công cơ học là đại lượng

Câu hỏi:

Công cơ học tập là đại lượng?

A. Véctơ

Bạn đang xem: công cơ học là đại lượng

B. Luôn dương

C. Vô hướng

D. Luôn dương

Đáp án trúng C.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể tế bào mô tả là tích của lực với quãng lối dịch đem nhưng mà nó phát sinh, và nó được gọi là công của lực, chỉ mất bộ phận của lực theo phương vận động ở điểm bại thì mới có thể phát sinh công.

Giải quí nguyên do lựa chọn đáp án C:

Công cơ học tập (kí hiệu A) là tích điện sinh đi ra Khi một lực F ứng dụng vô vật thực hiện vật dịch đem được một quãng lối là s.

Chú ý: Trong những tình huống sở hữu công sở hữu học tập, tao cần thiết mò mẫm đi ra lực này đang được triển khai công bại.

Ví dụ: Trong tình huống đầu xe hỏa đang được kéo những toa vận động thì lực triển khai công là lực kéo của đầu xe hỏa, hoặc vô tình huống ngược táo rơi kể từ bên trên cây xuống thì lực triển khai công là trọng tải.

Công thức tính công cơ học

A = F. s.cosα

Trong đó

A: công cơ học tập gọi tắt là công (J)

s: quãng lối dịch đem (m)

F: khuôn khổ của lực ứng dụng (N)

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 4

α: là góc ăn ý vày véc tơ lực và véc tơ đem dời.

Công cơ học tập Khi lực F thực hiện vật dịch mang 1 quãng lối s theo đuổi vị trí hướng của lực được xem vày công thức : A = F.s, vô đó:

+ A là công của lực F,

+ F là lực ứng dụng vô vật,

+ s là quãng lối vật dịch đem.

Đơn vị của công là Jun, kí hiệu là J.

1 J = 1N.1m = 1N.m

Bội số của Jun là kilojun (kí hiệu là kJ), 1kJ=1000J1kJ=1000J.

Chú ý:

+ Chỉ vận dụng mang lại tình huống vật đem dời theo đuổi phương của lực, còn Khi vật đem dời theo đuổi phương vuông góc với lực thì công của lực bại vày 0.

+ Khi vật đem dời không tuân theo phương của lực thì công được xem vày một công thức không giống tiếp tục học tập ở lớp bên trên.

Công cơ học tập là đại lượng vô phía hoàn toàn có thể âm, dương, hoặc vày 0 tùy theo góc ăn ý vày phương của lực ứng dụng và phía đem dời của đem động

Xem thêm: soạn anh 9 unit 3

A > 0: lực sinh công dương (công phân phát động)

A < 0: lực sinh công âm (công cản)

A = 0: lực ko sinh công.