công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng là một trong thuật ngữ không xa lạ nhập môn vật lý cơ và cũng khá được sử dụng thật nhiều nhập cuộc sống. Vậy nhiệt lượng là gì? Chúng sở hữu Điểm sáng như vậy nào? Công thức tính sức nóng lượng thế nào là mang lại chủ yếu xác? Hãy nằm trong VIETCHEM chuồn trả lời những vướng mắc và áp dụng thực hiện một trong những bài bác tập dượt về sức nóng lượng nhé!

1. Nhiệt lượng là gì? 

Nhiệt lượng là phần sức nóng năng tuy nhiên vật sẽ có được hoặc rơi rụng chuồn nhập quy trình truyền sức nóng.

Bạn đang xem: công thức tính nhiệt lượng

Nhiệt lượng của một vật thu nhập nhằm thực hiện rét mướt lên tùy thuộc vào tía nhân tố sau:

 • Khối lượng của vật: Nếu lượng của vật càng rộng lớn thì sức nóng lượng của vật thu nhập cũng càng rộng lớn.
 • Độ tăng sức nóng độ: Càng rộng lớn thì sức nóng lượng tuy nhiên vật thu nhập cũng càng rộng lớn.
 • Chất kết cấu nên vật.
Nhiệt lượng là gì

Nhiệt lượng là gì

2. Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

 • Nhiệt lượng vật cần thiết thu nhằm đáp ứng mang lại quy trình thực hiện rét mướt lên dựa vào trọn vẹn nhập lượng của vật, phỏng tăng sức nóng phỏng của vật tương tự sức nóng dung riêng rẽ của vật liệu thực hiện đi ra vật.
 • Nhiệt lượng riêng rẽ cao: Tức sức nóng lượng lan đi ra khi nhóm cháy trọn vẹn một đơn vị chức năng lượng nhiên liệu nhập bơm. 
 • Nhiệt lượng riêng rẽ thấp: Tức sức nóng lượng riêng rẽ cao loại trừ sức nóng bốc tương đối của nước được giải tỏa và tạo ra trở thành nhập cả quy trình nhóm cháy kiểu mẫu nhiên liệu.
 • Nhiệt dung của sức nóng lượng kế tiếp và lượng sức nóng quan trọng nhằm nhóm rét mướt sức nóng lượng kế tiếp lên 1oC ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh (còn gọi là độ quý hiếm nước của sức nóng lượng kế).
Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

Những Điểm sáng nổi trội của sức nóng lượng

3. Công thức tính sức nóng lượng 

Nhiệt lượng được xem vì thế công thức sau:

Q = m.c.∆t

Trong đó:

Q: là sức nóng lượng tuy nhiên vật thu nhập hoặc toả đi ra. Có đơn vị chức năng là Jun (J).

m: là lượng của vật, được đo vì thế kilogam.

c: là sức nóng dung riêng rẽ của hóa học, được đo vì thế J/kg.K (Nhiệt dung riêng của một hóa học hoàn toàn có thể cho biết thêm sức nóng lượng quan trọng nhằm hoàn toàn có thể thực hiện mang lại 1kg hóa học bại tăng thêm một phỏng C). 

∆t là phỏng thay cho thay đổi sức nóng phỏng hoặc thưa không giống là đổi mới thiên sức nóng phỏng (Độ C hoặc K)

 • ∆t = t2 – t1 
 • ∆t > 0 : vật toả nhiệt
 • ∆t < 0 : vật thu nhiệt

Ví dụ: Khi thưa năng suất toả sức nóng của than thở đá là 5.10^6 J/kg nghĩa là lúc nhóm cháy trọn vẹn 1 kilogam than thở đá, tiếp tục toả đi ra một lượng sức nóng là 5.10^6.

Nhiệt dung riêng rẽ thông thường được dùng làm đo lường sức nóng lượng nhập quy trình gia công vật tư kiến tạo và đáp ứng mang lại việc lựa chọn những vật tư nhập vấp sức nóng. Bảng sức nóng dung riêng rẽ của một trong những hóa học thông thường bắt gặp như sau: 

Chất Nhiệt dung riêng rẽ (J/kg.K)
Nước 4200
Rượu 2500
Nước đá 1800
Nhôm 880
Đất 800
Thép 460
Đồng 380
Chì 130

4. Phương trình thăng bằng sức nóng & Công thức tính sức nóng lượng lan ra 

4.1 Phương trình thăng bằng nhiệt

Q thu = Q toả

 • Q thu: là tổng sức nóng lượng của những vật khi thu nhập.
 • Q tỏa:  tổng sức nóng lượng của những vật khi lan đi ra.

