cách vẽ biểu đồ đường

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

Tải xuống

A. LÝ THUYẾT

Bạn đang xem: cách vẽ biểu đồ đường

1. Cách vẽ biểu loại đường

Bước 1: Xử lí bảng số liệu và thiết kế hệ trục tọa độ

- Phân tích bảng số liệu vẫn xử lí (tìm số lớn số 1, số nhỏ nhất) nhằm thiết kế hệ tọa chừng.

- Xác quyết định tỉ trọng, phạm vi mẫu giấy thích hợp.

- Xây dựng hệ trục tọa chừng phải chăng độ cao trục tung = 2/3 chiều nhiều năm trục hoành.

Bước 2: Vẽ biểu đồ

- Đánh số chuẩn chỉnh bên trên trục tung nên cơ hội đều nhau.

- Chia khoảng cách năm ở trục hoành đích và phải chăng.

- Không được tự động ý bố trí lại trật tự số liệu (nếu không tồn tại yêu thương cầu).

- Năm thứ nhất đó là trục tung (không với khoảng cách như biểu loại cột).

- Nối những điểm vị những đoạn trực tiếp (nên triển khai xong từng đàng nhằm mục đích tách nối nhầm).

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ

- Ghi số liệu bên trên những điểm (nếu những đàng quá ngay gần nhau thì ko nhất thiết nên ghi).

- Viết đơn vị chức năng vô trục tung và trục hoành.

- Hoàn chỉnh bảng chú thích và thương hiệu biểu loại.

- Đảm bảo tính trực quan tiền và tính thẩm mĩ của biểu loại.

- Không sử dụng cộng đồng một kí hiệu cho tới nhiều đối tượng người tiêu dùng được thể hiện nay bên trên biểu loại.

2. Cách phán xét biểu loại đường

* Trường hợp ý thể hiện nay một đối tượng

- So sánh số liệu năm đầu và năm cuối với vô bảng số liệu.

- Xem đàng trình diễn tăng trưởng (tăng) với liên tiếp hoặc không?

+ Nếu liên tiếp thì cho biết thêm tiến trình nào là tăng thời gian nhanh, tiến trình nào là tăng chậm trễ.

+ Nếu ko liên tục: Thì năm nào là không thể liên tiếp.

- Một vài ba lý giải cho tới đối tượng người tiêu dùng, lý giải trong thời điểm ko liên tiếp.

* Trường hợp ý cột với hai tuyến đường trở lên

- Nhận xét từng đàng một tương tự bên trên theo như đúng trình tự động bảng số liệu cho: đàng a trước, rồi cho tới đàng b, rồi cho tới c, d.

- Tiến hành đối chiếu (cao, thấp,…), thám thính từng contact Một trong những đàng trình diễn.

- Kết luận và lý giải.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Nghìn ha)

Năm

2010

2013

2014

2015

2016

Điều

339,8

300,9

285,8

280,3

288,3

Cao su

429,1

548,8

570,0

593,8

600,1

Cà phê

518,2

581,3

588,8

604,3

622,2

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sự cách tân và phát triển của một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, tiến trình 2010 - 2016?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển một trong những thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở việt nam, tiến trình 2010 - 2016?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

DIỆN TÍCH CHO SẢN PHẨM MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các thành phầm cây lâu năm ở việt nam với sự thay cho thay đổi theo đòi thời hạn.

+ Cây điều với diện tích S nhỏ nhất (288,3 ngàn ha) và với Xu thế tách (51,5 ngàn ha) tuy nhiên tạm bợ.

+ Cây cao su thiên nhiên tăng thêm liên tiếp và gia tăng 171 ngàn ha.

+ Cây cafe với diện tích S lớn số 1 (622,3 ngàn ha), tăng thêm liên tiếp qua chuyện trong thời điểm và gia tăng 104 ngàn ha.

- Tốc chừng tăng của những cây lâu năm cũng không giống nhau. Cây cao su thiên nhiên tăng sớm nhất có thể (139,9%), tiếp cho tới là cây cafe (120,1%) và cây điều tách (84,8%).

