cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

Câu hỏi:

03/08/2019 16,229

Bạn đang xem: cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây

A. Tạo ĐK nhằm hội nhập vô thị ngôi trường thế giới

Đáp án chủ yếu xác

B. Thúc đẩy phát triển tài chính và bảo đảm an toàn môi trường

C. Khai thác phải chăng những mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. Tạo tiện nghi cho tới việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức lao động

Hướng dẫn: SGK/113, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng tài năng tuyên chiến và cạnh tranh của thành phầm công nghiệp VN là

A. lôi cuốn nhiều bộ phận tài chính tham lam gia

B. thi công cơ cấu tổ chức ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng nguyên vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm nào là tại đây ko đích thị với khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên phát triển công nghiệp

B. Có nhiều điểm dân ở sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước đưa ra quyết định trở nên lập

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây ko đích thị với công nghiệp năng lượng điện lực của VN hiện tại nay?

A. Nhiên liệu cho tới phát triển năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tớ có khá nhiều tiềm năng nhằm cải cách và phát triển công nghiệp điện

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa yên thế

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện đem hiệu suất rộng lớn đang được hoạt động

Câu 4:

Nhân tố nào là sau đấy là hầu hết thực hiện cho tới cơ cấu tổ chức ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa cương vực công nghiệp càng ngày càng sâu

B. Trình chừng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn vẹn toàn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. phần lớn bộ phận tài chính nằm trong tham lam gia tài xuất

Câu 5:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng phong phú và đa dạng hầu hết là để

A. khai quật chất lượng tốt không những thế mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn ngân sách kể từ nước ngoài

C. tương thích rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng đem hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 6:

Việc vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức công nghiệp VN hầu hết nhằm

A. dùng chất lượng tốt mối cung cấp làm việc, tạo nên việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn ngân sách không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế nữa những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, tương thích thị trường

Câu 7:

Việc phong phú và đa dạng hóa thành phầm công nghiệp VN hầu hết nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cải cách và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

D. Đáp ứng nhu yếu thị trường