câu gián tiếp tiếng anh

Trong giờ Anh thì câu trúc câu loại gián tiếp và thẳng là phần kỹ năng và kiến thức căn bạn dạng, cần thiết tuy nhiên bạn phải lưu giữ. Trong nội dung bài viết này, nằm trong Langmaster đi kiếm hiểu cấu tạo câu loại gián tiếp, câu thẳng tương đương cơ hội quy đổi câu thẳng quý phái loại gián tiếp chuẩn chỉnh xác nhất. Cùng chính thức ngay lập tức thôi! 

1. Cấu trúc câu loại gián tiếp là gì? Cấu trúc câu thẳng là gì?

Vậy cấu tạo câu loại gián tiếp là gì? cấu tạo câu thẳng là gì? Chúng tớ hãy cút là rõ rệt nhị định nghĩa này nhé! 

Bạn đang xem: câu gián tiếp tiếng anh

 • Cấu trúc câu thẳng (direct speech)

Đây là 1 lời nói đúng mực điều của một người biểu đạt, bởi vậy nó còn được gọi là câu trích dẫn. 

Cấu trúc câu thẳng bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + [“mệnh đề được trần thuật lại”]. Mệnh đề được trần thuật lại tiếp tục bịa nhập vết ngoặc kép nhằm mục đích nói lại đúng mực câu kể từ của những người rằng. 

Ví dụ:  He said, “ I went to tướng school yesterday” -> Anh ấy rằng là ngày hôm qua anh ấy đến lớp. 

 • Cấu trúc câu loại gián tiếp (indirect speech)

Là một lời nói thuật lại điều của một người không giống rằng ở dạng loại gián tiếp, cấu tạo câu loại gián tiếp ko dùng vết ngoặc kép và đem sự chuyển đổi về thì của câu. 

Cấu trúc câu loại gián tiếp bao gồm: [Mệnh đề tường thuật] + that + [Mệnh đề được trần thuật lại]. Câu loại gián tiếp được tăng kể từ “that” nhằm nối nhị vế câu lại cùng nhau. 

Ví dụ: Mary said that she is hungry now. -> Mary rằng là cô ấy đang được đói bụng. 

null

=>> CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG THEO CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

2. Quy tắc fake cấu tạo câu thẳng quý phái cấu tạo câu loại gián tiếp

Để thuật lại ý của những người rằng hoặc rằng cơ hội khách hàng là fake cấu tạo câu thẳng trở thành cấu tạo câu loại gián tiếp thì tất cả chúng ta cần thiết cảnh báo những điều cơ bạn dạng sau: 

2.1 Trường hợp ý 1

Nếu động kể từ ở mệnh đề đó là thì lúc này đơn - simple present - (say), lúc này hoàn thiện - present perfect - (have/has said) hoặc thì sau này đơn -simple future - (will say), thì nhập câu loại gián tiếp tất cả chúng ta thay đổi đại kể từ và phân chia động kể từ ứng với đại kể từ này đó là được. 

Ví dụ 1: My mother says, “I hope it will rain tomorrow” -> My mother says that she hopes it will rain tomorrow. 

Ví dụ 2: Mira has said, “ I am sad now” -> Mira has said that she is sad now. 

null

2.2 Trường hợp ý 2

Nếu động kể từ nhập mệnh đề chủ yếu ở thì quá khứ đơn - simple past - (said) thì nhập cấu tạo câu loại gián tiếp tất cả chúng ta cần thiết thay đổi thì, thay đổi đại kể từ và một số trong những cụm kể từ chỉ thời hạn, xứ sở. Trong tình huống này, Khi fake cấu tạo câu kể từ thẳng quý phái loại gián tiếp bạn phải cảnh báo những thay cho thay đổi sau: 

 • Biến thay đổi thì động từ 

null

=>> BỎ TÚI CÁC LOẠI CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT

Trường hợp ý nước ngoài lệ, nếu như điều rằng trực tiếp nối miêu tả một thói quen thuộc hoặc một thực sự rõ ràng thì Khi fake bọn chúng về loại gián tiếp chúng ta cũng có thể dùng simple present thay cho simple past. 

Ví dụ: I go to tướng bed late every evening -> She said she goes/ gone to tướng bed late every evening 

 • Đối với những động kể từ khuyết thiếu (modal verbs) tớ rất có thể dùng những động kể từ nằm trong nghĩa Khi fake kể từ câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp: 

null

 •  Thay thay đổi giới kể từ và trạng kể từ của câu

null

=>> TÓM TẮT ĐẦY ĐỦ CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH - CẤU TRÚC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

3. Các cơ hội quy đổi câu thẳng quý phái cấu tạo câu loại gián tiếp

Chuyển thay đổi câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp thông thường sẽ sở hữu được 4 loại câu: Câu mệnh lệnh/ đòi hỏi, thắc mắc, câu cảm thán và câu tường thuật. 

