Các Lễ Hội Ở Việt Nam Bằng Tiếng Anh

     
Bài viết sau liệt kê toàn bộ những đợt nghỉ lễ hội ở việt nam bằng giờ Anh cho người học cần không ngừng mở rộng vốn tự vựng để tiếp xúc hay học tập.

Bạn đang xem: Các lễ hội ở việt nam bằng tiếng anh


*

Đất nước Việt Nam, như mọi nước nhà trên cụ giới, có vô vàn những lễ hội truyền thống được tổ chức triển khai hàng năm. Đây là thời gian để những người một nước giao lưu, truyền lại đa số đạo đức, luân lý về thèm khát cao đẹp, tưởng nhớ những người dân có công lao bự với non sông trong lịch sử. Trong bài viết này, fan đọc vẫn được trình làng các liên hoan ở vn bằng giờ đồng hồ anh, cùng tò mò nhé!

Key takeaways:

Việt nam giới là một giang sơn với vô vàn những vận động văn hoá, tiệc tùng, lễ hội đặc trưng, truyền thống.

Theo kế hoạch dương, việt nam có những tiệc tùng, lễ hội như Cold Food Festival, Dien Bien Phu Victory Day, Vietnamese Family Day, Capital Liberation Day, Vietnamese Women’s Day, Teacher’s Day, National Day, National Day of Resistance, …

Theo lịch âm, vn có những tiệc tùng, lễ hội như Lim Festival, Lantern Festival, Nghinh Ong Festival, Giong Festival, Mid-Autumn Festival, Chong Cuu New Year, …

Một số trường đoản cú vựng nhằm nói về liên hoan tiệc tùng Việt nam là: Lunar/Julian Calendar, Oral tradition, Cultural heritage, Harvest festival, Pagoda, Temple, Festivalgoer, Sticky rice cake, …

Một số thắc mắc liên quan liêu đến lễ hội là: What day is the Giong Festival held?, What is the origin of the Lunar New Year?, How many days vì you get off for Tet?, ...

Một số câu nói liên quan đến liên hoan là: Lunar New Year is coming!, Wishing you and your family a happy holiday., My whole family is planning a Lunar New Year holiday.,..….

Tên các liên hoan ở Việt Nam

Tại nước ta và một số trong những những quốc gia khu vực châu Á có áp dụng lịch âm (lunar calendar), đề xuất cũng có không ít những đợt nghỉ lễ hội được tổ chức theo đến ngày âm cùng dương lịch. Dưới đây, all4kids.edu.vn Academy đang liệt kê ra phần nhiều tên cùng ngày tổ chức các tiệc tùng và phân các loại chúng ra theo lịch dương với lịch âm:

*

Các lễ hội ở vn theo lịch dương

Ngày

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

01/01

New Year

Tết Dương Lịch

03/02

Communist buổi tiệc nhỏ of Vietnam Foundation Anniversary

Ngày thành lập và hoạt động Đảng

14/02

Valentine’s Day

Ngày lễ tình nhân

27/02

Vietnam’s Doctor’s day

Ngày thầy thuốc Việt Nam

08/03

International Women’s Day

Quốc tế Phụ nữ

22/04

Cold Food Festival

Tết Hàn Thực

30/04

Liberation Day/Reunification Day

Ngày Giải phóng miền nam bộ thống nhất khu đất nước

01/05

International Workers’ Day

Ngày quốc tế Lao động

07/05

Dien Bien Phu Victory Day

Ngày chiến thắng Điện Biện Phủ

19/05

President Ho đưa ra Minh’s Birthday

Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

01/06

International Children’s Day

Ngày quốc tế thiếu nhi

17/06

Father’s day

Ngày của cha

21/06

Vietnam Press Day

Ngày báo chí Việt Nam

28/06

Vietnamese Family Day

Ngày mái ấm gia đình Việt Nam

11/07

World Population Day

Ngày dân số thế giới

27/07

Remembrance Day (Day for Martyrs and Wounded Soldiers)

