Tổng Hợp Kiến Thức Toán Thpt Từ Căn Bản Tới Nâng Cao

     
... 2a  tan a  tung a II Nhân ba: (3 cơng thức) 18) sin 3a  3sin a  4sin a 19) cos3a  4cos3 a  3cos a 3tan a  tan a 20) tung 3a   3tan a III Hạ bậc: (5 cơng thức)  cos 2a 21)sin a    cos ... , b3  0) b1 b2 b3   a.b  a1.b1  a2 b2  a3 b3    a  b  a1b1  a2b2  a3b3   2  a  a12  a2  a3  2  a  a12  a2  a2   a1b1  a2b2  a3b3  cos(a , b )  2 a12  a2  a3 ...  mang lại a  (a1, a2 , a3 ) , b  (b1, b2 , b3 )      a a a a a a a,b  a b   3; 1; 2    b2 b3 b3 b1 b1 b2   a2b3  a3b2 ;a3b1  a1b3 ; a1b2  a2 b  Chú ý: Tích có hướng hai...

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức toán thpt từ căn bản tới nâng cao


*

... Cơng thức nhân 4.1 Cơng thức nhân đơi sin 2a  2sin a cos a cos 2a  cos a  sin a  cos a    2sin a t ana  tan a 4.2 Cơng thức nhân tía sin 3a  3sin a  4sin a t an2a  cos 3a  cos3 a  3cos ... Cos 3a  cos3 a  3cos a t an3a  tan a  chảy a  tan a Cơng thức hạ bậc  cos 2a sin a  3sin a  s in3a sin a   cos 2a 3cos a  cos 3a cos3 a  cos a  Cơng thức chuyển đổi tổng thành tích ... DeThiThuDaiHoc.com Bảng nắm tắt cơng thức Tốn học phổ thơng www.MATHVN.com ngôi trường PTTH Ngơ Thời Nhiệm F CƠNG THỨC MŨ – LOGARIT CƠNG THỨC MŨ a  a a a    STT n CƠNG THỨC LOGARIT STT loga ...
*

... X   cos x sin x  Công thức nhân ba: sin x  3sin x  4sin x tg x  cos x  cos x  3cos x 3tgx  tg x  3tg x 3cos x  cos x cos3 x  3sin x  sin x sin x  tg x  Công thức màn trình diễn theo ... Bất đẳng thức Bunyakovsky ( đến số thực): * *ab  cd  (a  c )(b2  d ) dấu “=” xảy ad= bc *a1b1  a2b2  c3b3  a vệt “=” xảy a1 a2 a3   b1 b2 b3 2 2  a2  a3  b12  b2  b32  cung cấp số cộng: ... Cot gx  cot g (  x)  tgx Công thức cộng: sin( x  y )  sin x cos y  sin y cos x cox( x  y )  cos x cos y  sin x sin y tgx  tgy tg ( x  y )   tgxtgy Công thức nhân đôi: sin x  2sin...

Xem thêm:


*

*

*

... Vào 30 m) 33 Vónh Viễn - q10 (Trường CĐ ghê Tế) - ĐT : 830 37 95 học nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP học nhanh TOÁN 12 CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP học cấp tốc TOÁN 14 CẤP CẤP ... GIẤY PHÉP XB : b a học cấp tốc TOÁN CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN CẤP CẤP học cấp tốc TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tp.hcm TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC 115 Lý chính Thắng - Quận ... cấp tốc TOÁN 12 CẤP CẤP học tập cấp tốc TOÁN 13 CẤP CẤP học nhanh TOÁN 14 CẤP CẤP học tập nhanh TOÁN 15 CẤP CẤP học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ...

Xem thêm: Viết Sai Số Tiền Bằng Chữ Trên Hóa Đơn, Please Wait


... Vào 30 m) 33 Vónh Viễn - q.10 (Trường CĐ kinh Tế) - ĐT : 830 37 95 Học nhanh TOÁN 10 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 11 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 12 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 13 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 14 CẤP CẤP ... Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học nhanh TOÁN CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN CẤP CẤP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM thành phố hồ chí minh TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VĨNH ... TOÁN 12 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 13 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 14 CẤP CẤP Học cấp tốc TOÁN 15 CẤP CẤP Học nhanh TOÁN 16 CẤP CẤP ...
... Phần : ∫︀