công thức phân tử của glixerol

Câu hỏi:

30/10/2019 24,374

A. C3H8O3.

Bạn đang xem: công thức phân tử của glixerol

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Glixerol sở hữu CTPT là C3H8O3 ứng với công thức C3H5(OH)3

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 7,8 gam láo lếu ăn ý nhì ancol đơn chức, sau đó nhau nhập mặt hàng đồng đẳng ứng dụng không còn với 4,6 gam Na, chiếm được 12,25 gam hóa học rắn. Hai ancol bại là

A. C3H5OH và C4H7OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.

D. CH3OH và C2H5OH.

Câu 2:

Trên nhãn chai rượu cồn hắn tế ghi "cồn 70°". Cách ghi bại ý nghĩa là

A. 100 ml rượu cồn nhập chai sở hữu 70 ml rượu cồn vẹn toàn hóa học.

B. nhập chai rượu cồn sở hữu 70 ml rượu cồn vẹn toàn hóa học.

C. rượu cồn này sôi ở 70°C

D. 100 ml rượu cồn nhập chai sở hữu 70 mol rượu cồn vẹn toàn hóa học.

Câu 3:

Để phát hành 10 lít C2H5OH 46o (d = 0,8 g/mL) cần thiết từng nào kilogam tinh ranh bột biết hiệu suất của tất cả quy trình phát hành đạt 80% ?

A. 16,200 kilogam.

B. 12,150 kilogam.

C. 5,184 kilogam.

D. 8,100 kilogam.

Xem thêm: tiếng anh 7 kết nối tri thức

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau: 

1. lão hóa ko trọn vẹn ancol tự CuO tớ chiếm được anđehit

2. đun rét ancol etylic với H2SO4 quánh tớ chiếm được ete

3. etylen glycol ứng dụng được với hỗn hợp Cu(OH)2 cho tới hỗn hợp màu sắc xanh

4. ancol anlylic làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4

5. hidrat hóa trọn vẹn anken chiếm được ancol bậc 1

Số tuyên bố trúng là

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 5:

Cho 10,6g hỗn hợp 2 ancol đơn chức no kế tiếp nhau tác dụng hết với Na tạo thành 2,24 lít H2 (đktc). Thành phần % theo đòi khối lượng của ancol có lượng phân tử to hơn là

A. 30,19%

B. 43,4%

C. 56,6%

D. 69,81%

Câu 6:

Đốt cháy trọn vẹn 1 mol rượu no X nhớ dùng vừa phải đầy đủ 3,5 mol O2. Công thức phân tử của X là:

A. C3H8O3

B. C4H10O2

C. C3H8O2

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài l

D. C2H6O2