* Giải thích

Sự tăng, tách tạm bợ của những thành phầm cây lâu năm là vì tác động của việc tạm bợ thị ngôi trường nội địa và quốc tế. Sự ưu chuộng về một thành phầm tiếp tục kích ứng việc không ngừng mở rộng tạo ra, không ngừng mở rộng diện tích S cây cối và ngược lại. Dường như còn vì thế một trong những nguyên tố đương nhiên (khí hậu, khu đất đai,…) và nguyên tố kinh tế tài chính (cơ sở chế biến đổi, bảo vệ, vận đem,…).

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm theo đòi đầu người (kg / người)

1990

66016

19879,7

301,1

2000

77635

34538,9

444,9

2005

82392

39621,6

480,9

2010

86947

44632,2

513,4

2015

91731

50498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc cách tân và phát triển của tổng dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo đòi đầu người của việt nam, tiến trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

* Xử lí số liệu

- Công thức: Tốc chừng phát triển = Giá trị năm trước đó / độ quý hiếm năm gốc x 100%.

- Lấy năm 1990 là 100%, vận dụng công thức bên trên. Ta tính được bảng sau:

TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

Tổng số dân

Sản lượng lương lậu thực

Bình quân thực phẩm theo đòi đầu người

1990

100,0

100,0

100,0

2000

117,6

173,7

148,7

2005

124,8

199,3

159,7

2010

131,7

224,5

170,5

2015

138,9

254,0

182,9

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

* Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TỔNG SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Dân số, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo đòi đầu người đều sở hữu Xu thế tăng liên tiếp qua chuyện trong thời điểm.

- Sản lượng thực phẩm với vận tốc phát triển sớm nhất có thể (254%), tiếp cho tới là trung bình thực phẩm theo đòi đầu người (182,9%) và dân sinh với vận tốc phát triển muộn nhất (138,9%).

- Giai đoạn 1990 - năm ngoái, sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh và gia tăng 30618,6 ngàn tấn; dân sinh gia tăng 25715 ngàn người và trung bình thực phẩm đầu người tăng 249,5 kh/người.

* Giải thích

- Sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh là vì sự cách tân và phát triển của cơ giới hóa vô nông nghiệp, việc tăng nhanh rạm canh, tăng vụ vô sản xuất; dùng những loại thuốc chữa bệnh đảm bảo thực vật, tương đương lúa với rất chất lượng,… sản lượng thực phẩm tăng thời gian nhanh đã thử cho tới trung bình thực phẩm tăng theo đòi.

- Dân số tăng vì thế qui tế bào dân sinh ở việt nam rộng lớn, tỉ trọng ngày càng tăng đương nhiên vẫn tại mức cao đối với nhiều nước bên trên trái đất.

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - năm ngoái

(Đơn vị: %)

Năm

2011

2012

2013

2014

2015

Việt Nam

100,0

138,8

152,1

165,5

173,4

Thái Lan

100,0

102,7

129,4

142,7

151,5

Bru-nây

100,0

120,5

127,4

121,8

118,8

Cam-pu-chia

100,0

105,0

102,4

101,8

100,1

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc điểm Khu vực Đông Nam Á, tiến trình 2011 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP và lý giải tại vì sao VN với vận tốc phát triển khá nhanh?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- Các vương quốc với vận tốc phát triển GDP không giống nhau.

- VN với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (173,4%).

- Thái Lan với vận tốc tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (151,5%).

- Bru-nây với vận tốc tăng (118,8%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2013 tăng; 2013 - năm ngoái giảm).

- Cam-pu-chia với vận tốc tăng muộn nhất (100,1%) tuy nhiên tạm bợ (2011 - 2012 tăng; 2012 - năm ngoái giảm).

* Giải thích

- Các vương quốc với vận tốc phát triển rất khác nhau là vì từng quốc giá chỉ với quyết sách thương nghiệp riêng rẽ và những ĐK về đương nhiên, kinh tế tài chính - xã hội không giống nhau.

