chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

Câu hỏi:

11/08/2019 38,027

Bạn đang xem: chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ

A. Giữa loại vật phát hành với loại vật dung nạp và loại vật phân giải

B. Dinh dưỡng

Đáp án chủ yếu xác

C. Động vật ăn thịt và con cái mồi

D. Giữa thực vật với động vật

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh vật nào là sau đây được gọi là loại vật sản xuất?

A. Con chuột

B. Vi khuẩn

C. Trùng giày

D. Cây lúa

Câu 2:

Trong một chuỗi thực phẩm, group loại vật nào là với sinh khối rộng lớn nhất?

A. Động vật ăn thực vật

B. Thực vật

C. Động vật ăn động vật

D. Sinh vật phân giải

Câu 3:

Mối mối quan hệ tăng thêm ý nghĩa cần thiết nhất so với sự tạo hình chuỗi thực phẩm và lưới thực phẩm vô hệ sinh thái xanh là?

A. Quan hệ cạnh tranh

Xem thêm: văn tả dòng sông quê em lớp 5 ngắn gọn

B. Quan hệ đối kháng

C. Quan hệ vật ăn thịt – con cái mồi

D. Quan hệ ăn ý tác

Câu 4:

Có những dạng tháp sinh thái xanh nào?

A. Tháp con số và tháp sinh khối

B. Tháp sinh khối và tháp năng lượng

C. Tháp tích điện và tháp số lượng

D. Tháp con số, tháp sinh khối và tháp năng lượng

Câu 5:

Câu nào là sau đấy là sai?

A. Trong lưới thực phẩm, một loại loại vật rất có thể nhập cuộc nhiều vô chuỗi thức ăn

B. Trong chuỗi thực phẩm được khai mạc vị thực vật thì loại vật thì loại vật phát hành với sinh khối rộng lớn nhất

C. Quần xã loại vật có tính đa dạng và phong phú càng tốt thì lưới thực phẩm vô quần xã càng phức tạp

D. Các quần xã cứng cáp với lưới thực phẩm đơn giản và giản dị rộng lớn đối với quần xã trẻ con hoặc suy thoái

Câu 6:

Giả sử với 5 sinh vật: cỏ, rắn, châu chấu, vi trùng và gà. Theo quan hệ đủ dinh dưỡng thì trật tự động nào là sau đấy là chính sẽ tạo trở thành 1 chuỗi thức ăn?

A. Cỏ → châu chấu → rắn → gà → vi khuẩn

B. Cỏ → vi trùng → châu chấu → gà → rắn

C. Cỏ → châu chấu → gà → rắn → vi khuẩn

Xem thêm: lời chúc sinh nhật bản thân

D. Cỏ → rắn → gà → châu chấu → vi khuẩn