cách vẽ biểu đồ hình tròn

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Tải xuống

1. Dấu hiệu nhận biết

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ hình tròn

- Khả năng thể hiện nay : Biểu loại tròn trặn tế bào mô tả được tổ chức cơ cấu, tỉ trọng những bộ phận vô một tổng thể.

- Dấu hiệu nhận biết

+ Thường xuất hiện nay những cụm từ: tổ chức cơ cấu, tỉ trọng, quy tế bào, tỉ tệ, quy tế bào và tổ chức cơ cấu, thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu, chuyển dời tổ chức cơ cấu,…

+ Mốc thời gian: =< 3 năm hoặc =< 3 vị trí.

+ Chọn biểu loại tròn trặn Lúc “ít năm, nhiều trở thành phần”.

- Một số dạng biểu loại cột thông thường gặp gỡ : Biểu loại tròn trặn đơn, tròn trặn đem cung cấp kín

2. Cách vẽ biểu loại tròn

Bước 1 : Phân tích bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Một số công cụ nuốm dùng: compa, thước đo góc, PC, cây viết chì,…

- Phân tích và xử lí số liệu (Nếu số liệu của đề bài xích nghĩ rằng số liệu thô ví như tỷ đồng, triệu con người thì tớ cần thay đổi lịch sự số liệu về dạng %).

Công thức: %Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- Không được tự động bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Nếu đem đòi hỏi thể hiện nay quy tế bào thì cần được xác lập nửa đường kính của hình trụ.

Bước 2 : Vẽ biểu đồ

- Kẻ đường thẳng liền mạch nửa đường kính trước lúc vẽ lối tròn trặn.

- Khi vẽ nên chính thức kể từ tia 12 giờ và thứu tự vẽ theo hướng cù của kim đồng hồ đeo tay. Thứ tự động những bộ phận của những biểu loại cần như thể nhau nhằm tiện mang đến việc đối chiếu.

- Nếu vẽ 2, 3 lối tròn trặn thì nên xác lập tâm những lối tròn trặn phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Hình tròn trặn là 360o ứng tỉ trọng 100% ⇒ tỉ trọng 1% ứng với 3,6o bên trên hình trụ.

Bước 3 : Hoàn thiện biểu đồ

- Điền không thiếu số liệu lên biểu loại, tỉ trọng % này quá nhỏ hoàn toàn có thể nhằm cạnh nan quạt ngoài biểu loại.

- Chọn kí hiệu thể hiện nay bên trên biểu loại.

- Hoàn chỉnh bảng ghi chú và thương hiệu biểu loại.

* Lưu ý :

- Bán kính của hình trụ cần thiết phù phù hợp với khung giấy nhằm đáp ứng tính trực quan liêu và mĩ thuật mang đến bạn dạng loại.

- Hình tròn trặn (quy tế bào và tổ chức cơ cấu Xuất-Nhập khẩu) là 180o ứng tỉ trọng 100% (tỉ lệ 1% ứng với một,8o bên trên nửa hình tròn).

3. Cách đánh giá biểu loại tròn

* Khi chỉ tồn tại một vòng tròn

- Nhận toan tổ chức cơ cấu tổng quát lác lớn số 1.

- So sánh là cái này nhất, nhì, phụ thân,… và cho biết thêm đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố (gấp bao nhiêu đợt hoặc xoàng xĩnh nhau từng nào %, từng nào lần)?

- Đưa rời khỏi một trong những lý giải.

* Khi đem kể từ nhì vòng tròn trặn trở lên trên (giới hạn tối nhiều là phụ thân hình trụ cho 1 bài)

- Nhận xét cái công cộng nhất (nhìn tổng thế): Tăng/giảm như vậy nào?

- Nhận xét tăng hoặc tách trước, nếu như đem phụ thân vòng trở lên trên thì tăng liên tiếp hay là không liên tiếp, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau tê liệt mới nhất đánh giá về nhất, nhì, phụ thân,… của những nguyên tố vào cụ thể từng năm, nếu như như thể nhau thì tớ gom nói chung cho những năm một đợt thôi (không nói lại 2, 3 lần).

- Cuối nằm trong, mang đến Tóm lại về côn trùng đối sánh tương quan Một trong những nguyên tố.

- Giải quí về yếu tố.

Lưu ý

- Tỉ trọng hoàn toàn có thể tách tuy nhiên số thực là tăng, vì vậy cần thiết ghi rõ rệt (%).

- Cần đánh giá bổ sung cập nhật cả số thực và sử dụng cụm kể từ “tỉ trọng” Lúc đánh giá biểu loại.

4. Những lỗi thông thường gặp gỡ Lúc vẽ biểu loại tròn

- Các nguyên tố chủ yếu bên trên biểu đồ

+ Thiếu số liệu bên trên hình trụ, và một đối tượng người sử dụng tuy nhiên đem kí hiệu không giống nhau.

+ Tâm lối tròn trặn ko phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Không theo dõi quy luật (giá trị thứ nhất phía bên phải kim 12h, độ quý hiếm sau cùng phía bên trái kim 12h).

- Các nguyên tố vô biểu đồ: đơn vị chức năng, số phỏng, độ quý hiếm vô cùng, những đối tượng người sử dụng, thời hạn trực thuộc biểu loại.

- Các nguyên tố phụ ngoài biểu đồ: thiếu hụt thương hiệu biểu loại hoặc bảng ghi chú.