3.1 Cấu trúc câu loại gián tiếp dạng mệnh lệnh/yêu cầu

Câu mệnh lệnh/yêu cầu thông thường được dùng những động kể từ như: order, command, tell, ask, request, require,...

Cách chuyển: 

Câu trực tiếp: S + tell/request/require/… + O + to-infinitive.

-> Câu loại gián tiếp: S + told/requested/ required + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Hurry up”, the teacher said to tướng them -> The teacher told them to tướng hurry up. 

3.2 Câu loại gián tiếp dạng câu hỏi 

Về thắc mắc thì được chia thành 2 dạng là thắc mắc yes-no và thắc mắc Wh

 • Câu chất vấn yes-no

Cấu trúc: S+ asked/inquired/wondered, wanted to tướng know + if/whether +S +V

Ví dụ: “Have you watched that film?” -> He asked if/whether I had watched that film.

 • Câu chất vấn wh ( who, what, where, when)

Cấu trúc: S + asked(+O)/wanted to tướng know/required/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: What time does the class begin? -> She wanted to tướng know what time the class began

3.3 Câu loại gián tiếp dạng câu cảm thán 

Cấu trúc: S+ said/told/exclaimed + that + S + V(lùi thì) + O

Ví dụ: What a lovely house they have! -> She said what a lovely house they had.

3.4 Câu loại gián tiếp dạng trần thuật 

Cấu trúc:  S + say(s)/said + that + S + V

Ví dụ: I saw him yesterday -> She said she had seen him the previous day. 

null

=>> 40 CẤU TRÚC NGỮ PHÁP TRONG TIẾNG ANH CHINH PHỤC MỌI BÀI THI

3.5 Những tình huống quan trọng đặc biệt của câu loại gián tiếp 

Khi fake câu thẳng quý phái câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta ko thay đổi thì ở mệnh đề phù trong số tình huống quan trọng đặc biệt sau: 

 • Động kể từ nhập câu thẳng đem thời hạn cụ thể 

Ví dụ: She said, “ I was born in 1990” -> She said that she was born in 1990. 

 • Câu ĐK loại 2 và 3

Ví dụ: She said, “If I were you, I wouldn’t come here” -> She said if she were bầm she wouldn’t come here. 

 • Quá khứ fake định

Ví dụ: Mira said, “I wish I were a boy” -> Mira said that she wished she were a boy

 • Câu thẳng đem chứa chấp could, should, might, used to tướng, ought to tướng, would rather, had better,...

Ví dụ: Mary said to tướng bầm, “ you had better not đường dây nóng him” - > Mary said to tướng bầm I had better not đường dây nóng him. 

 • Câu trực tiếp nối miêu tả một chân lý, một trường hợp ko thay đổi. 

Ví dụ: My teacher said, “the sun rises in the East” -> My teacher said the sun rises in the East. 

ĐĂNG KÝ NGAY:

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

4. Bài tập dượt về câu thẳng, loại gián tiếp nhập giờ Anh

4.1 Bài tập

Bài tập dượt 1: Chuyển những câu sau kể từ câu thẳng quý phái loại gián tiếp

 1. "Where's my book?" Linh asked.

Linh asked................................................................................. .................

 1. "Where are you going?" Lan asked us.

Lan asked us................................................................................ .......................

 1. My brother asked: "Have I cleaned the room?"

My brother asked................................................................................. .................

 1. "Where have you been?" the mother asked her daughter.

Mother asks her daughter...........................................................................

 1. "What color shirt vì thế you lượt thích the most?" I asked my boyfriend.

I asked my boyfriend……………………. ..................................

 1. "What are they doing?" My father asked.

My father wants to tướng know...................................................................

 1. "Will she go to tướng the movies?" My brother asked Lan

My brother wants to tướng know................................................................................. 

 1. The teacher asked: "Did the whole class vì thế the English homework?"

Teachers want to tướng know ................................................................................. …

 1. "Why did you lie?" she asked bầm.

She asked bầm.............................................. .................

 1. "Have you talked to tướng your family?" my friend asked bầm.

My friend asked bầm ........................... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Xem thêm: BÀI TẬP CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP (CÓ ĐÁP ÁN)

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án đúng

1. “How old are you?” he asked.

A. He asked bầm how old are you.

B. He asked bầm how old I am

C. He asked bầm how old was I.

D. He asked bầm how old I was.

2. My mother asked me: “Where are you going?”

A. My mother asked bầm where was I going.

B. My mother asked bầm where I was going.

C. My mother asked bầm where is I going.

D. My mother asked bầm where I is going.

3. “Keep silent” said the teacher to tướng the kids.

