cách tham chiếu đến phần tử của mảng

YOMEDIA

Bạn đang xem: cách tham chiếu đến phần tử của mảng

 • Câu hỏi:

  Cách tham ô chiếu cho tới thành phần của mảng:

  • A. <Tên biến đổi mảng>[<chỉ số>];     
  • B. <Tên biến đổi mảng>[<kiểu chỉ số>];    
  • C. <Tên biến đổi mảng>[<kiểu mảng>];  
  • D. <Tên biến đổi mảng>[<kiểu phần tử>];       

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

Mã câu hỏi: 120340

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: để đưa ra màn hình giá trị của biến a kiểu nguyên và biển b kiểu thức ta dùng lệnh

Chủ đề :

Môn học:

Câu căn vặn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Để khai báo giấy tờ thủ tục vô Pascal chính thức bởi vì kể từ khóa?
 • Để khai báo hàm vô Pascal chính thức bởi vì kể từ khóa?
 • Số loại lịch trình in đi ra screen là từng nào ?
 • Đoạn lịch trình sau với lỗi gì ?Procedure End ( key : char ) ;            Begin
 • Trong lịch trình bên trên với những thông số mẫu mã là?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép chính ?
 • Trong lịch trình bên trên với những biến đổi toàn cỗ là?
 • Ý loài kiến xác định này về lịch trình con cái là ko đúng?
 • Trong những xác định sau xác định này là chính nhất?
 • Mô miêu tả này tiếp sau đây về thông số là sai ?
 • Kiểu tài liệu của hàm?
 • Trong lịch trình bên trên với những thông số thực sự là?
 • Chương trình bên trên in đi ra mặt hàng số này ?
 • Trong lịch trình bên trên với những biến đổi toàn bộ là?
 • Hàm chuẩn chỉnh này biến đổi độ quý hiếm thực 6.6 trở nên 7 ?
 • Mô miêu tả này tiếp sau đây về lịch trình với cấu hình là thích hợp nhất ?
 • Các xác định sau xác định này sau đấy là đúng?
 • Tìm xác định đúng?
 • Hàm bên trên triển khai việc làm gì ?
 • Tìm tế bào miêu tả sai ?
 • Phát biểu này tiếp sau đây về biến đổi là sai ?
 • Ý xác định này sau đấy là đúng?
 • Muốn khai báo x là thông số độ quý hiếm và nó, z là thông số biến đổi (x, nó, z nằm trong loại Byte) vô giấy tờ thủ tục ViduTT” thì khai báo này sau đấy là sai?
 • Hãy lựa chọn phương án ghép chính về phạm vi biến đổi của n?
 • Chương trình sau tiếp tục in đi ra thành quả này ?Program  ViDu ;Var x, nó : integer ;Procedure thaydoi(x, nó : integer) ;  &
 • Cách viết nào sau đấy là đúng vào lúc khai báo mảng một chiều?
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai công việc: Readln(s); k:= length(S);  for i:= k downto
 • Cách tham ô chiếu cho tới thành phần của mảng:
 • Với khai báo A:  array[1..100] of integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 7 như sau:
 • Trong Pascal, nhằm khai báo biến đổi tệp văn bạn dạng tớ dùng cú pháp:
 • Cho s=’abcdefghi’ hàm copy(s,2,3) mang đến độ quý hiếm bằng:
 • Cho s=’Kon Tum VietNam’, hàm length(s) mang đến độ quý hiếm bằng:
 • Thủ tục insert(‘123’,’abc’,2) tiếp tục mang đến xâu thành quả này sau đây?
 • Cho xâu s=’abcdefghi’ sau thời điểm triển khai giấy tờ thủ tục delete(s,3,4) thì:
 • Ý này tại đây đúng: Cho A=’abc’; B=’ABC’; Khi cơ A+B mang đến thành quả nào?
 • Trong những khai báo sau, khai báo này đúng?
 • Sau Khi triển khai đoạn mệnh lệnh sau: S:=0;  For i:=1 to lớn 4 tự S:=S+i;S có mức giá trị là:
 • Các bộ phận cơ bạn dạng của ngôn từ lập trình sẵn là:
 • Cho S và i là biến đổi nguyên vẹn. Cho biết thành quả sau thời điểm chạy đoạn lịch trình sau:s:= 0;for i:= 1 to lớn 10 tự s:= s+i;writeln(s);
 • Cấu trúc lặp này sau đấy là chính cú pháp:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: đảo lớn nhất đông nam á