cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng như thế nào

Câu hỏi:

12/01/2023 2,135

Bạn đang xem: cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước có dạng như thế nào

A. while < ĐK >: 

<khối mệnh lệnh >

Đáp án chủ yếu xác

B.  while < ĐK >

<khối mệnh lệnh >

D. while < ĐK > to <khối mệnh lệnh >

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp thiết lập hàm sở hữu trả lại độ quý hiếm là gì?

A. def < thương hiệu hàm >([tham số]):

return < sản phẩm độ quý hiếm trả về >

B. def< thương hiệu hàm > ([tham số]):

< sản phẩm những mệnh lệnh >

C. def < thương hiệu hàm >([tham số]):

< khối mệnh lệnh >

return < sản phẩm độ quý hiếm trả về >

D. def < thương hiệu hàm >: [< khối mệnh lệnh >]

return < sản phẩm độ quý hiếm trả về >

Câu 2:

Để chuyển s về xâu kí tự tao dùng hàm gì?

A. length(s)

B. len(s)

C. str(s)

D. s.len()

Câu 3:

Đoạn lịch trình sau tiếp tục in đi ra số nào?

>>> def f(x, y):

z = x + y

Xem thêm: đảo lớn nhất đông nam á

return x*y*z

>>> f(1, 4)

A. 10

B. 18

C. 20

D. 30

Câu 4:

Để tách một xâu trở nên list những kể từ tao người sử dụng mệnh lệnh nào?

A. Lệnh join()

B. Lệnh split()

C. Lệnh len()

D. Lệnh find()

Câu 5:

Mệnh đề này sau đây tế bào mô tả trúng mối quan hệ thân thuộc hàm và thủ tục?

A. Hàm và giấy tờ thủ tục là nhì định nghĩa trả toán không giống nhau.

B. Hàm là giấy tờ thủ tục tuy nhiên giấy tờ thủ tục hoàn toàn có thể ko nên là hàm.

C. Trong Python, hàm và giấy tờ thủ tục là nhì định nghĩa tương đồng.

D. Thủ tục là hàm tuy nhiên hàm hoàn toàn có thể ko là giấy tờ thủ tục.

Câu 6:

Để tạo xâu in hoa từ toàn bộ xâu hiện tại tao dùng hàm nào?

A. lower()

B. len()

C. upper()

D. srt()

TÀI LIỆU VIP VIETJACK