công thức tính chu kỳBài ghi chép phương pháp tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc.

Cách tính chu kì, tần số của Con rung lắc xoắn ốc (hay, chi tiết)

Loại 1: Sử dụng công thức cơ bản

Bạn đang xem: công thức tính chu kỳ

A. Phương pháp & Ví dụ

Quảng cáo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một con cái rung lắc xoắn ốc ở ngang có tính cứng K = 100 N/m được gắn nhập vật nặng nề đem lượng m = 0,1kg. Kích mến mang lại vật xê dịch điều tiết, xác lập chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc lò xo? Lấy π2 = 10.

A. 0,1s          B. 5s          C. 2s          D. 0,3s.

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 2: Một con cái rung lắc xoắn ốc đem lượng ko đáng chú ý, chừng cứng là K, xoắn ốc treo trực tiếp đứng, bên dưới treo vật nặng nề đem lượng m. Ta thấy ở địa điểm cân đối xoắn ốc giãn nở ra một quãng 16cm. Kích mến mang lại vật xê dịch điều tiết. Xác quyết định tần số của con cái rung lắc xoắn ốc. Cho g = π2(m/s2)

A. 2,5Hz          B. 5Hz         C. 3Hz          D. 1,25Hz

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 3: Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính cứng là K, Một đầu gắn cố định và thắt chặt, một đầu gắn kèm với vật nặng nề đem lượng m. Kích mến mang lại vật xê dịch, nó xê dịch điều tiết với chu kỳ luân hồi là T. Hỏi nếu như tăng gấp hai lượng của vật và hạn chế chừng cứng cút gấp đôi thì chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc xoắn ốc tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

A. Không thay đổi          B. Tăng lên gấp đôi

C. Giảm cút gấp đôi          D. Giảm 4 lần

Lời giải:

Gọi chu kỳ luân hồi lúc đầu của con cái rung lắc xoắn ốc là: Vật Lý lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lý 12 đem đáp án

Goị T’ là chu kỳ luân hồi của con cái rung lắc sau khoản thời gian thay cho thay đổi lượng và chừng cứng của xoắn ốc.

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Loại 2. Bài toán ghép vật

1.Phương pháp

Quảng cáo

Bài khuôn mẫu 1: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1. Còn Lúc gắn vật nặng nề mét vuông thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T2

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2 +....+ mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Bài khuôn mẫu 2: Lò xo K gắn vật nặng nề m1 thì xê dịch với tần số ƒ1. Còn Lúc gắn vật nặng nề mét vuông thì xê dịch với tần số ƒ2

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = m1 + m2 +...+mn

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Xác quyết định tần số xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính cứng là K. Khi gắn vật m1 nhập xoắn ốc và mang lại xê dịch thì chu kỳ luân hồi xê dịch là 0,3s. Khi gắn vật đem lượng m2 nhập xoắn ốc bên trên và kích ứng mang lại xê dịch thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật đem lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xê dịch với chu kỳ luân hồi là bao nhiêu?

A. 0,25s B. 0,4s C. 0,812s D. 0,3s

Lời giải:

Xác quyết định chu kỳ luân hồi xê dịch của vật Lúc gắn vật đem lượng m = a. m1 + b.m2:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Loại 3. Bài toán cắt ghép lò xo

1.Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

a. Cắt lò xo

- Cho xoắn ốc ko có tính lâu năm lo, hạn chế xoắn ốc thực hiện n đoạn, dò xét chừng cứng của từng đoạn. Ta đem công thức tổng quát lác sau:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Quảng cáo

Nhận xét: Lò xo có tính lâu năm tăng từng nào thứ tự thì chừng cứng sụt giảm từng ấy thứ tự và ngược lại.

b. Ghép lò xo

Trường thích hợp ghép nối tiếp:

Cho n lò xo nối tiếp nhau, có độ dài và độ cứng lần lượt: (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),...

Được một hệ lò xo (l, k), nhập đó:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Hệ quả:

Một xoắn ốc (lo, ko) hạn chế rời khỏi thành các đoạn (l1, k1), (l2, k2), (l3, k3),... Ta được hệ thức: loko = l1k1 = l2k2 l3k3 = ...

Ghép nối tiếp độ cứng giảm. Lò xo càng ngắn càng cứng, càng dài càng mềm.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật ê nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Lúc gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tiếp nối đuôi nhau thì T2 = T12 + T22

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Trường thích hợp ghép tuy vậy song

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Cho 2 lò xo có độ cứng lần lượt là k1, k2 ghép tuy vậy với nhau. Khi đó, tớ được một hệ có độ cứng

Ghép tuy vậy song độ cứng tăng.

