cho tập hợp m có 10 phần tử số tập con gồm 2 phần tử của m là

Câu hỏi:

07/01/2020 131,152

Chọn C

Số tụ họp con cái bao gồm k phần tử của luyện n phần tử là: Cnk  => Số tụ họp con cái bao gồm 2 phần tử của tụ họp M là C102.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với k  và n  là nhì số vẹn toàn dương tùy ý vừa lòng k ≤ n. Mệnh đề nào là tại đây đúng?

A. Cnk = n!k!

B. Ank = n!(n-k)!

C. Cnk = k!(n-k)!n!

D. Ank = n!k!(n-k)!

Câu 2:

Có từng nào cơ hội bố trí 5 học viên bám theo một sản phẩm ngang?

A. 10.

B. 24.

C. 5.

D. 120.

Câu 3:

Một tổ sở hữu 10 học viên. Số cơ hội lựa chọn ra 2 học viên kể từ tổ tê liệt để giữ lại 2 phục vụ tổ trưởng và tổ phó là

A. C102

B. A102

C. 102

Xem thêm: is it necessary to meet the manager at the airport

D. A108

Câu 4:

Trong tủ ăn mặc quần áo của công ty An sở hữu 4 chiếc áo không giống nhau và 3 chiếc quần không giống nhau. Hỏi các bạn An sở hữu từng nào phương pháp để lựa chọn 1 cỗ ăn mặc quần áo nhằm mặc?

A. 7

B. 27

C. 64

D. 12

Câu 5:

Cho tụ họp A gồm sở hữu 9 phần tử. Số luyện con cái bao gồm sở hữu 4 phần tử của tụ họp A là

A. C94

B. P4

C. 36

D. A94

Câu 6:

Số cơ hội xếp 3 người ngồi xuống 5 ghế xếp trở nên sản phẩm ngang sao cho từng người ngồi một ghế là

A. A53

B. C53

C. 5!

D. 3!

Xem thêm: đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12a 3 học sinh lớp 12b và 2 học sinh lớp 12c