các dòng biển nóng thường chạy về hướng nào

Câu hỏi:

30/07/2022 3,327

Bạn đang xem: các dòng biển nóng thường chạy về hướng nào

A. vĩ chừng cao về vĩ chừng thấp.

B. vĩ chừng thấp về vĩ chừng cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân phối cầu Bắc xuống Nam.

D. phân phối cầu Nam lên Bắc.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Đáp án B.

Các loại đại dương rét thông thường được đặt theo hướng chảy kể từ vĩ chừng thấp về vĩ chừng cao và ngược lại.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Độ muối hạt khoảng của biển là

Câu 2:

Trên toàn cầu không có biển nào là sau đây?

Câu 3:

Xem thêm: giải pháp nào sau đây là quan trọng nhất để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp ở tây nguyên

Sức mút hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là vẹn toàn nhân hầu hết tạo hình hiện tượng kỳ lạ đương nhiên nào là sau đây?

Câu 4:

Hình thức xê dịch bên trên vị trí của nước đại dương và biển gọi là

Câu 5:

Dòng đại dương rét sở hữu điểm sáng nào là sau đây?

Câu 6:

Nước đậm lắc khoảng tầm từng nào nhập toàn cỗ lượng nước bên trên Trái Đất?

Câu 7:

Dao động thủy triều lớn số 1 nhập những ngày nào là sau đây?

Câu 8:

nguyên nhân tạo thành sóng đại dương không phải là do

Câu 9:

Nước đại dương và biển sở hữu bao nhiêu sự vận động?

Câu 10:

nguyên nhân hầu hết sinh đi ra sóng là do

Câu 11:

Dòng đại dương nào là sau đó là loại đại dương lạnh?

Câu 12:

nguyên nhân hầu hết tạo ra sóng thần là do

Câu 13:

Biển và biển sở hữu tầm quan trọng cần thiết nhất nào là so với khí quyển của Trái Đất?

Câu 14:

Xem thêm: chiến tranh trịnh nguyễn

Trên những đại dương và biển sở hữu những loại loại đại dương nào là sau đây?