chất nào sau đây có đồng phân hình học

Câu hỏi:

13/09/2019 77,276

B. CH3-CH=CH-CH=CH2

Bạn đang xem: chất nào sau đây có đồng phân hình học

Đáp án chủ yếu xác

D. CH2=CH-CH2-CH3.. CH3 – CH=CH – CH3

Đáp án B

Điều khiếu nại để sở hữu đồng phân hình học tập là:

- vô kết cấu phân tử cần có một links song.

- 2 group thế links với nằm trong 1 cacbon của nối song cần không giống nhau.

• Phân tử CH3-CaH=CbH-CH=CH2 với 2 links song vô phân tử. Mặt không giống, Ca links với nhị group thế không giống nhau (H và CH3) và Cb cũng links với nhị group thế không giống nhau (H và -CH=CH2).

→ CH3-CH=CH-CH=CH2 với đồng phân hình học

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân của ăn ý hóa học với công thức phân tử C4H9Cl là:

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2:

Cấu tạo ra hoá học tập là

A. số lượng links trong những nguyên vẹn tử vô phân tử.

B. các loại links trong những nguyên vẹn tử vô phân tử.

C. thứ tự động links trong những nguyên vẹn tử vô phân tử.

D. bản hóa học links trong những nguyên vẹn tử vô phân tử.

Câu 3:

Trong những hóa học tại đây, những hóa học này là đồng phân của nhau:

A. C2H5OH, CH3OCH3.

Xem thêm: hai âm cùng độ cao là hai âm có cùng

B. CH3OCH3, CH3CHO.

C. CH3CH2CH2OH, C2H5OH.

D. C4H10, C6H6.

Câu 4:

Chọn khái niệm tương đối đầy đủ nhất về đồng phân:

A. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với kết cấu không giống nhau.

B. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với đặc điểm không giống nhau.

C. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với nằm trong công thức phân tử tuy vậy với kết cấu không giống nhau nên với đặc điểm không giống nhau.

D. Là hiện tượng kỳ lạ những hóa học với kết cấu không giống nhau nên với đặc điểm không giống nhau.

Câu 5:

Chất này sau đấy là đồng đẳng của benzen:

     

 

A. 1, 2, 3               

B. 2, 3                            

C. 2, 5                           

D. 2, 3, 4

Câu 6:

Số đồng phân của ăn ý hóa học với công thức phân tử C5H12 là:

A. 4.

B. 3.

C. 2.

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 11 bài 26

D. 5.