cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 •  Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox đem dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vày giờ).Chất điểm cơ xuất phát điểm từ điểm này và hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời vày bao nhiêu  ?

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một xe cộ hoạt động trực tiếp khô

  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều đem véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc tầm của xe cộ bên trên cả phần đường là :

 • Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi chuồn xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi chuồn xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật đem toạ chừng x = 5 m. Phương trình toạ chừng của vật là

 • Toạ chừng thuở đầu của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là loại thị tọa độ-thời lừa lọc của một vật gửi động

  thẳng.

  Xem thêm: sách bài tập toán 9

  Cho biết Tóm lại này sau đó là sai?

 •  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe cộ chạy

   Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe cộ vô xuyên suốt thời hạn chạy là:

 • Trong những loại thị tại đây, loại thị này đem dạng của vật chuyển

  Trong những loại thị tại đây, loại thị này đem dạng của vật hoạt động thẳng  đều?

 • Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp đem dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp đem dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng

 • Một vật hoạt động trực tiếp kh

  Xem thêm: trở gió ngữ văn 7

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng đàng AB, vật chuồn nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng đàng sau vật chuồn với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng đàng  là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đàng nhiều năm 40m.  Nửa  quãng đàng đầu vật chuồn không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng đàng sau vật chuồn không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc chừng tầm bên trên cả quãng đàng là: