các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

Câu hỏi:

03/03/2020 53,824

Bạn đang xem: các chuỗi pôlipeptit được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều

B. chính thức vày axit amin Met. 

Đáp án chủ yếu xác

C. chính thức từ là một tinh vi aa-tARN.

D. chính thức vày axit foocmin-Met.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Chọn đáp án B

Ở tế bào nhân thực, axit amin mở màn là metionin, ở loại vật nhân sơ, axit amin mở màn là foocmin metionin.

→ Đáp án B

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong quy trình phiên mã, ARN-polimeraza tiếp tục tương tác với vùng này nhằm thực hiện ren túa xoắn?

A. Vùng mã hoá.

B. Vùng vận hành.

C. Vùng phát động.

D. Vùng kết đôn đốc.

Câu 2:

Trong quy trình dịch mã, links peptit trước tiên được tạo hình giữa:

A. axit amin mở màn với axit amin loại nhất.

B. nhì axit amin nằm trong loại hoặc không giống loại 

C. axit amin loại nhất với axit amin loại nhì.

D. nhì axit amin tiếp nhau.

Câu 3:

Khi nói đến cấu tạo không khí của phân tử ADN, điều này tại đây ko đúng?

A. Chiều lâu năm của một chu kì xoắn là 3,4Å bao gồm 10 cặp nulêôtit. 

B. nhì mạch của ADN xếp tuy vậy song và ngược hướng nhau. 

Xem thêm: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

C. những cặp bazơ nitơ links cùng nhau theo gót phương pháp bổ sung cập nhật.

D. với cấu tạo nhì mạch xoắn kép, 2 lần bán kính vòng xoắn 20Å.

Câu 4:

Một đoạn phân tử ADN với tổng số 3000 nuclêôtit và 3900 links hiđrô. Đoạn ADN này:

A. Có 300 chu kì xoắn

B. Có 750 xitôzin (X)

C. Có 600 ađênin (A)

D. lâu năm 4080 Å

Câu 5:

Những dạng đột trở thành này tại đây thực hiện thay cho thay đổi hình dáng của NST.

1. đột trở thành ren.

2. tổn thất đoạn NST.

3. lặp đoạn NST.

4. Đảo đoạn ngoài tâm động.

5. Chuyển đoạn ko tương hỗ.

Phương án đúng:

A. 2, 3, 4

B. 1, 2, 3, 5

C. 2, 3, 5

D. 2, 3, 4, 5

Câu 6:

Ở đậu Hà lan (2n = 14). Kết luận này tại đây không đúng?

A. số NST ở thể tam bội là 21.

B. số NST ở thể tứ nhiễm là 28.

C. số NST ở thể một nhiễm là 13.

Xem thêm: dấu phẩy có tác dụng gì

D. số NST ở thể tứ bội là 28.