cot 0 bằng bao nhiêu

1. Định nghĩa

Bạn đang xem: cot 0 bằng bao nhiêu

Với từng góc $\alpha $ (${0^0} \leqslant \alpha  \leqslant {180^0}$) tao xác lập một điểm M bên trên nửa đàng tròn xoe đơn vị chức năng sao mang đến $\widehat {xOM} = \alpha $ và fake sử điểm M đem toạ phỏng $M\left( {{x_0};{y_0}} \right)$. Khi bại liệt tao khái niệm :

* sin của góc $\alpha $ là ${y_0}$, kí hiệu $\sin \alpha  = {y_0}$;

* côsin của góc $\alpha $ là ${x_0}$, kí hiệu $\cos \alpha  = {x_0}$;

* tang của góc $\alpha $ là $\frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}\left( {{x_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\tan \alpha  = \frac{{{y_0}}}{{{x_0}}}$;

* côtang của góc $\alpha $ là $\frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}\left( {{y_0} \ne 0} \right)$, kí hiệu $\cot \alpha  = \frac{{{x_0}}}{{{y_0}}}$.

Các số sin$\alpha $, cos$\alpha $, tan$\alpha $, cot$\alpha $ được gọi là những độ quý hiếm lượng giác của góc $\alpha $.

Chú ý

* Nếu $\alpha $ là góc tù thì cos$\alpha $< 0, tan$\alpha $< 0, cot$\alpha $< 0.

* tan$\alpha $ chỉ xác lập Khi $\alpha  \ne \frac{\pi }{2} + k\pi $, cot$\alpha $ chỉ xác lập Khi $\alpha  \ne k\pi ,k \in Z.$

2. Tính chất

Ta đem thừng cung NM tuy nhiên song với trục Ox và nếu như $\widehat {xOM} = \alpha $ thì $\widehat {xON} = {180^0} - \alpha $. 

Ta đem ${y_M} = {y_N} = {y_0};{x_M} =  - {x_N} = {x_0}$. Do đó:

$\begin{gathered}   \sin \alpha  = \sin \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cos \alpha  =  - \cos \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \tan \alpha  =  - \tan \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\   \cot \alpha  =  - \cot \left( {{{180}^0} - \alpha } \right) \hfill \\ \end{gathered} $

3. Giá trị lượng giác của những góc quánh biệt

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc quánh biệt

Trong bảng, kí hiệu $\parallel $ nhằm chỉ độ quý hiếm lượng giác ko xác lập.

Xem thêm: mô tả nào dưới đây về chương trình có cấu trúc là phù hợp nhất

Chú ý

Từ độ quý hiếm lượng giác của những góc đặc biệt quan trọng đang được mang đến vô bảng và đặc thù bên trên, tao rất có thể suy đi ra độ quý hiếm lượng giác của một vài góc đặc biệt quan trọng không giống.

Chẳng hạn:

$\begin{gathered}   \sin {120^0} = \sin \left( {{{180}^0} - {{60}^0}} \right) = \sin {60^0} = \frac{{\sqrt 3 }}{2} \hfill \\   \cos {135^0} = \cos \left( {{{180}^0} - {{45}^0}} \right) =  - \cos {45^0} =  - \frac{{\sqrt 2 }}{2} \hfill \\ \end{gathered} $

4. Góc thân thiết nhì vectơ

a) Định nghĩa

Cho nhì vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ đều không giống vectơ $\overrightarrow 0 $. Từ một điểm O bất kì tao vẽ $\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow a $ và $\overrightarrow {OB}  = \overrightarrow b $ . Góc $\widehat {AOB}$ với số đo kể từ ${0^0}$ cho tới ${180^0}$ được gọi là góc thân thiết nhì vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $. Ta kí hiệu góc thân thiết nhì vectơ $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ là ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $). Nếu ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) $ = {90^0}$ thì tao bảo rằng $\overrightarrow a $ và $\overrightarrow b $ vuông góc cùng nhau, kí hiệu là $\overrightarrow a  \bot \overrightarrow b $ hoặc $\overrightarrow b  \bot \overrightarrow a $.

b) Chú ý

Từ khái niệm tao đem ($\overrightarrow a $, $\overrightarrow b $) = ($\overrightarrow b $, $\overrightarrow a $).

5. Sử dụng PC đuc rút nhằm tính độ quý hiếm lượng giác của một góc

Ta rất có thể dùng những loại PC đuc rút nhằm tính độ quý hiếm lượng giác của một góc, ví dụ điển hình so với máy CASIO fx - 500MS cơ hội triển khai như sau :

a) Tính những độ quý hiếm lượng giác của gốc a

Sau Khi tháo lắp máy ấn phím MODE rất nhiều lần nhằm màn hình hiển thị hiện thị lên dòng sản phẩm chữ ứng với những số tại đây :

Sau bại liệt ấn phím 1  để xác lập đơn vị chức năng đo góc là “độ” và tính độ quý hiếm lượng giác của góc.

b) Xác tấp tểnh kích cỡ của góc lúc biết độ quý hiếm lượng giác của góc đó

Sau Khi tháo lắp máy và lựa chọn đơn vị chức năng đo góc, nhằm tính góc x lúc biết những độ quý hiếm lượng giác của góc bại liệt.

Xem thêm: đô thị nước ta