cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 41,851

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

A. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh 1 > bởi < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > bởi ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > bởi < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số chuyến không biết trước:

   while <điều kiện> bởi <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là một trong phép tắc so sánh sánh

   + Câu lệnh: hoàn toàn có thể là câu mệnh lệnh giản dị và đơn giản hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải câu hỏi nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho thấy thêm thành phẩm của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 bởi write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại một vài 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện tại một vài 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – bởi kết đốc Lúc nào

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

A. Khi một ĐK mang đến trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới Lúc S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây mang đến vòng lặp while – bởi là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 5:

Việc trước tiên tuy nhiên câu mệnh lệnh While ... bởi cần thiết tiến hành là gì?

A. Thực hiện tại < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện tại câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số chuyến lặp không biết trước?

A. Ngày tắm nhị lần

B. Học bài bác cho đến Lúc nằm trong bài

C. Mỗi tuần chuồn cửa hàng sách một lần

D. Ngày tấn công răng 2 lần

TÀI LIỆU VIP VIETJACK