cong thuc luong giac 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên, gom chúng ta học viên hoàn toàn có thể tóm được cụ thể kể từ cơ đạt được thành quả cao trong những kì ganh đua tiếp đây.

1. Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Bạn đang xem: cong thuc luong giac 11

Mẹo gom lưu giữ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin vệt trừ → Tan thì tan nọ tan cơ phân chia cho tới khuôn mẫu số một trừ tan tan.

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung links phía trên lối tròn trặn lượng giác

Mẹo lưu giữ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung links phía trên lối tròn trặn lượng giác
Công thức những cung links phía trên lối tròn trặn lượng giác

Đối với cung rộng lớn xoàng xĩnh π / 2

  • cos(π/2 + x) = – sinx
  • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

  • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
  • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1  cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được đổi khác rời khỏi kể từ những công thức lượng giác cơ bạn dạng.

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức đổi thay tổng trở nên tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos vày nhì cos cos, cos trừ cos vày trừ nhì sin sin; sin nằm trong sin vày nhì sin cos, sin trừ sin vày nhì cos sin.

Xem thêm: để truy cập và khai thác cơ sở dữ liệu

Công thức đổi thay tổng trở nên tích
Công thức đổi thay tổng trở nên tích

7. Công thức đổi khác tích trở nên tổng

Công thức đổi khác tích trở nên tổng
Công thức đổi khác tích trở nên tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác vô tình huống quánh biệt

  • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
  • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
  • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
  • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập vệt của những độ quý hiếm lượng giác giản dị, dễ nắm bắt trải qua bảng tổng hợp cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc quan trọng đặc biệt nhằm chúng ta tham ô khảo:

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác quánh biệt

11. Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)

Dưới đấy là thống kế tiếp những công thức lượng giác quan trọng đặc biệt trực thuộc phần kiến thức và kỹ năng nâng lên để giúp đỡ chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta nên nhớ (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta tìm hiểu thêm vô quy trình ôn luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho những kì ganh đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham ô khảo:

Xem thêm: hoạt động kinh tế biển nào sau đây ít có giá trị đối với đông nam bộ

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)