- VN và Thái Lan là nhị vương quốc với vận tốc phát triển khá thời gian nhanh, kiên cố vì thế những quyết sách hội nhập, nhiều phương hóa với tương đối nhiều thị ngôi trường. Đầu tư và lôi cuốn vốn liếng góp vốn đầu tư mạnh kể từ những nước cách tân và phát triển nhằm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội,…

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: %)

Năm

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ma-lai-xi-a

100,0

115,0

119,5

121,0

124,7

107,7

Phi-lip-pin

100,0

110,6

121,4

129,9

133,9

135,4

Việt Nam

100,0

123,4

137,3

149,8

161,2

165,7

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại thể hiện nay vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc Khu vực Đông Nam Á, tiến trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét và lý giải vận tốc phát triển GDP/người của một trong những vương quốc.

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP/NGƯỜI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA QUA CÁC NĂM

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

- GDP/người của những vương quốc đều sở hữu Xu thế tăng tuy nhiên với sự không giống nhau.

- GDP/người của VN với vận tốc tăng liên tiếp và tăng sớm nhất có thể (165,7%).

- GDP/người của Phi-lip-pin tăng liên tiếp và tăng thời gian nhanh loại nhị (135,4%).

- GDP/người của Ma-lai-xi-a tăng (107,7%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Giai đoạn 2010 - năm trước tăng và gia tăng 24,7%.

+ Giai đoạn năm trước - năm ngoái tách và tách 17%.

* Giải thích

- GDP/người của những vương quốc đều tăng là vì đa số những vương quốc vô điểm Khu vực Đông Nam Á đang được tổ chức công nghiệp hóa, văn minh hóa giang sơn. Hội nhập kinh tế tài chính quốc tế càng ngày càng sâu sắc, rộng lớn.

- VN với vận tốc phát triển sớm nhất có thể là vì nhờ những quyết sách, kế hoạch đích đắn của Nhà nước; tiến hành phương châm nhiều phương hóa, nhiều mẫu mã hóa và những thành phầm của VN xâm nhập vô nhiều thị ngôi trường khó tính khó nết (Bắc Mĩ, EU, Nhật,…).

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - năm ngoái (Đơn vị: Nghìn lượt người)

Năm

2010

2012

2014

2015

Đường sản phẩm không

4091,7

5575,9

6220,2

6271,2

Đường thủy

50,5

285,8

133,2

169,8

Đường bộ

937,6

986,3

1606,5

1502,6

(Nguồn: Tổng viên thống kê)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay sự cách tân và phát triển của khách hàng quốc tế cho tới việt phái nam phân theo đòi phương tiện đi lại cho tới, tiến trình 2010 - 2015?

b) Nhận xét vận tốc cách tân và phát triển của số lượt khách hàng cho tới VN. Giải thích?

Hướng dẫn trả lời

a) Vẽ biểu đồ

Bài tập luyện vẽ biểu loại đàng Địa Lí với giải chi tiết

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

b) Nhận xét và giải thích

* Nhận xét

Xem thêm: the population of the world has been increasing faster and faster

Qua biểu loại, tao thấy:

- Khác du ngoạn quốc tế cho tới việt nam vị những loại phương tiện đi lại với sự thay cho thay đổi qua chuyện trong thời điểm.

+ Khách cho tới vị đường đi bộ tăng (160,3%) tuy nhiên tạm bợ.

+ Khách cho tới vị đàng sản phẩm ko tăng liên tiếp và gia tăng 2179,5 ngàn lượt người (153,3%).

+ Khách cho tới vị đàng thủy tăng (336,2%) tuy nhiên tạm bợ.

- Khách cho tới vị đàng sản phẩm ko rộng lớn (nhiều) nhất, tiếp cho tới là đường đi bộ và ở đầu cuối là đàng thủy (6271,2 ngàn lượt người đối với 1502,6 và 169,8 ngàn lượt người).

- Khách du ngoạn cho tới vị đàng thủy tăng sớm nhất có thể, tiếp cho tới là đường đi bộ và đàng sản phẩm ko (336,2% đối với 160,3% và 153,3%).

* Giải thích

- Nước tao không ngừng mở rộng mối quan hệ liên minh với tương đối nhiều vương quốc bên trên trái đất, nhiều phương hóa và hội nhập quốc tế, đôi khi việt nam với nền chủ yếu trị ổn định quyết định và khoáng sản du ngoạn nhiều mẫu mã nên lôi cuốn được không ít khách hàng du ngoạn quốc tế cho tới.

- Nhờ những ưu thế về vận tốc, tiện lợi và sự tiện nghi ngại ngày càng tốt -> Đường sản phẩm ko luôn luôn cướp tỉ trọng vận đem quý khách lớn số 1. Đường thủy trong thời điểm mới gần đây tăng thời gian nhanh là vì sự hội nhập quốc tế và sự góp vốn đầu tư về hạ tầng vật hóa học, hạ tầng,…

C. MỘT SỐ BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài tập luyện 1: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG HỒ TIÊU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Diện tích (nghìn ha)

51,3

85,6

101,6

152,0

Sản lượng (nghìn tấn)

105,4

151,6

176,8

241,5

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước xài của việt nam tiến trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét về vận tốc phát triển diện tích S và sản lượng hồ nước xài của việt nam. Giải thích?

Bài tập luyện 2: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1995 - 2012

Năm

1995

2000

2006

2010

2012

Than (triệu tấn)

8,4

11,6

38,8

44,8

45,1

Dầu thô (triệu tấn)

7,6

16,3

16,8

15,0

16,7

Điện (tỉ kwh)

14,7

26,7

57,9

91,7

115,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng than thở, dầu thô, năng lượng điện của việt nam thời kỳ 1995 - 2012?

b) Nhận xét vận tốc phát triển một trong những thành phầm tích điện ở việt nam. Giải quí vì như thế sao sản lượng năng lượng điện tăng nhanh?

Bài tập luyện 3: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2015

Năm

2000

2005

2010

2015

Diện tích (nghìn ha)

1212,6

1186,1

1155,5

1150,1

Sản lượng (nghìn tấn)

6586,6

6398,4

6796,8

6803,4

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại thích hợp nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển về diện tích S, sản lượng và năng suất lúa cả năm ở vùng đồng vị sông Hồng, tiến trình 2000 - 2015?

b) Nhận xét biểu loại vẫn vẽ. Giải quí tại vì sao năng suất lúa ở vùng Đồng vị sông Hồng càng ngày càng tăng?

Bài tập luyện 4: Cho bảng số liệu sau:

TÌNH HÌNH XUẤT - NHẬP KHẨU Tại NƯỚC TA TRONG,

GIAI ĐOẠN 2000 - 2017 (Đơn vị: triệu USD)

Năm

Kim gạch men xuất khẩu

Kim gạch men nhập khẩu

2000

14 482,7

15 636,5

2005

32 447,1

36 761,1

2010

72 236,7

84 836,6

2014

114 529,2

113 780,4

2017

150 217,1

147 849,1

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất - nhập vào sản phẩm & hàng hóa của việt nam vô tiến trình 2000 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 5: Cho bảng số liệu sau:

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ NHÂN VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1980 - 2017 (Đơn vị: Nghìn tấn)

Năm

1980

1990

2005

2010

2015

2017

Sản lượng cafe nhân

8,4

92,0

802,5

752,1

1105,7

1408,4

Sản lượng cafe xuất khẩu

4,0

89,6

733,9

912,7

1184,0

1691,0

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam, tiến trình 1980 - 2017?

b) Nhận xét sản lượng cafe nhân và sản lượng cafe xuất khẩu của việt nam. Giải quí tại vì sao sản lượng cafe xuất khẩu việt nam trong thời điểm mới gần đây tăng vô cùng nhanh?

