các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động

Câu hỏi:

18/06/2022 8,650

Bạn đang xem: các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động

A. Cơ cấu theo đuổi tuổi tác và cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính bộ phận.

B. Cơ cấu kinh tế tài chính theo đuổi ngành và theo đuổi bờ cõi.

C. Cơ cấu kinh tế tài chính theo đuổi ngành và theo đuổi bộ phận.

D. Cơ cấu theo đuổi tuổi tác và cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đuổi ngành.

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án đích là: D

Cơ cấu dân sinh theo đuổi làm việc là đối sánh tương quan tỉ trọng trong số những phần tử làm việc vô tổng số làm việc xã hội. Cơ cấu dân sinh theo đuổi làm việc cho thấy mối cung cấp làm việc và dân sinh sinh hoạt theo đuổi điểm kinh tế tài chính -> Các yếu tố sở hữu tác dụng uy lực cho tới cơ cấu tổ chức theo đuổi làm việc là cơ cấu tổ chức theo đuổi tuổi tác và cơ cấu tổ chức kinh tế tài chính theo đuổi ngành.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động kinh tế tài chính này tại đây nằm trong điểm III?

A. Lâm nghiệp.

B. Dịch vụ.

C. Ngư nghiệp.

D. Công nghiệp.

Câu 2:

Thành phần này tại đây nằm trong vô group sinh hoạt kinh tế?

A. Thất nghiệp.

B. Sinh viên.

C. Học sinh.

D. Nội trợ.

Câu 3:

Hoạt động kinh tế tài chính này tại đây không nằm trong điểm I?

A. Nông nghiệp.

Xem thêm: sơ đồ bộ máy nhà nước thời tiền lê

B. Lâm nghiệp.

C. Dịch vụ.

D. Ngư nghiệp.

Câu 4:

Hoạt động kinh tế tài chính này tại đây nằm trong điểm II?

A. Công nghiệp.

B. Nông nghiệp.

C. Ngư nghiệp.

D. Lâm nghiệp.

Câu 5:

Thành phần này tại đây nằm trong group dân sinh ko sinh hoạt kinh tế?

A. Người thao tác trong thời điểm tạm thời.

B. Những người thực hiện nội trợ.

C. Người sở hữu việc thực hiện ổn định tấp tểnh.

D. Người chưa tồn tại việc thực hiện.

Câu 6:

Đặc trưng này sau đây không đích với những nước sở hữu cơ cấu tổ chức dân sinh già?

A. Thiếu làm việc, nguy hại suy tách dân sinh.

B. Tỉ lệ dân sinh bên dưới 15 tuổi tác thấp, nối tiếp tách.

C. Tỉ lệ dựa vào cao, ngày càng tăng bất ngờ tăng.

D. Tỉ suất sinh tách, tuổi tác lâu khoảng cao.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK