công thức tính diện tích xung quanh

Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật chỉ dẫn cụ thể chúng ta phương pháp tính diện tích S hình lập phương và những ví dụ và bài xích tập luyện ôn luyện mang lại chúng ta xem thêm, gia tăng kỹ năng, khả năng giải Toán hình học tập. Mời những em học viên xem thêm cụ thể.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh

1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 trong hình không khí với 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật. Hai mặt mũi đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhì mặt mũi lòng của hình chữ nhật. Các mặt mũi còn sót lại đều là mặt mũi mặt của hình chữ nhật.

2. Tính chất:

 • Diện tích của nhì mặt mũi đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Chu vi của nhì mặt mũi đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Hình chữ nhật với 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mũi.
 • Các lối chéo cánh với nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

2. Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1 Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu vì chưng lời: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tích của độ cao và chu vi lòng.

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: Chiều lâu năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ:: Cho hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

2.2 Công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu vì chưng lời: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng tổng diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mũi còn sót lại.

- Giải quí kí hiệu:

 • Sxq là kí hiệu diện tích S xung xung quanh hình chữ nhật
 • Stp là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b thứu tự là chiều lâu năm và chiều rộng
 • h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

- Đơn vị diện tích S: mét vuông (m2)

Ví dụ: Cho một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm là 7m, chiều rộng lớn là 5m và độ cao của chống học tập là 4m. Tính diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập cơ là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(m2)

Tổng diện tích S nhì lòng của căn chống cơ là:

2 x 7 x 5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống cơ là:

96 + 70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

3. Các dạng toán tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: sít dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: tường diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, lần chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao h theo đòi công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq : (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo đòi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tớ cũng thay cho vô công thức nhằm lần những đại lượng chưa chắc chắn.

Dạng 3: Toán với câu nói. văn (thường là lần diện tích S vỏ hộp, căn chống, tô tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết lần là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

4. Bài thói quen diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều lâu năm đôi mươi m, chiều rộng lớn 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều lâu năm 7/3 centimet, chiều rộng lớn 5/3 centimet, độ cao 2/3 cm

c) Chiều lâu năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều lâu năm 15 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet, độ cao 3 cm

Bài 2: Một cái thùng hình chữ nhật với độ cao là 2,3 centimet, chiều lâu năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet. Hỏi:

a) Diện tích xung xung quanh của cái thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của cái thùng đó?

Bài 3: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm là 7 m, chiều rộng lớn vì chưng 1⁄2 chiều lâu năm và độ cao là 1 trong,5 m. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của bể nước cơ.

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m rất cần được tô tường và xà nhà. Tính diện tích S cần thiết quét tước tô của căn chống biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 8,1 m2.

Bài 5:

Xem thêm: đặt điện áp xoay chiều

Một hình vỏ hộp chữ nhật với diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và với độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Bài 6:

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp vì chưng bìa hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài xích dùng làm thực hiện ông tơ cái vỏ hộp cơ. (không tính mép dán)

Bài 7:

Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét tước vôi vô những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ vì chưng 8 mét vuông. (chỉ quét tước bên phía trong phòng)

Bài 8: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp cơ.

Bài 9:

Hải cần thiết thực hiện 2 cái thùng hình lập phương vì chưng Fe ko có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải cần cần thiết từng nào m2 sắt?

b) Hải tính tô cả bên phía trong và bên phía ngoài 2 cái thùng cơ thì cần mua sắm từng nào kilogam tô, hiểu được cứ 20m2 thì nên cần 5kg sơn?

Bài 10. Một cái thùng ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn vì chưng 3/5 chiều lâu năm và tầm thường chiều lâu năm 1,2m, độ cao lâu năm 1,5m. Người tớ tô cả mặt mũi vô và ở mặt ngoài của thùng, cứ 2m 2 thì không còn 0,5kg tô. Tính lượng tô tiếp tục tô xong xuôi cái thùng cơ.

Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập

Bài 1: Các em tự động thực hiện bài xích tập luyện này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật bên trên nhằm giải.

Bài 2: Tương tự động như bài xích tập luyện 1, dùng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Các em giải bài xích tập luyện này như sau:

- Cách 1: Tìm chiều rộng lớn của bể nước

- Cách 2: Tìm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần vì chưng công thức tiếp tục với.

Bài 4:

* Cách làm: Không kể diện tích S cửa ngõ thì diện tích S xung xung quanh chống học tập đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật với chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài xích tiếp tục mang lại.

- Diện tích cần thiết quét tước tô của chống học tập tiếp tục vì chưng diện tích S cần thiết quét tước tô xung xung quanh (trừ diện tích S cửa) cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước tô của chống học tập cơ là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 5:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật vì chưng diện tích S xung xung quanh phân tách mang lại độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 6:

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 7:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét tước vôi là:

Xem thêm: kim loại có khối lượng riêng lớn nhất

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

6. Giải bài xích tập luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

 • Bài tập luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài xích tập luyện Toán 5 bài xích 106: Luyện tập luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nằm trong đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục đích tạo nên mang lại học viên lớp 5 những đề ôn thi đua học tập kì 1 quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ chuyên chở không lấy phí đề thi đua về và ôn luyện.