Bài tập luyện 6: Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC VÀ BÌNH QUÂN LƯƠNG THỰC

THEO ĐẦU NGƯỜI CỦA NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 1990 - 2015

Năm

Tổng số dân (nghìn người)

Sản lượng lương lậu thực (nghìn tấn)

Bình quân thực phẩm theo đòi đầu người (kg / người)

1990

66 016

19 879,7

301,1

2000

77 635

34 538,9

444,9

2005

82 392

44 632,2

513,4

2010

86 947

44 632,2

513,4

2015

91 731

50 498,3

550,6

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển dân sinh, sản lượng thực phẩm và trung bình thực phẩm theo đòi đầu đứa ở việt nam, tiến trình 1990 - 2015?

b) Nhận xét biểu loại vẫn vẽ. Giải quí tại vì sao trung bình thực phẩm theo đòi đầu đứa ở việt nam càng ngày càng tăng lên?

Bài tập luyện 7: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT LÚA CỦA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG,

GIAI ĐOẠN 2005 - 2016

Năm

2005

2008

2010

2016

Diện tích (nghìn ha)

3826

3859

3946

4089

Năng suất (tạ/ha)

50,4

53,6

54,7

56,7

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S, năng suất lúa của Đồng vị sông Cửu Long, tiến trình 2005 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S, sản lượng và năng suất lúa của Đồng vị sông Cửu Long. Giải thích?

Bài tập luyện 8: Cho bảng số liệu sau:

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, GIAI ĐOẠN 2000 - năm nhâm thìn (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2000

2005

2010

2012

2014

2016

Cam-pu-chia

3,6

6,6

11,2

14,0

16,8

20,0

Xin-ga-po

91,5

127,4

199,6

289,3

284,6

305,0

Việt Nam

31,2

57,6

115,9

156,7

186,2

205,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc, tiến trình 2000 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển GDP của một trong những vương quốc. Giải thích?

Bài tập luyện 9: Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA,

GIAI ĐOẠN 2010 - 2017

Năm

2010

2014

2015

2017

Giày dép

5,1

10,3

12,0

14,7

Dệt may

11,2

20,1

22,8

26,0

Điện thoại và những linh kiện

2,3

23,6

30,2

45,3

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu một trong những thành phầm công nghiệp việt nam, tiến trình 2010 - 2017?

b) Nhận xét và lý giải.

Bài tập luyện 10: Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC NHÓM CÂY, GIAI ĐOẠN 1990 - 2016

(Đơn vị: Nghìn ha)

Nhóm cây \ Năm

1990

2000

2010

2016

Cây lương lậu thực

6474,6

8399,1

8615,9

8992,3

Cây công nghiệp

1199,3

2229,4

2808,1

2844,6

Cây rau củ đậu, cây ăn trái ngược, cây khác

1366,1

2015,8

2637,1

1967,2

(Nguồn: Tổng viên tổng hợp Việt)

a) Vẽ biểu loại quí thống nhất thể hiện nay vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đòi group cây ở việt nam, tiến trình 1990 - 2016?

b) Nhận xét vận tốc phát triển diện tích S gieo trồng phân theo đòi group cây ở việt nam. Giải quí tại vì sao diện tích S cây lâu năm trong thời điểm mới gần đây ở việt nam tăng nhanh?

Tải xuống

Xem tăng những nội dung bài viết hùn tập luyện tài năng địa lí vô cùng hoặc khác:

 • Bài tập luyện vẽ biểu loại cột Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại tròn trặn Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại miền Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập luyện vẽ biểu loại phối kết hợp Địa Lí với giải chi tiết
 • Bài tập luyện phân tách và phán xét bảng số liệu địa lí với lời nói giải
 • Bài tập luyện về Atlat Địa lí VN với giải chi tiết

Đã với lời nói giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và khóa đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí (có đáp án) được những Giáo viên tiên phong hàng đầu biên soạn theo đòi cấu tạo rời khỏi đề thi đua Trắc nghiệm mới nhất giúp đỡ bạn ôn luyện và giành được điểm trên cao vô kì thi đua vô lớp 10 môn Địa Lí.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.