chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Câu hỏi:

18/06/2019 120,550

B. chân ko.

Bạn đang xem: chiết suất tuyệt đối của một môi trường

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B

Chiết suất vô cùng của một môi trường thiên nhiên là tách suất tỉ đối của môi trường thiên nhiên ê so sánh với chân không.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo quyết định luật khúc xạ thì

A. tia khúc xạ và tia cho tới nằm trong và một mặt mũi bằng phẳng.

B. góc khúc xạ lúc nào cũng không giống 0.

C. góc cho tới tăng từng nào đợt thì góc khúc xạ tăng từng ấy đợt.

D. góc cho tới luôn luôn trực tiếp to hơn góc khúc xạ.

Câu 2:

Chiếu một tia sáng sủa đơn sắc cút kể từ bầu không khí nhập môi trường thiên nhiên đem tách suất n, sao cho tới tia hành động tự nhiên vuông góc với tia khúc xạ. Khi ê góc cho tới i được xem theo đuổi công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n 

C. tani = n

D. tani = 1/n

Câu 3:

Tốc chừng khả năng chiếu sáng nhập bầu không khí là v1, nội địa là v2. Một tia sáng sủa chiếu kể từ nước ra phía bên ngoài bầu không khí với góc cho tới là i, đem góc khúc xạ là r. Kết luận này bên dưới đấy là đúng?

A. v1 > v2; i > r.

B. v1 > v2; i < r. 

Xem thêm: vật lý 9 bài 9

C. v1 < v2; i > r.

D. v1 < v2; i < r.

Câu 4:

Với một tia sáng sủa đơn sắc, tách suất vô cùng của nước là n1, của thuỷ tinh nghịch là n2. Chiết suất tỉ đối của nước so với thuỷ tinh nghịch là

A. n12 = n1/n

B. n12 = n2/n

C. n21 = n2 – n

D. n12 = n1 – n2

Câu 5:

Trong hiện tượng lạ khúc xạ khả năng chiếu sáng. So với góc cho tới, góc khúc xạ

A. nhỏ rộng lớn.

B. lớn rộng lớn hoặc vì thế.

C. lớn rộng lớn..

D. nhỏ rộng lớn hoặc to hơn.

Câu 6:

Cho tách suất của nước vì thế 4/3, của benzen vì thế 1,5, của thủy tinh nghịch flin là một trong,8. Hiện tượng hành động tự nhiên toàn phần rất có thể xẩy ra Khi chiếu khả năng chiếu sáng từ

A. kể từ benzen nhập nước.

B. kể từ nước nhập thủy tinh nghịch flin.

C. kể từ benzen nhập thủy tinh nghịch flin.

Xem thêm: thanks for the nice gift

D. kể từ chân ko nhập thủy tinh nghịch flin.