4.2 Công thức tính sức nóng lượng lan đi ra khi nhóm cháy nhiên liệu

Q = q.m

Trong đó:

 • Q: là sức nóng lượng lan đi ra của vật (J).
 • q: là năng suất lan sức nóng của nhiên liệu (J/kg)
 • m: là lượng của nhiên liệu khi bị nhóm cháy trọn vẹn được xem vì thế kilogam.
Hình ảnh nhiệt lượng lan đi ra khi nhóm cháy nhiên liệu

Hình ảnh nhiệt lượng lan đi ra khi nhóm cháy nhiên liệu

>>>XEM THÊM: Phương trình sức nóng phân KClO3.5H2O

5. Các vũ trang phân tách sức nóng lượng nhập than thở đá phổ biến  

5.1 Bom sức nóng lượng CT2100

 • Phạm vi đo: 0- 32 000 J/g.  
 • Độ phân giải sức nóng độ: 0,001 oC.   
 • Độ chủ yếu xác: 0,2%. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.2 Bom sức nóng lượng CT5000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,2%.   
 • Sự ổn định quyết định lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC.
 • Dải sức nóng độ: 0 - 32 MJ/KG.   
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160 J/g.

5.3 Bom sức nóng lượng CT6000

 • Sự đúng đắn sức nóng độ: <0,1%. 
 • Sự ổn định quyết định lâu năm hạn: <0,2%. 
 • Độ phân dải sức nóng độ: 0,0001 oC. 
 • Dải sức nóng lượng: 1000 - 400000 kJ/kg. 
 • Sai số sức nóng lượng max với than: 160J/g.

5.4 Bom sức nóng lượng CT7000

 • Độ chủ yếu xác: ≤0.1%. 
 • Ổn quyết định lâu dài: ≤ 0,15%. 
 • Sai số vô cùng lớn số 1 nhập lượng sức nóng tuy nhiên song mẫu:

Đối với than: ≤ 120KJ / kg

Đối với gangue: K60 KJ / kg 

 • Thời gian dối demo nhiệt: Thời gian dối chuẩn chỉnh là 7 phút (tổng nằm trong 12-19 phút) và than thở được đo thời gian nhanh trong vòng thời hạn chủ yếu (4 phút). 
 • Nhiệt phỏng độ phân giải: 0.0001°C.
 • Phạm vi kiểm tra: 0- 32 MJ/KG.

6. Một số bài bác tập dượt áp dụng về sức nóng lượng

nhiet-luong-la-gi-2

Bài 1: Một bếp từ khi hoạt động và sinh hoạt thông thường sở hữu năng lượng điện trở R = 80Ω và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa phòng bếp khi này đó là I = 2,5A.

a) Tính sức nóng lượng tuy nhiên phòng bếp lan đi ra trong một giây.

b) Dùng bếp từ nhằm đung nóng 1,5l nước sở hữu sức nóng phỏng thuở đầu là 25 phỏng C thì tiếp tục rơi rụng đôi mươi phút nhằm đung nóng nước. Coi rằng sức nóng lượng cung ứng nhằm đung nóng nước là tiện ích, hãy tính hiệu suất của nhà bếp. Nhiệt dung riêng rẽ của nước là C = 4 200J/kg.K.

c) Thời gian dối dùng bếp từ thường ngày là 3h. Tính chi phí năng lượng điện nên trả nhập 30 ngày mang lại việc dùng bếp từ, nếu như giá bán 1kW.h là 700 đồng.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng tuy nhiên phòng bếp lan đi ra trong một giây:

Q = I2.R.t = 2,52.80.1 = 500J

b) Nhiệt lượng tuy nhiên phòng bếp lan đi ra nhập đôi mươi phút

Qtp = Q.20.60 = 600000J

Nhiệt lượng cần thiết nhằm đung nóng lượng nước: 

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.1,5.(100 - 25) = 472500J

Hiệu suất của bếp:

H = Qi/Qtp = 472500/600000 = 78,75 %.

c) Lượng năng lượng điện năng tuy nhiên phòng bếp dung nạp nhập 30 ngày, tính theo đòi đơn vị chức năng kW.h là:

A = Phường.t = 500.30.3 = 45000 W.h = 45 kW.h

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1

Vậy số chi phí năng lượng điện nên trả là:

T = 45.700 = 315000 đồng

Bài 2: Một rét mướt năng lượng điện sở hữu ghi 220V - 1000W được dùng với hiệu năng lượng điện thế 220V nhằm đung nóng 2l nước kể từ sức nóng phỏng ban đầu 20 phỏng C. Hiệu suất đung nóng của rét mướt là 90%, nhập bại sức nóng lượng cung ứng nhằm đung nóng nước được xem là tiện ích.

a) Tính sức nóng lượng cần thiết cung ứng nhằm đung nóng lượng nước bên trên, cho biết thêm sức nóng dung riêng rẽ của nước là 4200J/kg.K.

b) Tính sức nóng lượng tuy nhiên rét mướt năng lượng điện tiếp tục lan đi ra khi bại.

c) Tính thời hạn quan trọng nhằm đung nóng lượng nước bên trên.

