cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây

Câu hỏi:

24/08/2022 6,871

Bạn đang xem: cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây

A. Trình chừng phân công trạng động xã hội.

B. Việc chiếm hữu tài chính theo đuổi bộ phận.

Đáp án chủ yếu xác

C. Việc dùng làm việc theo đuổi ngành.

D. Trình chừng trở nên tân tiến lực lượng phát hành.

Trả lời:

verified Giải vị Vietjack

Đáp án đích là: B

Cơ cấu bộ phận tài chính được tạo hình dựa vào hạ tầng chính sách chiếm hữu về tư liệu phát hành. Các bộ phận tài chính phản ánh được rõ rệt rệt việc chiếm hữu tài chính theo đuổi bộ phận.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo cơ hội phân loại thịnh hành lúc bấy giờ, tổ chức cơ cấu nền tài chính ko bao hàm phần tử nào là sau dây?

Câu 2:

Cơ cấu theo đuổi ngành phản ánh

Câu 3:

Ngành tài chính nào là tại đây ko nằm trong group ngành dịch vụ?

Xem thêm: vùng nào sau đây có trữ lượng than nâu lớn nhất cả nước

Câu 4:

Cơ cấu ngành tài chính ko phản ánh

Câu 5:

Trong tổ chức cơ cấu ngành tài chính, group ngành lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu của những nước trở nên tân tiến là

Câu 6:

Cơ cấu cương vực bao gồm có

Câu 7:

Thành phần nào là tại đây ko được xếp nhập tổ chức cơ cấu cương vực một quốc gia?

Câu 8:

Thành phần nào là tại đây ko được xếp nhập tổ chức cơ cấu ngành tài chính của một quốc gia?

Câu 9:

Cơ cấu ngành tài chính ko bao hàm có

Câu 10:

Cơ cấu theo đuổi cương vực phản ánh

Câu 11:

Đặc điểm nổi trội về tổ chức cơ cấu ngành tài chính của những nước trở nên tân tiến là

Câu 12:

Thành phần nào là tại đây ko được xếp nhập tổ chức cơ cấu bộ phận tài chính của một quốc gia?

Câu 13:

Sự chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành tài chính của VN kể từ khi thay đổi đến giờ ra mắt theo đuổi xu hướng

Câu 14:

Cơ cấu theo đuổi bộ phận tài chính phản ánh

Xem thêm: 1858 pháp tấn công đà nẵng với chiến thuật