công thức tính hiệu suất vật lý

Hiệu suất là một trong những phần kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết so với lịch trình trung học phổ thông. Bởi vậy, VUIHOC vẫn ghi chép nội dung bài viết này nhằm những em rất có thể học tập dễ dàng và đơn giản rộng lớn với phần kiến thức và kỹ năng này. Các em hãy nằm trong bám theo dõi nội dung và thực hiện những dạng bài xích tập luyện phổ cập về hiệu suất nhé!

1. Hiệu suất là gì?

1.1. Năng lượng tiện ích và tích điện hao phí

Khi năng lượng được chuyển từ dạng này quý phái dạng khác hoặc từ vật này quý phái vật khác thì luôn luôn có một phần bị hao phí.

Bạn đang xem: công thức tính hiệu suất vật lý

Phân tích một trong những ví dụ cụ thể:

 • Máy đánh trứng chuyển điện năng trở thành động năng của phới (năng lượng có ích) và năng lượng tiếng động, năng lượng nhiệt (năng lượng hao phí)

ví dụ hiệu suất của dòng sản phẩm tiến công trứng - công thức tính hiệu suất lý 10

 • Máy sấy tóc biến thành điện năng trở thành nhiệt năng (năng lượng có ích) và năng lượng tiếng động (năng lượng hao phí)

 ví dụ hiệu suất của dòng sản phẩm sấy tóc - công thức tính hiệu suất  

 • Trong các động cơ nhiệt thông thường, có khoảng 60% - 70% năng lượng bị hao phí. Còn so với các động cơ điện, năng lượng hao phí thấp rộng lớn, khoảng 10%.

ví dụ hiệu suất trong số mô tơ năng lượng điện - tính hiệu suất

 • Trong pin Mặt trời thì ngược lại, phần lớn là tích điện hao tổn, chỉ có khoảng 10% năng lượng của ánh sáng Mặt trời được chuyển hóa thành điện năng

ví dụ hiệu suất của pin mặt mũi trời

1.2. Khái niệm hiệu suất

Hiệu suất là tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng toàn phần.

1.3. Công thức tính hiệu suất

Hiệu suất = $\frac{năng lượng với ích}{năng lượng toàn phần}$

H = $\frac{W_{ci}}{W_{tp}}$. 100% hoặc H = $\frac{P_{ci}}{P_{tp}}$. 100% 

Trong đó:

 • $P_{ci}$ là hiệu suất với ích
 • $P_{tp}$ là hiệu suất toàn phần. 

Hiệu suất của động cơ nhiệt được viết dưới dạng: H = $\frac{A}{Q}$. 100%

Trong đó: 

 • A là công cơ học tập nhưng mà mô tơ triển khai được
 • Q là nhiệt độ lượng nhưng mà mô tơ sẽ có được kể từ nhiên liệu bị châm cháy. 

Hiệu suất của một số thiết bị điện như máy tương đối nước, tuabin nước, máy phát điện,… được cho tới vô bảng tham lam khảo dưới phía trên.

Hiệu suất của một số thiết bị điện - tính hiệu suất vật lý cơ 10

Đăng ký ngay lập tức sẽ được những thầy cô ôn tập luyện và thi công quãng thời gian học tập tập THPT vững vàng vàng

2. Bài tập luyện ôn luyện kiến thức và kỹ năng về hiệu suất

2.1. Bài tập luyện tự động luận

Bài 1: Một em nhỏ xíu nặng nề trăng tròn kilogam nghịch tặc cầu trượt kể từ hiện trạng đứng yên tĩnh bên trên đỉnh cầu trượt nhiều năm 4 m, nghiêng một góc $40^{\circ}$ đối với phương ở ngang. Khi cho tới chân cầu trượt, vận tốc của em nhỏ xíu này đạt 3,2 m/s; với vận tốc trọng ngôi trường là 10 m/s.

bài 1 - hiệu suất

a) Tính sự cân đối lực quỷ sát thuộc tính vô em nhỏ xíu đó

b)Tính hiệu suất của quy trình fake thế năng trở thành động năng của em nhỏ xíu này.

Hướng dẫn giải

a) Độ rộng lớn của lực quỷ sát

 • Độ cao của đỉnh cầu trượt đối với mặt mũi khu đất là: h = l.$sin\alpha  $= 4.sin$40^{\circ}$ = 2.57 m

 • Do với quỷ sát nên những lúc trượt, 1 phần thế năng của em nhỏ xíu này được fake hoá trở thành động năng, 1 phần thành công xuất sắc cản A của lực quỷ sát:

 m.g.h - $\frac{m.v^{2}}{2}$ = A

 • Độ rộng lớn công cản của lực quỷ sát: m.g.h - $\frac{m.v^{2}}{2}$ = 411,6 J

 • Từ biểu thức tính công: A = F.s.cos$\alpha  $

 • Ta có tính rộng lớn lực quỷ sát: F = $\frac{A}{l}$ = 102,9 N

b) Hiệu suất

 • Năng lượng toàn phần do đó năng của em nhỏ xíu cơ khi ở đỉnh cầu trượt: 

$W_{tp}$ = m.g.h = 514 J

 • Năng lượng hao tổn vì thế sự cân đối công của lực quỷ sát nên tích điện tiện ích là: $W_{ci}$ = $W_{tp}$ - A = 102,4 J

 • Hiệu suất của quy trình thay đổi thế năng trở thành động năng là: H = $W_{ci}W_{tp}$. 100%  = 102,4514, 100% 20%

Bài 2: Một xe hơi hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h rất có thể cút được quãng lối nhiều năm từng nào khi nó dung nạp không còn 60 lít xăng? sành mô tơ của xe hơi với hiệu suất 45 kW, hiệu suất là 25%; 1 kilogam xăng châm cháy trọn vẹn sẽ khởi tạo đi ra nhiệt độ lượng vì thế 46.106 J/kg và lượng riêng rẽ của xăng là 700 kg/m3

Hướng dẫn giải

Đổi 54 km/h = 15 m/s

Ta có: v = 15 m/s; V = 60 lít = 60.10-3 m3; Phường = 45 kW = 45.103 W; H = 25%; Q = 46.106 L/kg; = 700 kg/m3.

Khối lượng xăng cần thiết châm cháy là: m = $\rho $. V = 700.60.10-3 = 42 kilogam.

Ta có một kilogam xăng khi châm cháy trọn vẹn toả đi ra nhiệt độ lượng vì thế 46.106 J/kg

→ 42 kilogam xăng được châm cháy trọn vẹn tiếp tục toả đi ra nhiệt độ lượng là: Q = 42.46.106 = 1932.106 J/kg

Công cần thiết triển khai là A = H. Q’ = 25%.1932.106 = 4,83.108 J

Thời gian trá cần thiết nhằm triển khai công là: t = $\frac{A}{P}$ = $\frac{4,83.10^{8}}{45.10^{3}}$ = $\frac{32200}{3}$ (s)

Quãng lối vật cút được là: s = v.t = 15. $\frac{32200}{3}$ = 161000 (m) = 161 (km)

Bài 3: Để fake một vật với nặng nề 250 kilogam lên chừng cao 10 m người tớ dùng một khối hệ thống bao gồm một ròng rã rọc thắt chặt và cố định và một ròng rã rọc động. Lúc này lực cần thiết dùng làm kéo thừng nâng vật lên là F1 = 1500N. Hiệu suất của khối hệ thống là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Công tiện ích nhằm nâng vật lên chừng cao 10m là:  

$A_1$ = 10.m.h = 10.250.10 = 25000 (J)

Khi sử dụng khối hệ thống ròng rã rọc bên trên thì nhằm vật lên được chừng cao h thì nên kéo thừng một quãng S = 2h. Do cơ công dùng làm kéo vật là:

A = $F_1$. S = $F_1$. 2h = 1500.2.10 = 30000 (J)

Hiệu suất của khối hệ thống là:

H = $\frac{A_1}{A}$.100% = $\frac{25000}{30000}$. 100% = 83,33%

Bài 4: Người tớ sử dụng một phía bằng phẳng nghiêng với chiều nhiều năm 5 m nhằm kéo một vật với lượng 300 kilogam với lực kéo là 1200 N . sành hiệu suất của mặt mũi bằng phẳng nghiêng là 80%. Tính độ cao của mặt mũi bằng phẳng nghiêng?

Hướng dẫn giải

Công của lực kéo vật là:

A = F.l = 1200.5 = 6000 (J)

Công tiện ích là:

$A_1$ = A.H = 6000.80% = 4800 (J) (1)

Mặt không giống tớ lại có:

$A_1$ = Phường.h = 10.m.h = 3000h (J) (2)

Từ (1) và (2) suy ra: 3000h = 4800 ⇒ h = 1,6 (m)

Đáp số: 1,6m

Bài 5: Người tớ quặt 1 thùng dầu kể từ mặt mũi khu đất lên sàn xe vận tải vì thế một tấm ván mộc nghiêng. Sàn xe vận tải cao 1,2 mét, tấm ván nhiều năm 3m. Thùng với tổng lượng là 100kg và lực đẩy thùng là 420N.

bài 5 - hiệu suất

a) Tính lực quỷ sát thân ái tấm ván và thùng.

b) Tính hiệu suất của mặt mũi bằng phẳng nghiêng.

Hướng dẫn giải

a) 

 • Trọng lượng thùng là: Phường = 10.m = 10.100 = 1000 (N)

 • Nếu không tồn tại quỷ sát thì lực đẩy thùng là:

F’ = $\frac{P.h}{l}$ = $\frac{1000.1,2}{3}$ = 400 (N)

 • Mà thực tiễn nên đẩy thùng với cùng 1 lực là 420 N 

→ lực quỷ sát thân ái tấm ván và thùng là: 

$F_{ms}$ = F - F’ = 420 - 400 = trăng tròn (N)

b) 

 • Công tiện ích để mang vật lên là: $A_i$ = Phường. h = 1000. 1,2 = 1200(J)

- Công toàn phần để mang vật lên là: A = F. S = 420.3 = 1260 (J)

- Hiệu suất mặt mũi bằng phẳng nghiêng là: H = $\frac{A_1}{A}$ . 100% = $\frac{1200}{1260}$. 100% = 95,2%

Đáp số: a) 20N; b) 95,2%

2.2  Bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1: Một mô tơ với hiệu suất dung nạp vì thế 5 kW kéo một vật với trọng lượng 12kN lên chừng cao 30 m bám theo phương trực tiếp đứng vô thời hạn 90 s với cùng một véc tơ vận tốc tức thời ko thay đổi. Hiệu suất của mô tơ bằng

A. 100%.

B. 80%.

C. 60%.

D. 40%.

Đáp án trúng là: B

Công tiện ích nhằm nâng vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = 12000.30 = 360000 J

Công toàn phần tự mô tơ sinh đi ra là: $A_{tp}$ = Phường.t - 5000.90 = 450000 J

Hiệu suất của mô tơ là: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{360000}{450000}$ .100% = 80%

Câu 2: Một máy bơm nước với hiệu suất 1,5 kW với hiệu suất 70%. Lấy g = 10 m/s2. sành lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Dùng máy bơm này nhằm bơm nước lên chừng cao 10 m, sau nửa giờ máy bơm lên bể một lượng nước bằng

A. 18,9 m3

B. 15,8 m3

C. 94,5 m3

D. 24,2 m3

Đáp án trúng là: A

Công toàn phần của dòng sản phẩm bơm là: $A_{tp}$- Phường.t

Ta có: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = $A_{tp}$. H = Phường.t.H

Xem thêm: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

Mặt không giống, tớ có: $A_{ci}$ = D.V.g.h

→ Phường.t.H = D.V.g.h ⇒ V = $\frac{P.t.H}{D.g.h}$

Lượng nước nhưng mà máy bơm lên được sau nửa giờ là:

V = $\frac{P.t.H}{D.g.h}$ = 18,9 m3

Câu 3: Một máy bơm nước với hiệu suất 1,5 kW với hiệu suất 80%. Lấy g = 10 m/s2. sành lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Người tớ sử dụng máy bơm này nhằm bơm nước ở bên dưới mặt mũi khu đất lên một chiếc hồ bơi với độ dài rộng theo lần lượt là: chiều nhiều năm 50 m, rộng lớn 25 m và độ cao 2 m. sành hồ bơi design phía trên tầng 2 có tính cao đối với mặt mũi khu đất là h = 10 m. Để bơm tràn bể thì thời hạn quan trọng nhưng mà máy bơm nên hoạt động và sinh hoạt là

A. 57,87h.

B. 2 ngày.

C. 2,5 ngày.

D. 2,4 ngày.

Đáp án trúng là: D

Công toàn phần của dòng sản phẩm bơm là: $A_{tp}$ = Phường.t

Ta có: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = $A_{tp}$. H = Phường.t.H

Mặt không giống, tớ có: $A_{ci}$ = D.V.g.h

→ Phường.t.H = D.V.g.h ⇒ t = $\frac{DVgh}{PH}$

Thời gian trá nhằm bơm tràn bể nước bằng:

t = $\frac{DVgh}{PH}$ = 208333,33s = 2,4 ngày

Câu 4: Một động cơ điện khuôn khổ nhỏ được sử dụng để nâng một vật có trọng lượng 2,0N lên rất cao 80 centimet trong khoảng 4,0 s. Hiệu suất của động cơ là 20%. Công suất điện cấp cho tới động cơ bằng

A. 0,080 W.

B. 2,0 W.

C. 0,80 W.

D. 200 W.

Đáp án trúng là: B

Công tiện ích nhằm nâng vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = 2. 0,8 = 1,6 J

Công toàn phần tự mô tơ sinh đi ra bằng: $A_{tp}$ = Phường.t

HIệu suất của động cơ: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇔ Phường.h = H.P.t ⇒ Phường = $\frac{P.h}{H.t}$ =  $\frac{2.0,8}{0,2.4}$ = 2W

Câu 5: Một vật với lượng 10 kilogam Chịu thuộc tính của một lực kéo 80 N với phương phù hợp với chừng dời bên trên mặt mũi bằng phẳng ở ngang 300. Hệ số quỷ sát trượt thân ái vật với mặt mũi bằng phẳng ở ngang là k = 0,2, với g = 10 m/s2. Hiệu suất của hoạt động khi vật cút được một quãng lối 20m là:

A. 71%

B. 68%

C. 85%

D. 80%

Đáp án trúng là: A

Công tự lực thuộc tính bằng: $A_{tp}$ = F.s.cos$\alpha $ = 80.20.cos 30 = 1385,64 J

Công của lực quỷ sát bằng: $A_{ms}$ = $F_{mst}$.s = kNs = kmgs = 0,2.10.10.trăng tròn = 400

Phần công tiện ích nhằm thực hiện vật dịch rời là: $A_{ci}$ = $A_{tp}$ - $A_{ms}$ = 1385,64 - 400 = 985,64 J

Hiệu suất của hoạt động bằng: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{985,64}{1385,64}$. 100% = 71%

Câu 6: Để fake một vật với lượng 250 kilogam lên chừng cao 10 m người tớ sử dụng một khối hệ thống bao gồm một ròng rã rọc thắt chặt và cố định và một ròng rã rọc động. Lúc này lực kéo thừng nhằm nâng vật lên là F = 1500 N, với g = 10 m/s2. Hiệu suất của khối hệ thống là:

A. 80%.

B. 83,3%.

C. 86,7%.

D. 88,3%.

Đáp án trúng là: B

Công tiện ích để mang vật lên là: $A_{ci}$ = Phường.h = m.g.h = 250.10.10 = 25000 J

Do dùng ròng rã rọc động nên quãng lối tiếp tục tạo thêm gấp rất nhiều lần.

Công toàn phần tự lực thuộc tính thực hiện: $A_{tp}$= F.2s = 1500.2.10 = 30000J

Hiệu suất của khối hệ thống bằng: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$  = $\frac{25000}{30000}$. 100% = 83,3%

Câu 7: Một máy bơm nước từng giây rất có thể bơm 15 lít nước lên bên trên bể ở chừng cao 10 m. Coi hao phí ko đáng chú ý. Lấy g = 10 m/s2. Công suất của dòng sản phẩm bơm bằng:

A. 150 W.

B. 3000 W.

C. 1500 W.

D. 2000 W.

Đáp án trúng là: C

Đổi 15 lít = 15 kg

Công để mang 15l nước lên chừng cao 10m là: $A_{ci}$ = mgh = 15.10.10 = 1500J

Coi hao phí ko đáng chú ý nên công của dòng sản phẩm bơm vì thế công với ích

Suy đi ra $A_{tp}$ = $A_{ci}$ = 1500J

Công suất của dòng sản phẩm bơm bằng: Phường = $\frac{A_{tp}}{t}$ = $\frac{1500}{1}$ = 1500 W 

Câu 8: Một xe hơi chạy 100 km với cùng một lực kéo ko thay đổi là 700 N thì dung nạp không còn 6 lít xăng. Hiệu suất của mô tơ xe hơi này đó là bao nhiêu? sành năng suất lan nhiệt độ của xăng là 4,6.107 J/kg và lượng riêng rẽ của xăng là 700 kg/m3.

