câu lệnh while do có cú pháp nào dưới đây

Câu mệnh lệnh while - vì thế h r tfuxgahcucifiducuvi

imagerotate

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

  • newborn
  • Thành viên Biệt group Hăng Hái

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

ta đem, cú pháp mệnh lệnh while-do là:

while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;

`=>` Chọn B.

Giải quí chi tiết:

A. kể từ khóa while bị ghi chép sai

C. kể từ khóa vì thế ghi chép sai

D. quá begin, end; thiếu thốn do

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: miền đông trung quốc là nơi

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Phân tích:

cú pháp chính tiếp tục là: while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;

A. white <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;   `->` ghi chép sai kể từ khóa "while" 

B. while <điều kiện> vì thế <câu lệnh>;   `->` hoàn hảo và tuyệt vời nhất `->` đúng 

C. while <điều kiện> lớn <câu lệnh>;  `->` sai vì thế "while..do" chứ không hề nên "while..to" 

D. while <điều kiện> begin <câu lệnh>; end; `->` sai trọn vẹn về cú pháp 

`->` `text{Chọn đáp án B}`

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

Câu 1. Câu mệnh lệnh while – vì thế đem cú pháp này bên dưới đây? А. white

Xem thêm: vùng biển việt nam rộng khoảng 1 triệu km2 là

vì thế ; В. while vì thế ; С. while lớn ; D. while begin ;end;