Ngày yêu quý binh liệt sĩ

19/08

August Revolution Commemoration Day

Ngày giải pháp mạng tháng 8

02/09

National Day

Ngày Quốc Khánh

10/09

Founding Day of Vietnam Fatherland Front

Ngày thành lập Mặt trận giang san Việt Nam

01/10

International Day of Older Persons

Ngày thế giới người cao tuổi

04/10

Double Ninth Festival

Tết Trùng Dương

10/10

Capital Liberation Day

Ngày giải phóng thủ đô

13/10

Vietnamese Entrepreneurs Day

Ngày người kinh doanh Việt Nam

20/10

Vietnamese Women’s Day

Ngày phụ nữ Việt Nam

31/10

Halloween

Ngày lễ hoá trang

09/11

Vietnamese Law Day

Ngày luật pháp Việt Nam

20/11

Teacher’s Day

Ngày nhà giáo Việt Nam

23/11

Founding Day of the Vietnam Red Cross Society

Ngày thành lập và hoạt động Hội chữ thập đỏ Việt Nam

01/12

World sida Day

Ngày trái đất phòng chống AIDS

19/12

National Day of Resistance

Ngày nước ta kháng chiến

22/12

National Defense Day (People’s Army of Viet nam giới Foundation Anniversary)

Ngày ra đời Quân đội quần chúng Việt Nam

25/12

Christmas Day

Giáng sinh

Các tiệc tùng ở nước ta theo kế hoạch âm

Ngày

Tên giờ Anh

Tên giờ đồng hồ Việt

01/01

Tet Holiday (Vietnamese New Year/Lunar New Year)

Tết Nguyên Đán

13/01

Lim Festival

Hội Lim

15/01

Lantern Festival (Full moon of the 1st month)

Tết Nguyên Tiêu – Rằm mon giêng

10/03

Hung Kings Commemorations

Giỗ tổ Hùng Vương

Hung Kings’ Temple Festival

Lễ hội Đền Hùng

21/03

Nghinh Ong Festival

Lễ Hội Nghinh Ông

07-09 /04

Giong Festival

Hội Gióng

15/04

Buddha’s Birthday

Lễ Phật Đảng

05/05

Mid-year Festival

Tết Đoan Ngọ

15/07

Ghost Festival

Lễ Vu Lan

09/08

Do Son Buffalo Fighting Festival

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

15/08

Mid-Autumn Festival

Tết Trung Thu

09/09

Chong Cuu New Year

Tết Trùng Cửu

15/10

Ha Nguyen Festival

Tết Hạ Nguyên

23/12

Kitchen guardians

Ông táo bị cắn chầu trời

*

Bảng từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh chủ thể lễ hội

Trong nhiều bài bác IELTS Speaking hoặc những bài viết sẽ yêu cầu fan đọc miêu tả, đề cập lại một tiệc tùng độc đáo, tuyệt hảo đối với bản thân. Bảng từ bỏ vựng sau bao hàm những từ/ các từ tinh lọc có độ liên quan cao mang lại chủ đề Festival (lễ hội) mà fan đọc hoàn toàn có thể tham khảo và sử dụng.

