câu lệnh for to do kết thúc

Câu hỏi:

10/05/2020 27,741

Bạn đang xem: câu lệnh for to do kết thúc

A. Khi vươn lên là kiểm điểm nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Khi vươn lên là kiểm điểm to hơn độ quý hiếm cuối

Đáp án chủ yếu xác

C. Khi vươn lên là kiểm điểm nhỏ rộng lớn độ quý hiếm đầu

D. Khi vươn lên là kiểm điểm to hơn độ quý hiếm đầu

Câu mệnh lệnh For..to..tự kết đôn đốc khi vươn lên là kiểm điểm to hơn độ quý hiếm cuối. Vì vươn lên là kiểm điểm chỉ rất có thể chạy kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

   Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kiểu tài liệu của vươn lên là kiểm điểm nhập mệnh lệnh lặp For – do:

A. Cùng loại với độ quý hiếm đầu và độ quý hiếm cuối

B. Chỉ cần thiết không giống loại với độ quý hiếm đầu

C. Cùng loại với những vươn lên là nhập câu lệnh

D. Không cần được xác lập loại dữ liệu

Câu 2:

Đoạn lịch trình sau giải vấn đề nào?

      For I:=1 to tướng M do

          If (I mod 3 = 0) and (I mod 5 = 0) then

             T := T + I;

A. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 hoặc 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

B. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 và 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

C. Tổng những số phân chia không còn cho tới 3 nhập phạm vi từ là một cho tới M

D. Tổng những số phân chia không còn cho tới 5 nhập phạm vi từ là một cho tới M

Câu 3:

Sau khi triển khai đoạn lịch trình sau:

   S:=10;

   For i:=1 to tướng 4 tự S:=S+i;

   Giá trị của vươn lên là S vì chưng bao nhiêu?

A. 20

B. 14

C. 10

Xem thêm: nghề nuôi tôm được phát triển mạnh nhất ở vùng nào sau đây

D. 0

Câu 4:

Cho những câu mệnh lệnh sau hãy chỉ ra rằng câu mệnh lệnh đích thị :

A. for i:=1 to tướng 10; tự x:=x+1;

B. for i:=1 to tướng 10 tự x:=x+1;

C. for i:=10 to tướng 1 tự x:=x+1;

D. for i =10 to tướng 1 tự x:=x+1;

Câu 5:

Trong mệnh lệnh lặp For – do:

A. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn độ quý hiếm cuối

B. Giá trị đầu cần nhỏ rộng lớn hoặc vì chưng độ quý hiếm cuối

C. Giá trị đầu cần to hơn độ quý hiếm cuối

D. Giá trị đầu cần vì chưng độ quý hiếm cuối

Câu 6:

Hoạt động này tại đây lặp với số chuyến lặp biết trước?

A. Giặt cho tới khi sạch

B. Học bài bác cho đến khi nằm trong bài

C. Gọi năng lượng điện cho tới khi sở hữu người nghe máy

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Câu 7:

Chọn cú pháp câu mệnh lệnh lặp là:

A. for < vươn lên là kiểm điểm > : = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

B. for < vươn lên là kiểm điểm > := < độ quý hiếm cuối > to tướng < độ quý hiếm đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

C. for < vươn lên là kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối >; tự < câu mệnh lệnh >;

D. for < vươn lên là kiểm điểm > = < độ quý hiếm đầu > to tướng < độ quý hiếm cuối > tự < câu mệnh lệnh >;

Xem thêm: đông nam á biển đảo không phải là khu vực

TÀI LIỆU VIP VIETJACK