cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

27/12/2021 17,835

Bạn đang xem: cú pháp câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

A. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh >;

B. While < ĐK > to lớn < câu mệnh lệnh 1 > vì thế < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > vì thế ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > vì thế < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

 Xem điều giải

Trả lời:

verified Giải vì như thế Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số thứ tự không biết trước:

   while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là 1 trong những phép tắc so sánh sánh

   + Câu lệnh: hoàn toàn có thể là câu mệnh lệnh giản dị và đơn giản hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xem thêm: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Hãy cho thấy thêm sản phẩm của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 vì thế write (a);

Câu 2:

Hoạt động này tại đây lặp với số thứ tự lặp không biết trước?

Câu 3:

Cho biết câu mệnh lệnh sau Do triển khai bao nhiêu thứ tự trong khúc công tác sau:

   i := 5;

   While i>=1 vì thế i := i – 1;

Câu 4:

Câu mệnh lệnh sau giải câu hỏi nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

Câu 5:

Hãy thể hiện sản phẩm trong khúc lệnh:

   x:=1; While x<=5 vì thế write(‘Hoa hau’);

Câu 6:

Việc trước tiên nhưng mà câu mệnh lệnh While ... vì thế cần thiết triển khai là gì?

Câu 7:

Vòng lặp While – vì thế kết thúc giục khi nào

Câu 8:

Pascal dùng câu mệnh lệnh lặp này tại đây nhằm lặp với số thứ tự không biết trước:

Câu 9:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S>

Xem thêm: hoạt động nội thương nước ta ngày càng phát triển chủ yếu do