A. The teacher told the kids to tướng keep silent.

B. The teacher said the kids to tướng keep silent.

C. The teacher told the kids keep silent.

D. The teacher told to tướng the kids to tướng keep silent.

4. “I didn't see my family last week.”, Linh said.

A. Linh said he didn’t see my family last week before.

B. Linh said he hasn’t seen my family last week.

C. Linh said he hadn’t seen my family last week.

D. Linh said he hadn’t seen my family last week before.

5. “We are ready for the next event”, they said to tướng us.

A. They told us they are ready for the next sự kiện.

B. They told us they will ready for the next sự kiện.

C. They told us we were ready for the next sự kiện.

D. They told us they were ready for the next sự kiện.

6. “I have finished the project.”, Linh said to tướng bầm.

A. Linh told bầm she has finished the project

B. Linh told bầm she finished the project.

C. Linh told bầm she had finished the project.

D. Linh told bầm she has been finished the project.

7. “Please bring bầm the thực đơn.” he said to tướng the waitress.

A. He asked the waitress bring him the thực đơn.

B. He asked the waitress to tướng bring her the thực đơn.

C. He asked the waitress to tướng bring him the thực đơn.

D. He asked the waitress bring her the thực đơn.

8. “Don’t shout”, she said to tướng bầm.

A. She told bầm don’t shout.

B. She told to tướng bầm not to tướng shout.

C. She told bầm not to tướng shout.

D. She said to tướng bầm don’t shout.

9. “I cleaned the house yesterday”, she said.

A. She told bầm she had cleaned the house the day before.

B. She said to tướng bầm I cleaned the house the day before.

C. She told bầm she had cleaned the house yesterday.

D. She told bầm she cleaned the house yesterday.

10. “Can you lend bầm the book?”, he asked bầm.

A. He asked bầm can you lend him the book.

B. He asked bầm could you lend him the book.

C. He asked bầm if I can lend him the book.

D. He asked bầm if I could lend him the book.

Bài tập dượt 3: Chọn đáp án đúng:

1. Linh asked bầm _____.

A. Where vì thế you come from?                            

B. where I came from 

Xem thêm: cách tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

C. where I came from                                                 

D. where did I come from?

2. She asked bầm _____ I liked Korean music.

A.when                                        

B.what                                

C.if                                                

D.x

3. The doctor ____ him to tướng drink 2 liters of water.

A.told                                            

B.tell                         

C. have told                                   

D. are telling

4. My brother wanted to tướng know_____ complete this project..

A. when would she                                   

B. when will she               

c. when she will                               

D. when she would

5. Linh told bầm that her father____ a luxury siêu xe.

A. owns       

B. owned                    

C. owning           

D. A and B

6. What did that man say ______?

A. at you      

B. for you             

C. to tướng you                 

D. you

7. I called my friend in America last night, and she said it _______ sunny there.

A. is      

B. were      

C. has been           

D. was

8. The architects have ______ that the house blueprint will be completed on time.

A. promised     

B. promise              

C. promises               

D. promising

9. The doctor _______ him to tướng take more exercise.

A. told         

B. tell               

C. have told           

D. are telling

10. The last time I saw my mother she looked very happy. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. ago      

B. following            

C. next              

D. previous

11. Last week, Lan ______ she put the key on the cupboard.

A. asked         

B. is asking             

C. ask              

D. was asked

12. My sister has ______ this answer wasn’t completely true.

A. admitting that       

B. was admitted that       

C. admitted that                

D. admit that

13. When I called my brother yesterday, he said he was busy ______ days.

A. that           

B. the            

C. then                

D. this

14. My mother wonders _____ the clothes are on sale yet.

A. what          

B. when           

C. where            

D. whether

15. Linh _____ bầm that my train was about to tướng leave.

A. has reminded       

B. has reminded that      

C. reminded            

D. reminded that

16. Hello, Lan. I didn’t expect to tướng see you today. John said you _____ ill.

A. are         B. were             C. was               D. should be

17. Lan ______ and left.

A. said goodbye to tướng me  B. says goodbye to tướng me    C. tell bầm goodbye  D. told bầm goodbye

18. I told you ______ switch off the light, didn’t I?

A. don’t            B. not            C. not to              D. to tướng not

19. Lan was slow, ví her brother ________ hurry up.

A. tell him          B. told him for               C. told to tướng       D. told him to

20. Lan was driving too fast, ví I ______ to tướng slow down.

A. asked her          B. asked                C. ask           D.have asked her

Bài tập dượt 4: Viết lại câu

 1. “You stole my best watch, Linh!” John said.

