cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

Câu hỏi:

10/03/2022 75,670

Bạn đang xem: cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng nào sau đây

A. Giảm tỉ trung tâm II. 

B. Tăng tỉ trung tâm III.

C. Giảm tỉ trung tâm I.

Đáp án chủ yếu xác

D. Khu vực II lúc lắc tỉ trọng tối đa.

Trả lời:

verified Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: C

Cơ cấu ngành nhập GDP ở việt nam đang sẵn có Xu thế di chuyển theo phía tăng tỷ trung tâm II (Công nghiệp và xây dựng) hạn chế tỷ trung tâm I (Nông - lâm -ngư nghiệp),  điểm III (Dịch vụ) đem tỷ trọng không hề nhỏ tuy nhiên không yên tâm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không thể hiện tại Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo đuổi cương vực nước ta?

Câu 2:

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp ở vùng tây nguyên nước ta là

Sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính nhập nội cỗ điểm công nghiệp - thiết kế ở nước ta không diễn đi ra theo đuổi Xu thế nào là sau đây?

Câu 3:

Khu vực công nghiệp - thiết kế đem vận tốc phát triển sớm nhất bởi nguyên vẹn nhân đa số nào là sau đây?

Câu 4:

Trong cơ cấu giá trị sản xuất khu vực vực I của nước tao hiện ni, tỉ trọng ngành thủy sản có xu hướng

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 6:

Sự di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính theo đuổi cương vực ở việt nam đem thể hiện nào là sau đây?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây chính về di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính của nước ta?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính nước ta?

Câu 9:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 10:

Nguyên nhân đa số nào là tại đây thực hiện cho tới bộ phận kinh tế tài chính Nhà nước đằm thắm tầm quan trọng chủ yếu nhập nền kinh tế tài chính việt nam hiện tại nay?

Câu 11:

Một nền kinh tế tài chính phát triển bền vững và kiên cố thể hiện tại ở

Xem thêm: top 10 đỉnh núi cao nhất việt nam