các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây

Câu hỏi:

04/12/2022 3,074

Bạn đang xem: các điểm công nghiệp đơn lẻ của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây

A. Tây Nguyên.                                                         


Đáp án chủ yếu xác

B. Duyên hải Nam Trung Bộ.

C. Bắc Trung Sở.                                                        

D. Đồng vì chưng sông Cửu Long.

Trả lời:

verified Giải vì chưng Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn sinh hoạt khai thác hải sản ở nước tớ là

Câu 2:

Việc khai quật mộc ở VN chỉ được tổ chức ở

Câu 3:

Hạn chế của mối cung cấp làm việc VN là

Câu 4:

Cho biểu đồ dùng sau:      

Biểu ụp thể hiện nay nội dung này sau đây?     A. Thay thay đổi cơ cấu tổ chức diện tích S (ảnh 1)

Biểu ụp thể hiện nay nội dung này sau đây?

Câu 5:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 29, cho biết thêm trung tâm công nghiệp này tại đây sở hữu ngành tạo ra vật tư xây dựng?

Câu 6:

Diện tích rừng ngập đậm VN bị thu hẹp đa số bởi tác dụng của

Câu 7:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 10, cho biết thêm sông này tại đây ko nằm trong khối hệ thống Mê Công?

Câu 8:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 17, hãy cho biết thêm trung tâm tài chính này tại đây sở hữu ngành công ty cướp tỉ trọng ̣cao nhất nhập cơ cấu tổ chức kinh tế?

Câu 9:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 23, cho biết thêm lối số 26 nối Buôn Ma Thuột với vị trí này sau đây ?

Câu 10:

Căn cứ nhập Atlat Địa lí VN trang 14, cho biết thêm lát tách A - B kể từ Thành phố Sài Gòn cho tới sông Cái trải qua đỉnh núi này sau đây?

Câu 11:

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2010 - 2018 (Đơn vị: Tỉ USD)

Năm

2010

2015

2017

2018

Xuất khẩu

72,2

162,0

214,0

Xem thêm: the music was gentle. we listened to it last night

243,7

Nhập khẩu

84,8

165,8

211,1

237,2

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay vận tốc phát triển độ quý hiếm xuất khẩu và nhập vào của VN, tiến trình 2010 - 2018, dạng biểu đồ dùng này tại đây phù hợp nhất?

Câu 12:

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA, NĂM 2016

Quốc gia

Việt Nam

Lào

Cam- pu -chia

Mi- an- ma

Tổng số dân (Triệu người)

93,7

7,0

15,9

53,4

Tỉ lệ dân trở nên thị (%)

35,0

39,7

20,9

34,7

 (Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2017, NXB Thống kê, 2018)

Theo bảng số liệu, đánh giá này tại đây đúng lúc đối chiếu tỉ trọng dân sinh trở nên thị của một số trong những vương quốc năm 2016?

Câu 13:

Biện pháp  ko được vận dụng Khi chống kháng bão là

Câu 14:

Hoạt động du ngoạn biển lớn ở Duyên hải Nam Trung Sở cách tân và phát triển xung quanh năm đa số do

Xem thêm: thành phần cơ sở tạo nên cơ sở dữ liệu là