công thức đổi km/h sang m/s

Làm thế này nhằm quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và ngược lại? Chúng tớ tiếp tục lần hiểu về vấn đề này vô nội dung bài viết này. (Ảnh: Pxhere)

Bài viết lách này tiếp tục lần hiểu quan hệ thân thuộc nhì đơn vị chức năng km/h và m/s, đôi khi chỉ dẫn quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h) vì thế khí cụ quy đổi và bảng quy đổi.

Bạn đang xem: công thức đổi km/h sang m/s

1. Cách thay đổi km/h thanh lịch m/s vì thế công thức. 1m/s vì thế từng nào km/h?

Theo Howmanyounces, việc quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h) thực đi ra rất rất đơn giản và dễ dàng vì thế cả nhì đơn vị chức năng đều được dùng nhằm đo vận tốc.

Mét và kilômét được dùng nhằm đo chiều lâu năm, trong lúc giây và giờ được dùng nhằm đo thời hạn.

Giữa bọn chúng với quan hệ như sau:

1 kilômét (km) = 1000 mét (m) → 1 m = 1/1000 km

1 giờ (h) = 3600 giây (s) → 1 s = 1/3600 h

Vì vậy, nếu như tất cả chúng ta mong muốn quy đổi km/h trở thành m/s và m/s trở thành km/h, tất cả chúng ta rất có thể viết:

1 km/h = 1000 m / 3600 s = 5m / 18s = 0,277778 m/s

1 m/s = (1/1000) km / (1/3600) h = 3600 km / 1000 h = 18 km / 5 h = 3,6 km/h

Hai công thức ở đầu cuối này được chấp nhận tất cả chúng ta đơn giản và dễ dàng quy đổi m/s trở thành km/h và km/h trở thành m/s.

đổi km/h thanh lịch m/s, km/h thanh lịch m/s
Một đồng hồ đeo tay đô vận tốc km/h bên trên ôtô. (Ảnh: Wikipedia)

2. Những ví dụ về quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h)

4 m/s vì thế từng nào km/h?

Để quy đổi vận tốc tiếp tục mang lại tính vì thế mét bên trên giây trở thành vận tốc tính vì thế km/h, tất cả chúng ta rất có thể viết:

v = 4 m/s = 4 * 18/5 km/h = 14,4 km/h

Xem thêm: the population of the world has been increasing faster and faster

Vì vậy, 4 m/s vì thế 14,4 km/h.

40 km/h vì thế từng nào m/s?

Để quy đổi vận tốc tiếp tục mang lại tính vì thế km/h trở thành vận tốc tiếp tục mang lại tính vì thế mét bên trên giây, tất cả chúng ta rất có thể viết

v = 40 km/h = 40 * 5/18 m/s = 11,111 m/s

Vì vậy, 16 km/h vì thế 4,444 m/s.

100 km/h thanh lịch m/s:

v = 100 * 5/18 = 27,77 m/s

100 m/s thanh lịch km/h:

v = 100 * 18/5 m/s = 360 km/h

3. Công cụ tự động hóa quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h)

Để quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) các bạn mừng lòng nhập độ quý hiếm cần thiết quy đổi vô dù Enter speed, rồi nhấn vô nút Convert.

Trong tình huống bạn thích quy đổi mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h), mừng lòng nhấn vô nút Choose other units, rồi lựa chọn m/s, rồi các bạn nhập độ quý hiếm cần thiết quy đổi vô dù Enter speed, độ quý hiếm km/h ứng tiếp tục hiện tại vô sản phẩm quy đổi thứ hai.

4. Bảng quy đổi kilômét bên trên giờ thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch kilômét bên trên giờ (m/s thanh lịch km/h)

Dưới đó là những bảng tương hỗ quy đổi nhanh chóng kể từ km/h thanh lịch mét bên trên giây (km/h thanh lịch m/s) và mét bên trên giây thanh lịch km/h (m/s thanh lịch km/h):

Kilômét bên trên giờ (km/h) Mét bên trên giây (m/s)
1.0 0,2777
2.0 0,5555
3.0 0,8333
5.0 1.3888
8,0 2.2222
10,0 2.7777
20,0 5.5555
30,0 8.3333
50,0 13.888
100,0 27.777
Mét bên trên giây (m/s) Kilômét bên trên giờ (km/h)
1.0 3.6
2.0 7.2
3.0 10.8
5.0 18,0
8,0 28,8
10,0 36,0
20,0 72.0
30,0 108.0
50,0 180.0
100,0 360.0

Để hiểu biết thêm độ quý hiếm, mừng lòng dùng khí cụ quy đổi.

Xem thêm: soạn bài đây thôn vĩ dạ

Văn Thiện

Theo Howmanyounces

Xem thêm:

  • 1 tấc vì thế từng nào cm? Cách thay đổi li, phân, tấc, thước thanh lịch cm
  • 1 yard vì thế từng nào mét, centimet, dm, km, inch, và feet?
  • Đổi inch thanh lịch milimet, 1 inch vì thế từng nào mm? 1 milimet là từng nào inch?