cách viết nào sau đây đưa ra màn hình giá trị các phần tử của mảng a

Mảng là một trong cấu hình tài liệu cần thiết nhập lập trình sẵn, được chấp nhận tàng trữ một giao hội những độ quý hiếm tương quan. Hiểu rõ ràng về độ quý hiếm của những thành phần nhập mảng là vấn đề cần thiết nhằm xử lý tài liệu một cơ hội đúng chuẩn và hiệu suất cao. Vậy cơ hội viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A? Cùng Hoc365 dò xét hiểu nhập nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: cách viết nào sau đây đưa ra màn hình giá trị các phần tử của mảng a

Câu chất vấn trắc nghiệm

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

A. Write(A{i});

B. Write(A[i]);

C. Write(A[‘i’])

D. Write(A(i));

Đáp án: B. Write(A[i]);

Theo cấu hình tài liệu mảng, Write(A[i]); tiếp tục in đi ra màn hình hiển thị độ quý hiếm của thành phần loại i của mảng A. Trong đó:

 • i là chỉ số của mảng.
 • A là tên gọi đổi thay mảng
 • A[i] là độ quý hiếm của thành phần loại i

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

Để phân tích và lý giải mang lại thắc mắc bên trên, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm cơ hội truy xuất độ quý hiếm của những thành phần nhập mảng theo đòi cấu hình tiếp sau đây.

Cách truy xuất độ quý hiếm của thành phần nhập mảng còn tùy nằm trong nhập ngữ điệu lập trình sẵn nhưng mà các bạn đang được dùng. Tuy nhiên, những cơ hội truy xuất công cộng nhất là bạn cũng có thể dùng chỉ số của thành phần nhập mảng như sau:

<tên đổi thay mảng>[<chỉ số loại i>];

Trong đó:

 • <chỉ số loại i> là chỉ số thành phần nhập mảng.
 • Nếu mảng với N thành phần, <chỉ số loại i> tiếp tục ở trong vòng kể từ 0 cho tới N – 1.

Lưu ý: Trong một số trong những ngữ điệu lập trình sẵn, chỉ số của thành phần chính thức kể từ 0 hoặc 1, tùy nằm trong nhập ngữ điệu.

Ví dụ: Cho mảng sau: int A[5] {4,9,14,98,13};

Trong đó:

 • int[5]; // khai báo mảng mới
 • A[3] = 14; // truy xuất thành phần loại 3 của mảng

Xem thêm: phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lý

Cách truy xuất (in đi ra mùng hình):

 • Hợp lệ: A[0], A[1], A[2], A[3], A[4] tương tự với thành phẩm in đi ra màn hình hiển thị là 4, 9, 14, 98, 13.
 • Không hợp ý lệ: A[4], A[9], A[14]… => tiếp tục đã tạo ra thành phẩm ko như ý (có thể thực hiện bị tiêu diệt chương trình).

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

Bạn gọi hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết về mảng một chiều bên trên kênh Shop chúng tôi nhằm update tăng nhiều kiến thức và kỹ năng rộng lớn nhé.

Ví dụ công tác khởi tạo ra và truy xuất những thành phần mảng

Dưới đấy là một số trong những ví dụ nhằm người hâm mộ làm rõ rộng lớn về truy xuất hoặc thường hay gọi là in đi ra màn hình hiển thị những độ quý hiếm nhập mảng.

Ví dụ 1

In đi ra màn hình hiển thị một độ quý hiếm thành phần loại i dựa vào mảng đang được khởi tạo

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

Trong đó:

 • arr:array[1..5] of integer; là khởi tạo ra mảng mới
 • writeln(arr[3]); là truy xuất độ quý hiếm thành phần loại 3 – in đi ra mùng hình: 3

Ví dụ 2

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

Trong ví dụ bên trên, tất cả chúng ta khai báo một mảng thương hiệu numbers với 10 thành phần, từng thành phần là một số trong những vẹn toàn. Chúng tớ dùng vòng lặp for nhằm gán độ quý hiếm cho những thành phần nhập mảng. Phần kể từ loại i tiếp tục vì như thế i nhân 10. Vậy Lúc dùng vòng lặp for nhằm truy xuất và hiển thị độ quý hiếm của những thành phần nhập mảng, tớ với thành phẩm như sau:

Cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A?

Ví dụ 3

Ví dụ về truy xuất những thành phần mảng

Trong ví dụ bên trên, tất cả chúng ta đang được khai báo một mảng thương hiệu arr với 5 thành phần, từng thành phần là một số trong những vẹn toàn. Sau cơ, tất cả chúng ta dùng vòng lặp for nhằm nhập độ quý hiếm cho từng thành phần nhập mảng và in đi ra màn hình hiển thị toàn bộ những độ quý hiếm nhập mảng.

Kết trái khoáy mang lại công tác này được xem là in đi ra màn hình hiển thị một chuỗi đòi hỏi nhập độ quý hiếm cho từng thành phần nhập mảng. Sau cơ in đi ra màn hình hiển thị những độ quý hiếm đang được nhập cho từng thành phần nhập mảng, từng độ quý hiếm xa nhau vì như thế vết cơ hội.

Ví dụ về truy xuất những thành phần mảng

Vừa rồi, Hoc365 đã mang đi ra đáp án mang lại thắc mắc cách viết lách này tại đây thể hiện màn hình hiển thị độ quý hiếm những thành phần của mảng A. Hình như là những giải thích và ví dụ cụ thể nhằm người hâm mộ nắm vững yếu tố. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng nhưng mà Shop chúng tôi hỗ trợ tiếp tục hữu ích với các bạn. Đừng quên theo đòi dõi Hoc365 nhằm tra cứu giúp kiến thức và kỹ năng tin tưởng học tập và những môn không giống nhé.

Xem thêm: thiết bị vào ra của máy tính