cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

14/12/2019 150,604

B. Tỉ lệ thuận với độ mạnh dòng sản phẩm điện;

C Tỉ lệ nghịch ngợm với khoảng cách kể từ điểm đang được xét cho tới chão dẫn;

D. Tỉ lệ thuận với chiều nhiều năm chão dẫn.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Cảm ứng kể từ sinh bởi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn trực tiếp nhiều năm ko tùy thuộc vào chiều nhiều năm chão dẫn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho chão dẫn trực tiếp nhiều năm đem dòng sản phẩm năng lượng điện. Khi điểm tớ xét ngay gần chão rộng lớn gấp đôi và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện tăng gấp đôi thì sự cân đối chạm màn hình từ

A. tăng 4 lượt.

B. ko thay đổi.

C. tăng gấp đôi.

D. hạn chế 4 lượt.

Câu 2:

Nhận quyết định nào là tại đây không đúng về chạm màn hình kể từ sinh bởi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chão dẫn trực tiếp dài?

A. dựa vào thực chất chão dẫn;

B. dựa vào môi trường xung quanh xung quanh;

C. dựa vào hình dạng chão dẫn;

D. dựa vào sự cân đối dòng sản phẩm năng lượng điện.

Câu 3:

Các lối mức độ kể từ của dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm đem dạng là những đường:

A. trực tiếp vuông góc với dòng sản phẩm điện

Xem thêm: vợ chồng a phủ đêm tình mùa xuân

B. tròn xoe đồng tâm vuông góc với dòng sản phẩm điện

C. tròn xoe đồng tâm vuông góc với dòng sản phẩm năng lượng điện, tâm bên trên dòng sản phẩm điện

D. tròn xoe vuông góc với dòng sản phẩm điện

Câu 4:

Hình vẽ nào là sau đây xác lập sai vị trí hướng của véc tơ chạm màn hình kể từ bên trên M tạo ra bởi dòng sản phẩm năng lượng điện nhập chão dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn:

A. 

B. 

C.

D.

Câu 5:

Chọn một đáp án sai “lực kể từ tính năng lên một chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện trải qua bịa vuông góc với lối mức độ kể từ tiếp tục thay cho thay đổi khi”:

A. dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều

B. kể từ ngôi trường thay đổi chiều

C. độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện thay cho đổi

D. dòng sản phẩm năng lượng điện và kể từ ngôi trường đôi khi thay đổi chiều

Câu 6:

Chọn một đáp án sai.

A. Khi một chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa tuy vậy song với lối chạm màn hình kể từ thì ko chịu đựng tính năng bởi lực từ

B. Khi chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa vuông góc với lối chạm màn hình kể từ thì lực kể từ tính năng lên chão dẫn là cực kỳ đại

C.Giá trị cực to của lực kể từ tính năng lên chão dẫn dài l có dòng sản phẩm năng lượng điện I bịa nhập kể từ ngôi trường đều B là Fmax = IBl

Xem thêm: peter tried his best and passed the driving test at the first

D. Khi chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bịa tuy vậy song với lối chạm màn hình kể từ thì lực kể từ tính năng lên chão là Fmax = IBl