chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Câu hỏi:

14/11/2021 11,006

C. CH2=CHCH=CH2.

Bạn đang xem: chất nào sau đây tham gia phản ứng trùng hợp

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

A sai vì như thế trùng khớp CH2 = CHCl chiếm được hóa học mềm PVC.

B sai vì như thế trùng khớp CH2=CH2 thu được hóa học mềm PB.

C đích thị vì như thế trùng khớp CH2=CH-CH=CH2 thu được cao su đặc buna.

D sai vì như thế trùng khớp CH2=C(CH3)COOCH3 thu được hóa học mềm PMMA (được sử dụng sản xuất thủy tinh anh cơ học plexigas).

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thực hiện mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời không thể sử dụng hóa học này sau đây?

A. Na3PO4.

B. Na2CO3.

C. H2SO4.

D. NaOH.

Câu 2:

Phát biểu này tại đây sai?

A. Có thể phân biệt glucozơ và saccarozơ vì như thế phản xạ tráng gương.

B. Có thể phân biệt hỗn hợp saccarozơ và glixerol vì như thế Cu(OH)2.

C. Có thể phân biệt tinh anh bột và xenlulozơ vì như thế hỗn hợp I2.

D. Phân biệt glucozơ và fructozơ ko thể sử dụng phản xạ tráng gương.

Câu 3:

Xà chống hóa trọn vẹn triglixerit X vô hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, chiếm được glixerol, natri oleat (a mol) và natri panmitat (2a mol). Phân tử khối của X là

A. 832.

B. 860.

Xem thêm: bài 25 trang 80 sgk toán 8 tập 1

C. 834.

D. 858.

Câu 4:

Kim loại này tại đây rất có thể pha chế được bằng phương pháp sử dụng CO khử oxit của nó?

A. Fe.

B. Ca.

C. Al.

D. Na.

Câu 5:

Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại Al được tạo ra vì như thế cách thức này sau đây?

A. Điện phân rét mướt chảy.

B. Thủy luyện.

C. Nhiệt luyện.

D. Điện phân hỗn hợp.

Câu 6:

Hợp hóa học này sau đó là ăn ý hóa học hữu cơ?

A. CO2.

B. CH4.

C. NaCN.

Xem thêm: tiếng việt 2 kết nối tri thức

D. Na2CO3.