Lời giải: 

a) Nhiệt lượng cần thiết cung ứng nhằm đung nóng lượng nước bên trên là:

Qi = m.c.∆t = m.c.(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000J

b) Nhiệt lượng tuy nhiên rét mướt tiếp tục lan đi ra khi bại là:

H = Qi/Qtp => Qtp = Qi/H = 672000/ (90/100) = 746700J

c) Thòi gian dối quan trọng nhằm đung nóng lượng nước trên:

Qtp = A = Phường.t => t = Qtp/P = 746700/1000 ≈ 747s

Bài tập dượt 3: Người tớ trả một miếng Fe sở hữu lượng 22,3 gam nhập một chiếc lò nhằm xác lập biệt phỏng của lò. Khi miếng Fe sở hữu sức nóng phỏng vì thế sức nóng phỏng của lò, người tớ lôi ra và thả nhập sức nóng kế tiếp chứa chấp 450g, nước ở 15oC, sức nóng phỏng của nước tăng thêm 22,5oC. Hãy xác lập sức nóng phỏng thuở đầu của lò?

Lời giải:

+ Nhiệt lượng lan ra:

QFe = mFe.CFe. (t2 -t) = 10,7t2 - 239,8

+ Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t-t1) = 14107.5 (J)

+ kề dụng phương trình thăng bằng tớ có:

Qtỏa = QThu

<=> 10,7 t2 - 239,8 = 14107,5

=> t2 = 1340,9 oC

Bài tập dượt 4: Một ly nhôm m = 100g chứa chấp 300 nước ở sức nóng phỏng đôi mươi phỏng C. Người tớ thả nhập ly một thìa đồng lượng 75g một vừa hai phải rút đi ra kể từ nồi nước sôi 100 phỏng . Hãy xác lập sức nóng phỏng của nước nhập ly khi sở hữu sự thăng bằng nhiệt? Bỏ qua loa những hao tổn sức nóng ra bên ngoài. Cho biết sức nóng dung rinrg của nước  là 4190J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, của đồng là 380 J/kg.K.

Lời giải: 

- Nhiệt lượng lan ra:

QCu = mCu. Ccu. (t2-t) = 2850 - 28,5t

- Nhiệt lượng thu vào:

QH2O = mH2O. CH2O . (t - t2) = 1257t- 25140

QAl = mAl. CAl. (t-t1) = 88t- 1760

+ kề dụng phương trình thăng bằng tớ có:

Qtỏa = Qthu = 280 - 288,5t = 1257t - 25140 + 88t - 1760

=> t = 21,7 oC

Bài tập dượt 5: Trộn tía chât lỏng ko ứng dụng chất hóa học cho nhau. tường lượng theo lần lượt là m1 = 1kg. m2 = 10kg; m3 = 5kg, sức nóng phỏng và sức nóng dung riêng rẽ theo lần lượt là t1 = 6oC; c1 = 2kJ/kg.độ, t2 = -40oC; c2 = 4kJ/kg.độ, t3 = 60oC; c3 = 2kJ/kg.độ. Tìm

a/ Nhiệt phỏng thăng bằng của láo lếu hợp

b/ sức nóng lượng cần thiết nhằm thực hiện rét mướt láo lếu thích hợp cho tới 6oC

Lời giải:

a/ Phương trình thăng bằng nhiệt: Q1 + Q2 + Q3 = 0

c1m1(t-t1) + c2m2(t – t2) + c3m3(t – t3) = 0 => t = – 19oC

Xem thêm: công bội của cấp số nhân

b/ Nhiệt lượng nhằm thực hiện rét mướt láo lếu thích hợp lên đến mức t’ = 6o

Q = (c1m1 + c2m2 + c3m3)(t-t’) = 1300kJ

Bài ghi chép này kỳ vọng tiếp tục hoàn toàn có thể cung ứng cho tới chúng ta một trong những kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng cần phải biết về nhiệt lượng là gì, Điểm sáng, công thức tính sức nóng lượng và một trong những ví dụ bài bác tập dượt ví dụ. Các chúng ta cũng có thể xem thêm nhằm vận dụng nhập quy trình học hành và thực hiện bài bác tương tự phần mềm nhập việc làm. Chúc chúng ta trở thành công!