chất nào sau đây không phải là polime

hint-header

Cập nhật ngày: 17-09-2022

Bạn đang xem: chất nào sau đây không phải là polime


Chia sẻ bởi: SDSA


Chất này tại đây không cần là polime?

Chủ đề liên quan

Chất này tại đây sở hữu bộ phận đó là hóa học béo?

Este này tại đây không có kĩ năng nhập cuộc phản xạ tráng gương là

Phân đạm cung ứng cho tới cây

Chất bột X black color, sở hữu kĩ năng hấp phụ những khí độc nên được sử dụng trong vô số loại mặt mày nạ chống độc. Chất X là

Ở ĐK tương thích amino axit phản xạ với hóa học này tạo nên trở nên este?

Kim loại này tại đây phản xạ mạnh mẽ nhất với nước ở nhiệt độ chừng thường?

Dung dịch hóa học này tại đây thực hiện phenolphtalein gửi thanh lịch color hồng?

Muối kali aluminat sở hữu công thức là

Cacbohiđrat này có khá nhiều vô cây mía và củ cải đường?

Ở ĐK tương thích, sắt kẽm kim loại này tại đây bị S lão hóa lên nấc lão hóa +3?

Chất này tại đây được dùng để làm thực hiện mượt nước sở hữu tính cứng vĩnh cửu?

Xem thêm: tra cứu mã tỉnh, mã huyện, mã xã

Nhóm những hóa học khí (hoặc hơi) này tiếp sau đây đều tạo nên cảm giác mái ấm kính Lúc mật độ của bọn chúng vô khí quyển vượt lên trên vượt xài chuẩn chỉnh cho tới phép?

Chất này tại đây vừa vặn phản xạ với hỗn hợp NaOH loãng, vừa vặn phản xạ với hỗn hợp HCl?

Kim loại này tại đây khử được ion Fe2+ vô dung dịch?

Buta-1,3-đien sở hữu công thức phân tử là

Hợp hóa học này của can xi được dùng để làm đúc tượng, bó bột Lúc gãy xương?

A

Thạch cao nung (CaSO4.H2O).

D

Thạch cao sinh sống (CaSO4.2H2O).

Dãy bao gồm những hóa học đều không tham gia phản xạ tráng bạc là

B

tinh bột, anđehit fomic.

Xem thêm: tác dụng biện pháp liệt kê

Cho hỗn hợp những hóa học sau: ClH3NCH2COOH; H2NCH2COOH; H2N(CH2)2CH(NH2)COOH; HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH. Số hỗn hợp thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc xanh rì là

Đốt cháy trọn vẹn m gam láo phù hợp Mg và Al cần thiết vừa vặn đầy đủ 2,8 lít khí O2 (đktc), nhận được 9,1 gam láo phù hợp nhì oxit. Giá trị của m là

Lên men m gam glucozơ trở nên ancol etylic với hiệu suất 60%, nhận được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là