- John accused ..................................................................................................... 

 1. “You broke my phone, John!” Lan said.

- Lan accused .............................. ....................................................... 

 1. “Where was your baby girl born?” the nurse said to tướng Mrs. Lan.

- The nurse asked Mrs. Lan ........................... ................................. ........

 1. “Brother John, you should drink 2 liters of water a day,” said the doctor.

- Doctor advised ..................................................................................... 

 1. “Will I be able to tướng find this homestay?” Lan said to tướng herself.

- Lan wonders ..................................................................................... 

 1. “I'm sorry I lied to tướng you,” Lan told Susan.

- Lan apologizes ..........

 1. “When vì thế you get your summer vacation?” Lan asked.

- Lan asked Linh ............................ ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Can I have a new pair of shoes, please?” I told her mother.

- I ask ............................................... .................................. .....

9.. “Don't lỗ out until I get back, Peter,” his mother said.

- Peter's mother told him .............................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “Don't touch the knife,” Mrs. James told her son.

- Mrs. James told her son ............................ ................................. .. ...

Bài tập dượt 5: Viết lại câu tuy nhiên nghĩa ko đổi

 1. “If the weather is nice, I will go on a picnic with my family,” he said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you vì thế if you had five days off?” I asked him.

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “I would come to tướng see you if I didn't have to tướng take the exam, James,” she said.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. "I'm sure I won't be jealous if you tell bầm the truth", he told me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If there's a storm tomorrow, we won't have to tướng go to tướng school,” they told bầm.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She told me: “If I were you, I wouldn't choose to tướng give up this dream job.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “If a lot of guests come, the homestay will be full.”

................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “You will be surprised if you meet her.”, Linh told Linda.

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. She said: “I will get sick if I stay out in the sun for too long.”

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

 1. “What would you vì thế if you saw him?” Linh asked me

.................................. ................................. ... ... ... ... ... ...

4.2 Đáp án

Bài tập dượt 1:

 1. Linh asked where his book was.
 2. Lan asked where we were going
 3. My brother asked if I cleaned the room
 4. The mother asks where her daughter has been.
 5. I asked my boyfriend what color shirt he liked best.
 6. My dad wants to tướng know what they're doing.
 7. My brother wants to tướng know if Lan is going to tướng the movies.
 8. The teacher wants to tướng know if the whole class has done the English homework.
 9. She asked bầm why I lied.
 10. My friend asked bầm if I talked to tướng my family.

Bài tập dượt 2:

1 - D               2 - B            3 - A              4 - D               5 - D

6 - C               7 - C            8 - C             9 - A               10 - D 

Bài tập dượt 3:

Xem thêm: chỉnh hợp chập k của n

 1. C                         2. C                    3. A               4. D                   5. D
 2. C                         7. D                    8. A               9. A                 10. D
 3. A                      12. C                   13. A             14. D                15. C
 4. B                     17. A                   18. C              19. D               trăng tròn. A

Bài tập dượt 4:

 1. John accused Linh of stealing his best watch.
 2. Lan accused John of damaging her phone.
 3. The nurse asked Mrs. Lan where her little daughter was born.
 4. The doctor advised Mr. John to tướng drink enough 2 liters of water every day.
 5. Lan wondered if she could find this homestay.
 6. Lan apologizes to tướng Susan for lying to tướng her.
 7. Lan asked Linh when he would start his summer vacation.
 8. I asked her mother if she could get a new pair of shoes.
 9. Peter's mother told him not to tướng go out until she got back.
 10. Mrs. James told her son not to tướng touch knives.

Bài tập dượt 5:

 1. He said if the weather is nice, he will go on a picnic with his family.
 2. I asked him what he would vì thế if he had (have) five days off.
 3. She told James that she would come to tướng see him if she didn't have to tướng take the exam.
 4. He told bầm he was sure he wouldn't be jealous if I told him the truth.
 5. They told bầm that if there is a storm tomorrow, we won't have to tướng go to tướng school.
 6. She told bầm that if she were bầm, she wouldn't choose to tướng give up this dream job.
 7. The receptionist told us if many guests come, the homestay will be full.
 8. Linh tells Linda that she will be very surprised if she meets you.
 9. She said she would get sick if she stayed out in the sun for too long.
 10. Linh asked bầm what I would vì thế if I met him.

Như vậy Langmaster vừa phải cung ứng chúng ta toàn cỗ kỹ năng và kiến thức về cấu tạo câu loại gián tiếp mà chúng ta nên biết. Hy vọng bạn đã sở hữu tăng tư liệu nhằm trau dồi kỹ năng và kiến thức ngữ pháp của tôi. Chúc bàn sinh hoạt tập dượt thiệt tốt!