Tiếng Anh

Phát âm

Tiếng Việt

To be well-preserved

/´welpri´zə:vd/

được giữ gìn, bảo tồn tốt

To be derived from

/dɪˈraɪvd frɒm/

được bắt mối cung cấp từ

Lunar Calendar

/ˈluːnə ˈkæləndə/

Âm Lịch

Julian Calendar

/ˌdʒuːliən ˈkælɪndər/

Dương Lịch

Oral tradition

/ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/

sự truyền miệng

Cultural festival

/ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/

lễ hội văn hóa

Cultural identity

/ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/

bản sắc đẹp văn hóa

Cultural specificity

/ˈkʌltʃərəl ˌspesɪˈfɪsəti/

nét để trưng văn hóa

Cultural heritage

/ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ /

di sản văn hóa

Historic site

/hɪˈstɔːrɪk saɪt/

di tích kế hoạch sử

Rich tradition

/rɪtʃ trəˈdɪʃ.ən/

sự nhiều truyền thống

Festive season

/ˈfestɪv ˌsiːzən/

mùa lễ hội

Harvest festival

/ˈhɑːrvɪst ˈfestɪvl/

lễ tạ mùa

Harmonious music

/hɑːrˈmoʊniəs ˈmjuːzɪk/

âm nhạc du dương

Street performance

/striːt pərˈfɔːrməns/

biểu diễn đường phố

Historical shrine

/hɪˈstɔːrɪkl ʃraɪn/

điện thờ kế hoạch sử

Buddhist

/ˈbʊdɪst/

tín vật dụng đạo Phật, Phật tử

Pagoda

/pəˈɡoʊdə/

chùa

Temple

/ˈtempl/

miếu

Shrine

/ʃraɪn/

điện thờ

Monument

/ˈmɑːnjumənt/

đài kỷ niệm

Parade

/pəˈreɪd/

cuộc diễu hành

Marching band

/ˈmɑːtʃɪŋ ˌbænd/

đoàn diễu hành

Costume

/ˈkɒstʃuːm/

trang phục

Mask

/mɑːsk/

mặt nạ

Fireworks

/ˈfɑɪərˌwɜrks/

pháo hoa

Confetti

/kənˈfeti/

hoa giấy

Celebrate

/ˈseləbreɪt/

kỷ niệm

Festivalgoer

/ˈfestɪvlˌɡoʊər/

người tham gia lễ hội

Wind lantern

/wɪnd ˈlæntən/

lồng đèn gió

Firecracker

/ˈfaɪərkrækər/

pháo

Human chess

/ˈhjuːmən tʃes/

cờ người

Boat racing

/boʊt ˈreɪsɪŋ/

đua ghe

Kite flying

/kaɪt ˈflaɪɪŋ/

thả diều

Paper lantern

/ˈpeɪpər ˈlæntərn/

lồng đèn giấy

Dragon dance

/ˈdræɡən dæns/

múa rồng

Tug-of-war

/ˌtʌɡ əv ˈwɔːr/

kéo co

Cockfighting

/ˈkɑːkfaɪtɪŋ/

chọi gà

Wrestling

/ˈreslɪŋ/

đấu vật

Mooncake

/ˈmuːnkeɪk/

bánh trung thu

Water puppetry performer

/ˈwɔːtə ˈpʌpɪtri pəˈfɔːmə/

nghệ sĩ múa rối nước

Intangible cultural heritage of humanity

/ɪnˈtænʤəbl ˈkʌlʧərəl ˈhɛrɪtɪʤ ɒv hju(ː)ˈmænɪti/

Di sản văn hóa phi đồ gia dụng thể của nhân loại

The Mother Goddess religion

/ðə ˈmʌðə ˈgɒdɪs rɪˈlɪʤən/

Đạo Mẫu

Serving the shadows

/ˈsɜːvɪŋ ðə ˈʃædəʊz/

hầu đồng

Capture-the-flag

/ˈkæpʧə-ðə-flæg/

trò chơi chiếm cờ

Blind man’s bluff

/blaɪnd mænz blʌf/

chơi bịt mắt bắt dê

Sticky rice cake

/ˈstɪki raɪs keɪk /

bánh chưng

Floating rice cake

/ˈfləʊtɪŋ raɪs keɪk/

bánh trôi nước

*

Mẫu câu về liên hoan tiệc tùng ở việt nam bằng giờ Anh

Câu hỏi

Tiếng Anh

Tiếng Việt

What day is the Giong Festival held?

Lễ hội Gióng được tổ chức vào trong ngày nào?

What is the origin of the Lunar New Year?

Nguồn nơi bắt đầu của tết Nguyên đán trường đoản cú đâu?

Are you going lớn celebrate Tet at trang chủ or somewhere far away?

Bạn đã đón Tết ở trong nhà hay sinh hoạt xa vậy?

Do you have any plans for the Lunar New Year?

Bạn đầu tư gì cho kỳ du lịch Tết chưa?

Will you get anything for your wife on Vietnamese Women’s Day?

Bạn tất cả mua gì cho bà xã trong ngày thiếu nữ Việt nam giới không?

How many days bởi you get off for Tet?

Bạn được nghỉ Tết mấy ngày vậy?

Are you going home on Vietnamese Family Day?

Bạn tất cả về quê vào ngày mái ấm gia đình Việt Nam?

Did you get any plans for Christmas?

Bạn đã đầu tư gì cho Giáng sinh chưa?

What is the National Day this year?

Ngày Quốc khánh trong năm này là ngày nào?

Do you go lớn the pagoda on Ghost Festival?

Lễ Vu Lan bạn có đi miếu không?

