cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

Câu hỏi:

29/03/2022 34,159

Bạn đang xem: cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ nước ta hiện nay

A. chỉ triệu tập ở một số trong những chống.

Đáp án chủ yếu xác

B. phân thân phụ đều từng trong số những vùng.

C. tăng tỉ trọng chống nước non.

D. tăng tỉ trọng công nghiệp khai quật.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Cơ cấu công nghiệp theo gót cương vực việt nam lúc này sinh hoạt CN  tập trung hầu hết ở một số trong những chống, ở Bắc Sở, ĐBSH và phụ cận là vùng đem cường độ triệu tập công nghiệp tối đa việt nam lúc này. Vùng núi, vùng thâm thúy, vùng xa: công nhân chậm rì rì cải cách và phát triển, phân bổ phân giã, tách rạc

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chăn nuôi trườn sữa ở Trung du và miền núi Bắc Sở mới gần đây được cải cách và phát triển mạnh bởi tác dụng hầu hết của

Câu 2:

Ý nghĩa hầu hết của việc cải cách và phát triển những vùng chuyên nghiệp canh cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

Câu 3:

Biện pháp giới hạn xói hao khu đất ở gò núi việt nam là

Câu 4:

Thế mạnh hầu hết nhằm cải cách và phát triển ngành công nghiệp chế biến đổi lương bổng thưc, đồ ăn thức uống ở Đồng bởi Sông Hồng lúc này là

Câu 5:

Giải pháp hầu hết để  thu bú khách hàng phượt quốc tế cho tới với Duyên hải Nam Trung Sở là

Câu 6:

Xem thêm: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đồng bằng sông hồng nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 12, cho thấy thêm vườn vương quốc nào là tại đây nằm trong Đồng bởi sông Cửu Long?

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 29, cho thấy thêm vùng Đồng bởi sông Cửu Long đem tài nguyên nào là sau đây?

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 26, cho thấy thêm xí nghiệp sản xuất nhiệt độ năng lượng điện Na Dương nằm trong tỉnh nào là sau đây?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 4 - 5, cho thấy thêm mũi Đại Lãnh nằm trong tỉnh nào là sau đây?

Câu 10:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển của Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ rệt là do

Câu 11:

Cho biểu đồ:

                                           (Số liệu theo gót Niên giám tổng hợp nước ta 2019, NXB Thống kê, 2020)

Theo biểu thiết bị, đánh giá nào là tại đây đúng vào lúc đối chiếu GDP của Malaixia và Philipin từ thời điểm năm 2010 cho tới năm 2019?

Câu 12:

Vùng đem diện tích S mặt mũi nước nuôi trồng thủy sản lớn số 1 việt nam là

Câu 13:

Bắc Sở đem mưa nhiều nhập ngày hè hầu hết bởi tác dụng của

Câu 14:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước ta trang 9, cho thấy thêm trạm khí tượng nào là tại đây nằm trong vùng nhiệt độ Nam Trung Bộ?

Câu 15:

Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát hành nông nghiệp việt nam lúc này đang được

Xem thêm: nguyên nhân thất bại của khởi nghĩa yên thế