cơ năng của một vật dao động điều hòa

Câu hỏi:

23/09/2019 175,436

A. phát triển thành thiên tuần trả theo gót thời hạn với chu kỳ luân hồi vì chưng 1/2 chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật.

Bạn đang xem: cơ năng của một vật dao động điều hòa

B. tăng cấp nhiều khi biên chừng xấp xỉ của vật tăng gấp hai.

C. vì chưng động năng của vật Khi vật cho tới địa điểm thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

D. biến thiên tuần trả theo gót thời hạn với chu kỳ luân hồi vì chưng chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật.

Đáp án C

A,D – sai vì như thế cơ năng là hằng số

B – sai vì như thế cơ năng tỉ lệ thành phần với bình phương biên độ

C – chính vì như thế Khi vật cho tới địa điểm thăng bằng thì động năng cực to và thế năng vì chưng ko.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái rung lắc xoắn ốc xấp xỉ điều tiết với chu kì T và biên chừng 5 centimet. lõi vô một chu kì, khoảng chừng thời hạn nhằm vật nhỏ của con cái rung lắc có tính rộng lớn vận tốc ko vượt lên quá 1 cm/s2T3 . Lấy π2 = 10. Tần số xấp xỉ của vật là

A. 4 Hz.

B. 3 Hz.

C. 2 Hz.

D. 1 Hz.

Câu 2:

Hai xấp xỉ nằm trong phương theo thứ tự sở hữu phương trình x1=A1cos(πt+π6)x2=6cos(πt-π2). Dao động tổ hợp của nhị xấp xỉ này còn có phương trình x = Acos(πt + φ) cm. Thay thay đổi A1 cho tới Khi biên chừng A đạt độ quý hiếm đặc biệt đái thì

Câu 3:

Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm một vật nhỏ lượng m và xoắn ốc có tính cứng k. Con rung lắc xấp xỉ điều tiết với tần số góc là:

Xem thêm: she took a course in fine arts

Câu 4:

Một con cái rung lắc xoắn ốc có tính cứng 40 N/m xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi 0,1 s. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nhỏ của con cái rung lắc là

A. 12,5 g.

B. 5,0 g.

C. 7,5 g.

D. 10,0 g.

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là sai Khi nói tới xấp xỉ của con cái rung lắc đơn (bỏ qua loa lực cản của môi trường)?

A. Khi vật nặng trĩu ở địa điểm biên, cơ năng của con cái rung lắc Bởi vậy năng của chính nó.

B. Chuyển động của con cái rung lắc từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là thời gian nhanh dần

C. Khi vật nặng trĩu trải qua địa điểm thăng bằng, thì trọng tải ứng dụng lên nó thăng bằng với trương lực của chão.

D. Với xấp xỉ nhỏ thì xấp xỉ của con cái rung lắc là xấp xỉ điều tiết.

Câu 6:

Một con cái rung lắc đơn sở hữu chiều lâu năm 121 centimet, xấp xỉ điều tiết bên trên điểm sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g. Lấy π2 = 10. Chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc là:

A. 1 s.

B. 0,5 s.

C. 2,2 s.

Xem thêm: phân tích bài thơ ông đồ

D. 2 s.