Vật m gắn nhập xoắn ốc 1 có tính cứng k1 thì xê dịch với chu kỳ luân hồi T1, gắn vật ê nhập xoắn ốc 2 có tính cứng k2 thì Lúc gắn vật m nhập 2 xoắn ốc bên trên ghép tuy vậy song thì

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một xoắn ốc có tính lâu năm l = 50 centimet, chừng cứng K = 50 N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 2 phần đem chiều lâu năm theo lần lượt là l1 = trăng tròn centimet, l2 = 30 centimet. Tìm chừng cứng của từng đoạn:

A. 150N/m; 83,3N/m B. 125N/m; 133,3N/m

C. 150N/m; 135,3N/m D. 125N/m; 83,33N/m

Lời giải:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Ví dụ 2: Một xoắn ốc đem chiều lâu năm lo, chừng cứng Ko = 100N/m. Cắt xoắn ốc thực hiện 3 đoạn tỉ trọng 1:2:3. Xác quyết định chừng cứng của từng đoạn.

A. 200; 400; 600 N/m          B. 100; 300; 500 N/m

C. 200; 300; 400 N/m          D. 200; 300; 600 N/m

Lời giải:

Ta có: Ko.lo = K1.l1 = K2.l2 = K3.l3

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Tương tự động mang lại k3

Ví dụ 3: lò xo 1 có tính cứng K1 = 400 N/m, xoắn ốc 2 có tính cứng là K2 = 600 N/m. Hỏi nếu như ghép tuy vậy song 2 xoắn ốc thì chừng cứng là bao nhiêu?

A. 600 N/m          B. 500 N/m          C. 1000 N/m          D. 2400N/m

Lời giải:

Ta có: Vì xoắn ốc ghép // K = K1 + K2 = 40 + 60 = 100 N/m.

B. Bài tập luyện trắc nghiệm

Quảng cáo

Câu 1. Một con cái rung lắc xoắn ốc xê dịch điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng, bên trên địa điểm cân đối xoắn ốc dãn 4 centimet. Bỏ qua quýt từng quỷ sát, lấy g = π2 = 10. Kích mến mang lại con cái rung lắc xê dịch điều hoà theo đuổi phương trực tiếp đứng thì thấy thời hạn xoắn ốc bị nén nhập một chu kì tự 0,1 (s). Biên chừng xê dịch của vật là:

A. 4√2 cm     B. 4 cm      C. 6 cm     D. 8 cm

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Thời gian trá xoắn ốc bị nén nhập một chu kì là Δt = 0,1 s = T/4 ⇒ Δl0 = (A√2)/2 ⇔ A = 4√2 centimet. Chọn A

Câu 2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 ghép tiếp nối đuôi nhau k2 thì chu kì xê dịch của m là

A. 0,48 s     B. 1,0 s

C. 2,8 s     D. 4,0 s

Xem thêm: tiếng anh 10 unit 9

Lời giải:

Chọn B

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau 2 thắc mắc xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 3. Hai xoắn ốc đem chiều lâu năm cân nhau chừng cứng ứng là k1, k2. Khi vướng vật m vào một trong những xoắn ốc k1, thì vật m xê dịch với chu kì T1 = 0,6 s. Khi vướng vật m nhập xoắn ốc k2, thì vật m xê dịch với chu kì T2 = 0,8 s. Khi vướng vật m nhập hệ nhì xoắn ốc k1 tuy vậy song với k2 thì chu kì xê dịch của m là.

A. 0,48 s     B. 0,7 s     C. 1,00 s     D. 1,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tuy vậy song 2 thắc mắc xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A.

Câu 4. Một xoắn ốc có tính cứng 90 N/m đem chiều lâu năm l = 30 centimet, được hạn chế trở thành nhì phần theo lần lượt đem chiều dài: l1 = 12 centimet và l2 = 18 centimet. Độ cứng của nhì phần vừa phải hạn chế theo lần lượt là:

A. k1 = 60 N/m; k2 = 40 N/m

B. k1 = 40 N/m; k2 = 60 N/m

C. k1 = 150 N/m; k2 = 225 N/m

D. k1 = 225 N/m; k2 = 150 N/m

Lời giải:

Gọi k1, k2 theo lần lượt là chừng cứng của 2 xoắn ốc đem chiều lâu năm l1, l2

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Câu 5. Con rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nặng nề treo bên dưới cái xoắn ốc lâu năm, đem chu kì xê dịch là T. Nếu xoắn ốc bị sút giảm 2/3 chiều lâu năm thì chu kì xê dịch của con cái rung lắc mới nhất là

A. 3T     B. 0,5T√6     C. T/3     D. T/√3

Lời giải:

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn D

Câu 6. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Hỏi nên hạn chế xoắn ốc bên trên trở thành từng nào phần cân nhau nhằm Lúc treo trái khoáy cầu vào cụ thể từng phần thì chu kì xê dịch có mức giá trị T' = T/2

A. Cắt thực hiện 4 phần           B. Cắt thực hiện 6 phần

C. Cắt thực hiện 2 phần           D. Cắt thực hiện 8 phần

Lời giải:

Giả sử hạn chế xoắn ốc trở thành n phần cân nhau thì từng phần có tính cứng là n.k

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Câu 7. Quả cầu m gắn nhập xoắn ốc có tính cứng k thì nó xê dịch với chu kì T. Cắt xoắn ốc bên trên trở thành 3 phần đem chiều lâu năm theo như đúng tỉ trọng 1:2:3. Lấy phần sớm nhất và treo trái khoáy cầu nhập thì chu kì xê dịch có mức giá trị là

A. T/3     B. T/√6     C. T/√3     D. T/6

Lời giải:

Phần sớm nhất có tính cứng là k' = 6k. Khi ê

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn B

Câu 8. Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính lâu năm 120 centimet. Cắt giảm bớt chiều lâu năm thì chu kì xê dịch mới nhất chỉ tự 90% chu kì xê dịch lúc đầu. Tính chừng lâu năm mới

A. 148,148 cm     B. 133,33 cm

C. 108 cm     D. 97,2 cm

Lời giải:

Giả sử chừng lâu năm mới nhất là l' = n.l, Lúc ê k.l = n.l.k' ⇒ k' = k/n

Khi đó

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

⇒ l' = 0,81 l = 97,2 centimet. Chọn D

Câu 9. Con rung lắc xoắn ốc đem chiều lâu năm trăng tròn centimet và vật nặng nề lượng m, xê dịch điều tiết với tần số 2 Hz. Nếu hạn chế quăng quật xoắn ốc cút một quãng 15 centimet thì con cái rung lắc tiếp tục xê dịch điều tiết với tần số là

A. 4 Hz     B. 2/3 Hz     C. 1,5 Hz     D. 6 Hz

Lời giải:

Độ lâu năm còn sót lại của xoắn ốc là 5 (cm) suy rời khỏi chừng cứng của chính nó là k' = 4k

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Câu 10. Hai xoắn ốc k1, k2 đem nằm trong chừng lâu năm. Một vật nặng nề M lượng m Lúc treo nhập xoắn ốc k1 thì xê dịch với chu kì T1 = 0,3 s , Lúc treo nhập xoắn ốc k2 thì xê dịch với chu kì T2 = 0,4 s. Nối nhì xoắn ốc cùng nhau trở thành một xoắn ốc lâu năm gấp hai rồi treo vật nặng nề M nhập thì M tiếp tục tự động với chu kì bao nhiêu?

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s     C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tiếp nối đuôi nhau 2 thắc mắc xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn C

Câu 11. Ba xoắn ốc đem chiều lâu năm cân nhau có tính cứng theo lần lượt là trăng tròn N/m, 30 N/m và 60 N/m được ghép tiếp nối đuôi nhau. Một đầu cố định và thắt chặt gắn kèm với vật đem lượng m = 1kg. Lấy π2 = 10. Chu kì xê dịch của hệ là:

A. T = 2 s     B. T = 3 s     C. T = 1 s     D. T = 5 s

Lời giải:

Độ cứng của hệ 3 thắc mắc xo vướng tiếp nối đuôi nhau là:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Câu 12. Hai xoắn ốc đem nằm trong chừng lâu năm. Một vật nặng nề M lượng m Lúc treo nhập xoắn ốc thì xê dịch với chu kì , Lúc treo nhập xoắn ốc thì xê dịch với chu kì . Nối nhì xoắn ốc cùng nhau cả nhì đầu và để được một xoắn ốc nằm trong chừng lâu năm, một đầu gắn cố định và thắt chặt, đầu còn sót lại treo vật nặng nề M thì chu kì xê dịch của vật là

A. T = 0,24 s     B. T = 0,6 s

C. T = 0,5 s     D. T = 0,4 s

Lời giải:

Gọi k là chừng cứng Lúc ghép tuy vậy song 2 thắc mắc xo với nhau

Ta có:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Theo fake thiết:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập luyện Vật Lí 12 đem đáp án

Chọn A

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Vật Lí lớp 12 đem nhập đề ganh đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 2: Tính chiều lâu năm con cái rung lắc xoắn ốc, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

 • Dạng 3: Tính tích điện của Con rung lắc lò xo

 • Dạng 4: Viết phương trình xê dịch của Con rung lắc lò xo

 • 60 Bài tập luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc đem điều giải (Phần 1)

 • 60 Bài tập luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc đem điều giải (Phần 2)

 • 60 Bài tập luyện trắc nghiệm Con rung lắc xoắn ốc đem điều giải (Phần 3)

  Xem thêm: 7 hằng đẳng thức lớp 8

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng thích hợp những video clip dạy dỗ học tập kể từ những nghề giáo xuất sắc nhất - CHỈ TỪ 399K bên trên khoahoc.all4kids.edu.vn

Tổng đài tương hỗ ĐK khóa học: 084 283 45 85


con-lac-lo-xo.jsp