Do you like the Mid-Autumn Festival?

Bạn tất cả thích đầu năm mới Trung thu không?

Câu nói

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Lunar New Year is coming!

Sắp tết Nguyên Đán rồi đấy!

The company gave us a 7-day holiday for the Lunar New Year.

Công ty sẽ cho chúng tôi nghỉ đầu năm Nguyên đán 7 ngày.

Wishing you và your family a happy holiday.

Chúc bạn và gia đình có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ.

At the Mid-Autumn Festival, people often make mooncakes và lanterns.

Vào cơ hội Tết Trung thu, mọi tín đồ thường có tác dụng bánh trung thu và làm lồng đèn.

Vietnam has a tradition of wrapping Banh tầm thường on the Lunar New Year.

Việt phái mạnh có truyền thống gói Bánh bác vào cơ hội Tết Nguyên đán.

On Christmas Day, my family often eat together & tell stories.

Vào ngày lễ hội Giáng sinh, mái ấm gia đình tôi thường thuộc nhau nạp năng lượng cơm và kể chuyện.

This Valentine’s Day I plan to lớn propose khổng lồ my girlfriend.

Xem thêm: Vang Lên Muôn Lời Ca Ta Ca Ngợi Chúa Ca Đoàn, Vang Lên Muôn Lời Ca

Ngày lễ bồ này tôi ý định cầu hôn nữ giới của mình.

Dad gave me a carp lantern on the occasion of the Mid-Autumn Festival.

Bố tặng tôi một dòng đèn lồng cá chép nhân dịp Tết Trung thu.

I bought a lot of candies for the Christmas party.

Tôi đang mua không ít bánh kẹo cho bữa tiệc Giáng Sinh.

My whole family is planning a Lunar New Year holiday.

Cả nhà mình sẽ lên kế hoạch nghỉ đầu năm Nguyên Đán.

The Tet atmosphere is flooding my family: My grandfather & dad are wrapping Banh Chung; My mom is cooking, & I’m decorating the peach blossom tree.

Không khí đầu năm đang ngập cả trong gia đình tôi: Ông nội và tía đang gói Bánh chưng; bà mẹ tôi đang nấu ăn, và tôi đang trang trí cây hoa đào.

Bài tập vận dụng

Sau đó là những câu văn tiếng Việt áp dụng tên các đợt nghỉ lễ hội đã có được liệt kê ngơi nghỉ bảng tự vựng phía trên:

Bạn sẽ tiến hành nghỉ mấy ngày vào trong ngày Quốc Khánh?

Hội Gióng là 1 trong những truyền thống cổ xưa của dân chúng Việt Nam.

Bạn sẽ đi dạo với gia đình hay bằng hữu vào đầu năm trung thu này?

Tôi đang ước ao về quê thăm gia đình vào đầu năm nguyên đán.

Bạn có mua gì cho chị em bạn vào Ngày thiếu nữ Việt nam giới không?

Ngày sinh quản trị Hồ Chí Minh được mọi tín đồ dân nước ta tổ chức một bí quyết nồng ấm.

Hãy điền tên tiếng Anh của bọn chúng vào phiên bản dịch sau:

How many days will you have off on _________?

_________ is an ancient tradition of the Vietnamese people.

Will you go out with family or friends this _________?

I"m going back khổng lồ my hometown khổng lồ visit my family for the _________.

Did you buy anything for your mother on _________?

_________ is warmly celebrated by all Vietnamese people.

Xem thêm: 2+ Cách Tìm Pass Wifi Đang Dùng, Please Wait

Đáp án:

National Day

Giong Festival

Mid-Autumn Festival

Lunar New Year

Vietnamese Women"s Day

President Ho bỏ ra Minh"s birthday

Tổng kết

Bài viết vừa rồi đã nêu ra các tiệc tùng ở nước ta bằng tiếng anh cùng rất bảng từ vựng cho chủ đề festival (lễ hội) sẽ giúp người đọc có thể nói và viết về các liên hoan một cách đúng chuẩn và đa dạng và phong phú hơn. Muốn người đọc rất có thể mở rộng vốn từ vựng và bao gồm hiểu biết thâm thúy hơn về vẻ đẹp nhất văn hoá qua các ngày lễ hội sống Việt Nam.