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

5. Một số bài xích tập luyện minh họa về biểu loại tròn

Bài tập luyện 1 : Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GDP CỦA MỘT SỐ NƯỚC ĐÔNG NAM Á QUA CÁC NĂM

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu GDP của Cam-pu-chia năm 2017?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN CƠ CẤU GDP CỦA CAM-PU-CHIA NĂM 2017

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem sự không giống nhau Một trong những chống.

- Khu vực III lắc tỉ trọng lớn số 1 (42,2%), tiếp cho tới là chống II (32,9%) và lắc tỉ trọng nhỏ nhất là chống I (24,9%).

- Qua bảng số liệu, tớ thấy chống I tách và chống II, III tăng.

* Giải thích

- GDP của Cam-pu-chia đem sự thay cho thay đổi là vì đa số những vương quốc đang được vô quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa và hội nhập nền tài chính quốc tế.

- Cơ cấu GDP của Cam-pu-chia đem ngành công ty lắc tỉ trọng tối đa ⇒ Cơ cấu GDP đang được dần dần tiến bộ cho tới sự hoàn mỹ, tiến bộ.

Xem thêm: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 1

Bài tập luyện 2 : Cho bảng số liệu sau:

LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: Nghìn người)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp )

a) Vẽ biểu loại thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu làm việc đang được thao tác làm việc phân theo dõi ngành tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

b) Nhận xét và lý giải quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc và sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu của chính nó theo dõi ngành tài chính ở VN, năm 2000 và năm 2013?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA,

NĂM 2000 VÀ NĂM 2013 (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2000 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2013 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

QUY MÔ VÀ CƠ CẤU LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ Tại NƯỚC TA, NĂM 2000 VÀ NĂM 2013

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc ở VN tăng. Tổng dân sinh tăng 15133 ngàn người (ngành nông - lâm - ngư gia tăng 263 ngàn người; công nghiệp - công ty tăng 6229 ngàn người; công ty tăng 8641 ngàn người).

- Cơ cấu làm việc phân theo dõi ngành tài chính đem sự thay cho thay đổi theo phía tách tỉ trọng làm việc nông - lâm - thủy sản; tăng tỉ trọng làm việc công nghiệp - thiết kế và công ty, vô tê liệt tỉ trọng làm việc công ty tăng tối đa.

+ Tỉ trọng ngành nông - lâm - ngư nghiệp tách 18,4%.

+ Tỉ trọng ngành công nghiệp - thiết kế tăng 8,1%.

+ Tỉ trọng ngành công ty tăng 10,3%.

* Giải thích

- Quy tế bào làm việc đang được thao tác làm việc tăng là vì công việc Đổi mới nhất, nền tài chính của VN cải tiến và phát triển thời gian nhanh nên vẫn dẫn đến được không ít việc thực hiện,...

- Cơ cấu làm việc thay cho thay đổi đa số nhờ sản phẩm của quy trình chuyển dời tổ chức cơ cấu tài chính theo phía công nghiệp hóa, tiến bộ hóa. Riêng chống công ty cải tiến và phát triển mạnh với một loạt ngành mới nhất nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu nhu yếu càng ngày càng tăng mang đến tạo ra và cuộc sống nên vẫn lôi cuốn tăng nhiều làm việc nhất,...

Bài tập luyện 3 : Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEP NGÀNH CỦA NƯỚC TA,

NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

(Nguồn: Tổng viên thống kê )

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay quy tế bào và tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo dõi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

b) Nhận xét và lý giải tổ chức cơ cấu độ quý hiếm tạo ra nông nghiệp phân theo dõi ngành ở VN, năm 2005 và năm 2015?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí bảng số liệu

- Công thức: % Giá trị A = Giá trị A / Tổng độ quý hiếm x 100%.

- kề dụng công thức bên trên, tớ tính được bảng bên dưới đây:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA, NĂM 2005 VÀ NĂM năm ngoái (Đơn vị: %)

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

- Tính cung cấp kính:

Chọn r2005 = 1,0 đơn vị chức năng nửa đường kính (ĐVBK).

⇒ r2015 = Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

* Vẽ biểu đồ

Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí hoặc, chi tiết

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Trồng trọt đem tỉ trọng tối đa, tiếp cho tới là chăn nuôi, thấp nhất là một trong những loại dịch vụ.

- Có sự thay cho đổi: Tỉ trọng ngành chăn nuôi tăng, trồng trọt và công ty tách.

* Giải thích

- Trồng trọt lắc tru thế tự nhu yếu rộng lớn về hoa màu mang đến nội địa và xuất khẩu, chăn nuôi đang rất được giang san quan hoài, công ty ko thiệt sự cải tiến và phát triển mạnh nhằm đáp ứng mang đến trồng trọt và chăn nuôi.

- Chủ trương trả chăn nuôi trở thành ngành chủ yếu, tác dụng của nền tài chính thị ngôi trường,...

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết gom tập luyện tài năng địa lí rất rất hoặc khác:

 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại cột Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại lối Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại miền Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Hướng dẫn phương pháp vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí hoặc, chi tiết
 • Cách phân tách và đánh giá bảng số liệu địa lí rất rất hay
 • Cách hiểu, cơ hội dùng Atlat Địa lí nước ta hiệu quả

Đã đem điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: vật lí 8 bài 18

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên số 1 biên soạn theo dõi cấu tạo rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất giúp cho bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.