A. 86%

B. 52%

C. 40%

D. 36,23%

Đáp án trúng là: D

Công tiện ích nhằm kéo xe cộ dịch rời bằng: $A_{ci}$ = F.s = 700.100.1000 = 70000000 J

Công toàn phần tự châm cháy nhiệt độ liệu xăng: $A_{tp}$ = mL = DVL = 700.$\frac{6}{1000}$.4,5.107 = 193200000 J

Hiệu suất mô tơ là: H = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ = $\frac{70000000}{193200000}$. 100% = 36,23%

Câu 9: Thác nước cao 45m, từng giây ụp xuống 180 mnước. Người tớ sử dụng thác nước thực hiện trạm thủy năng lượng điện với hiệu suất là 85%. sành lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Công suất của trạm thủy năng lượng điện bằng

A. 68,85 MW.

B. 81,00 MW.

C. 95,29 MW.

D. 76,83 MW.

Đáp án trúng là: A

Khối lượng nước ụp xuống từng giây là: m = D.V = 103.180 = 180000 kg

Công sinh đi ra khi nước ụp xuống cho tới chân thác trong những giây là:

$A_{tp}$ = m.g.h = 18000. 10. 45 = 81000000 J

Gọi $A_{ci}$ là phần công tiện ích nhằm vạc năng lượng điện trong những giây

Ta có: Phường = $\frac{A_{ci}}{A_{tp}}$ ⇒ $A_{ci}$ = H. $A_{tp}$ = 0,85. 81000000 = 68850000 J

Suy đi ra hiệu suất máy vạc năng lượng điện là: Phường = $\frac{A_{ci}}{t}$ = 68850000 W = 68,85 MW

Câu 10: Một máy bơm nước từng giây rất có thể bơm được 15 lít nước lên bể ở chừng cao 10 m. Hiệu suất của dòng sản phẩm bơm là 70%, với g = 10 m/s2. sành lượng riêng rẽ của nước là D = 103(kg/m3). Sau nửa giờ máy bơm vẫn triển khai một công bằng

A. 1500 kJ.

B. 3875 kJ.

C. 1890 kJ.

D. 7714 kJ.

Đáp án trúng là: B

Công tiện ích để mang 15l nước lên chừng cao 10 m trong những giây là:

A = mgh = DVgh = 103.$\frac{15}{10^{3}}$. 10. 10 = 1500 J

Công toàn phần máy bơm sinh đi ra trong những giây là:

$A_{tp}$ = $\frac{A_{ci}}{P}$ = $\frac{1500}{0,7}$ = 2142,86 J

Công nhưng mà máy bơm triển khai được sau nửa giờ:

A = Phường.t = 2142,86.0,5.3600 = 3857148 J

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng quãng thời gian học tập kể từ tổn thất gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học tới trường lại cho tới lúc nào hiểu bài xích thì thôi

⭐ Rèn tips tricks gom tăng cường thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: hệ thống làm mát bằng nước

Đăng ký học tập test free ngay!!

Phần kiến thức và kỹ năng hiệu suất nằm trong lịch trình Vật Lý 10 là một trong những phần kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết bởi vì nó xuất hiện tại vô thật nhiều bài xích ganh đua. Tuy nhiên, phần kiến thức và kỹ năng này sẽ không hề giản dị, yên cầu những em học viên nên cầm thiệt kiên cố kiến thức và kỹ năng nhằm vận dụng vô bài xích tập luyện. Vì thế nhưng mà VUIHOC vẫn ghi chép nội dung bài viết này nhằm những em ôn tập luyện được chất lượng tốt rộng lớn. Muốn học tập tăng nhiều kiến thức và kỹ năng của môn Vật lý cũng giống như các môn học tập không giống thì những em hãy truy vấn all4kids.edu.vn hoặc ĐK khoá học tập với những thầy cô VUIHOC ngay lập tức lúc này nhé!