cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Câu căn vặn liên quan

 • Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng bởi vì sông Hồng tuy nhiên khô

  Bạn đang xem: cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta đang chuyển dịch theo hướng

  Đây là một trong những tỉnh cần thiết của Đồng bởi vì sông Hồng tuy nhiên ko ở trong vùng kinh tế tài chính trọng tâm Bắc Sở :

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- kiến thiết sở hữu xu hướng

 • Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là sự việc chuyển dời cơ cấu tổ chức vô nội cỗ của chống I :

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp)

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp ( theo đuổi nghĩa hẹp) của VN, ngành lúc lắc tỉ trọng tối đa là :

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • So với đòi hỏi cải cách và phát triển của nước nhà vô tiến độ hiện

  So với đòi hỏi cải cách và phát triển của nước nhà vô tiến độ lúc bấy giờ, vận tốc chuyển dời cơ cấu tổ chức ngành kinh tế tài chính của VN trình diễn ra

 • Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 20

  Trong cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN năm 2005, lúc lắc tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

  Xem thêm: vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền

 • Ý này ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở n

  Ý này ko đích về chuyển dời cơ cấu tổ chức cương vực kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu loại thích hợp nhất nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về cơ cấu tổ chức GDP của VN phân theo đuổi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá bán thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Nhận ấn định đích nhất là :

  Xem thêm: cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho vùng lãnh thổ phía nam