các công thức toán 12

Tuyensinh247.com gửi cho tới những sỹ tử toàn cỗ những công thức toán học tập lớp 12 canh ty những em rất có thể xử lý những vấn đề kể từ cơ phiên bản cho tới khó khăn và đạt thành phẩm cao nhập kỳ ganh đua tiếp đây.

PHẦN I: ĐẠI SỐ

Bạn đang xem: các công thức toán 12

1. Tam thức bậc 2
2. Bất đẳng thức Cauchy
3. Cấp số cộng
4. Cấp số nhân
5. Phương trình, bất phương trình chứa chấp độ quý hiếm tuyệt đối
6. Phương trình, bất phương trình chứa chấp căn
7. Phương trình, bất phương trình logarit
8. Phương trình, bất phương trình mũ
9. Lũy thừa
10. Logarit1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Phần II. LƯỢNG GIÁC
Bao bao gồm 3 đề chính lớn
1. Công thức lượng giác
2. Phương trình lượng giác
3. Hệ thức lượng nhập tam giác

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-1

Untitled-3

Xem thêm: cách ghi bản kiểm điểm

Phần III. ĐẠO HÀM – TÍCH PHÂN – HÌNH HỌC – NHỊ THỨC NEWTON

1. Đạo hàm
2. Bảng những vẹn toàn hàm
3. Diện tích hình phẳng lì – Thể tích vật thể tròn trĩnh xoay
4. Phương pháp tọa chừng nhập mặt mày phẳng
5. Phương pháp tọa chừng nhập ko gian
6. Nhị thức Newton

Untitled-1

1

2

Untitled-1

Untitled-2

Untitled-1

Xem thêm: phân tích bảo kính cảnh giới

Untitled-2

Chúc những em học hành tốt!

Tuyensinh247.com