nước ta là

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

 • Sự tạo hình uỷ thác tử đực ở cây với hoa ra mắt ? 
 • Sinh sản bào tử với ở những ngành thực vật?
 • Đa số lượng km ăn trái khoáy được trồng trọt không ngừng mở rộng
 • Sinh sản vô tính là:
 • Những cây ăn trái khoáy nhiều năm người tao thông thường phân tách cành :
 • Trong vạn vật thiên nhiên cây tre sinh đẻ như vậy nào?
 • Sinh sản bào tử là:
 • Đặc điểm của bào tử như vậy nào:
 • Đặc điểm nào là ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật?
 • Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
 • Phải rời quăng quật không còn lá ở cành ghép là vì:
 • Ý nào là ko đúng đắn với ưu thế của cách thức nuôi ghép mô?
 • Bào tử với Điểm sáng như vậy nào?
 • Đặc điểm nào là ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tíng ở thực vật?
 • Ý nào là sai với ưu thế của cách thức nuôi ghép mô?
 • Sinh sinh ra chăm sóc là:
 • Thụ tinh ma ở thực vật với hoa là quy trình như vậy nào?
 • Trong quy trình tạo hình uỷ thác tử đực ở thực vật với hoa với bao nhiêu chuyến phân bào?
 • Bộ NST xuất hiện vô sự tạo hình túi phôi ở thực vật với hoa như vậy nào?
 • Sự tạo hình túi phôi ở thực vật với hoa ra mắt như vậy nào?
 • Trong quy trình tạo hình túi phôi ở thực vật với hoa với bao nhiêu chuyến phân bào?
 • Tự thụ phấn là:
 • Ý nào là ko đúng vào lúc nói tới quả?
 • Thụ tinh ma kép ở thực vật với hoa là:
 • Thụ phấn chéo cánh là:
 • Ý nào là ko đúng vào lúc nói tới hạt?
 • Bản hóa học của sự việc thụ tinh ma kép ở thực vật với hoa
 • Bộ NST ở tế bào xuất hiện vô sự tạo hình uỷ thác tử đực ở thực vật với hoa như vậy nào?
 • Bộ NST của những nhân ở vô quy trình thụ tinh ma của thực vật với hoa
 • Thụ phấn là: