ct lượng giác 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, canh ty chúng ta học viên hoàn toàn có thể tóm được cụ thể kể từ cơ đạt được thành phẩm cao trong số kì đua tiếp đây.

Bạn đang xem: ct lượng giác 11

Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Mẹo canh ty ghi nhớ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin lốt trừ → Tan thì tan nọ tan cơ phân tách mang đến khuôn mẫu số một trừ tan tan.

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link phía trên đàng tròn xoe lượng giác

Mẹo ghi nhớ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung link phía trên đàng tròn xoe lượng giác
Công thức những cung link phía trên đàng tròn xoe lượng giác

Đối với cung rộng lớn xoàng π / 2

  • cos(π/2 + x) = – sinx
  • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

  • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
  • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1  cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được đổi khác rời khỏi kể từ những công thức lượng giác cơ phiên bản.

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức đổi thay tổng trở thành tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos tự nhị cos cos, cos trừ cos tự trừ nhị sin sin; sin nằm trong sin tự nhị sin cos, sin trừ sin tự nhị cos sin.

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với

Công thức đổi thay tổng trở thành tích
Công thức đổi thay tổng trở thành tích

7. Công thức đổi khác tích trở thành tổng

Công thức đổi khác tích trở thành tổng
Công thức đổi khác tích trở thành tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác nhập tình huống đặc biệt

  • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
  • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
  • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập lốt của những độ quý hiếm lượng giác đơn giản và giản dị, dễ nắm bắt trải qua bảng đo đếm cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc quan trọng nhằm chúng ta tham lam khảo:

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt

11. Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

Dưới đó là thống tiếp những công thức lượng giác quan trọng trực thuộc phần kỹ năng và kiến thức nâng lên sẽ giúp đỡ chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác quan trọng chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta tìm hiểu thêm nhập quy trình ôn luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những kì đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham lam khảo:

Xem thêm: tại sao giao thông vận tải đường biển của nhật bản phát triển mạnh

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)