cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng giấy tờ thủ tục gì? Nếu chúng ta đang được mò mẫm đáp án đúng mực và cụ thể mang lại thắc mắc này thì xem thêm nội dung bài viết này nằm trong Hoc365 nhé.

Bạn đang xem: cú pháp mở tệp để đọc dữ liệu

Câu chất vấn trắc nghiệm

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng thủ tục

A. Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);
B. Read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>;
C. Write(<tên tệp>,<danh sách biến>)
D. Write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>);

Đáp án: B. Read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>;

Cú pháp của giấy tờ thủ tục phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

read (<biến tệp>,<danh sách biến>);
readln (<biến tệp>,<danh sách biến>);

Trong đó: list thành phẩm bao gồm một hoặc nhiều phát triển thành đơn, những thành phần xa nhau vị lốt phẩy. Việc phát âm tệp văn phiên bản được triển khai như đang nhập kể từ keyboard. Dữ liệu vô tệp văn phiên bản được tạo thành những loại.

Ví dụ: 

While not eof(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem); {biến Dem nên được khai báo trước, loại String}
Write(Dem);
End;

Hoặc:

For i:=1 to tướng filesize(Dulieu) do
Begin
Readln(Dulieu,Dem);
Write(Dem);
End;

Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng thủ tục?

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Dưới đấy là một trong những thao tác tương quan cho tới tệp văn phiên bản bao hàm há tệp, phát âm và ghi tệp, người hâm mộ rất có thể xem thêm tăng về gán thương hiệu tệp văn phiên bản và đóng góp tệp văn phiên bản bên trên trang web của CongNghe.Plus nhé.

Mở tệp

Tệp dùng để làm chứa chấp thành phẩm rời khỏi hoặc tài liệu vô. Trước Lúc há tệp, phát triển thành tệp nên được gắn thương hiệu tệp vị giấy tờ thủ tục assign như chỉ dẫn bên trên.

Mở tệp nhằm ghi dữ liệu:

 • Cú pháp: rewrite (<biến tệp>);
 • Ví dụ:
  • assign(tep2,’C:DL.DAT’);
  • rewrite(tep2);

Mở tệp nhằm phát âm dữ liệu

Xem thêm: văn học đông nam á cổ trung đại

 • Cú pháp: reset (<biến tệp>);
 • Ví dụ: Để phát âm tài liệu kể từ tệp DL.INP, tao há tệp vị giấy tờ thủ tục sau:

tentep:=’DL.INP’;
assign(tep2,tentep);
reset(tep2);

Hoặc

assign(tep2,’DL.INP);
reset(tep2);

Các thao tác tương quan cho tới tệp văn bản

Đọc/ ghi tệp văn bản

Đọc tệp văn bản:

 • Cú pháp: read (<biến tệp>,<danh sách biến>); hoặc readln (<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>);

Ghi tệp văn bản:

 • Cú pháp: write (<biến tệp>,<danh sách kết quả>); hoặc writeln (<biến tệp>,<danh sách kết quả>);

Ví dụ: Chương trình khai báo:

var tep1, tep2: text;

Trong đó: tệp tep1 được há nhằm phát âm tài liệu, tep2 dùng để làm ghi tài liệu.

 • Thủ tục phát âm dữ liệu: read(tep1,X,Y,Z); hoặc readln(tep1,A,B,C);
 • Thủ tục ghi dữ liệu: write(tep2,’A= ‘, A,’B= ‘,B,’C= ‘,C);

ví dụ Đọc/ ghi tệp văn bản

Trong ví dụ này, Cửa Hàng chúng tôi đang được há một tệp mang tên `example.txt’ dùng những giấy tờ thủ tục AssignFile và Reset. Sau cơ dùng giấy tờ thủ tục Realn nhằm phát âm tài liệu kể từ tệp.

Các thắc mắc thông thường bắt gặp khác

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua phát triển thành tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên thực hiện gì?

Để rất có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua phát triển thành tệp mang lại trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp mang lại phát triển thành tệp.

Trong một lịch trình Pascal, sau khoản thời gian vẫn đóng góp tệp vị giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì rất có thể lật lại tệp cơ hoặc không?

Trong một lịch trình Pascal, sau khoản thời gian vẫn đóng góp tệp vị giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì vẫn rất có thể lật lại tệp cơ với số lượt tùy ý. Khi lật lại nếu như vẫn người sử dụng phát triển thành tệp cũ thì không cần thiết phải gắn lại thương hiệu tệp mang lại phát triển thành tệp trước lúc há.

Trên đấy là đáp án câu hỏi Để phát âm tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng thủ tục gì và một trong những kiến thức và kỹ năng tương quan. Hy vọng những vấn đề tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi share tiếp tục hữu ích với độc giả. Đừng quên Like và Share nếu như nội dung bài viết của Hoc365 hoặc nhé.

Xem thêm: đáp án đánh giá năng lực 2023